Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Гігієнічна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1960)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

2.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

3.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

4.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

5.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 10.05.2022

6.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

7.

(2-Хлорфенілметилен)пропандинітрил

2698-41-1

В001931 03.10.2022

8.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 02.04.2020

9.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 24.07.2019

10.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

11.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

12.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 19.09.2022

13.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

14.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

15.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 22.11.2021

16.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

17.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 23.04.2023

18.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

19.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 27.05.2022

20.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 07.04.2020

21.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 29.10.2020

22.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 09.03.2021

23.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

24.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 22.05.2021

25.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2020

26.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

27.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

28.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 27.09.2020

29.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 05.11.2020

30.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

260359-57-7

В001011 24.07.2022

31.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 01.05.2022

32.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 05.12.2016

33.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 30.08.2020

34.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 28.05.2021

35.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 24.11.2022

36.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

37.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

38.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 25.10.2020

39.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

40.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

41.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

42.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

43.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

44.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

45.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

46.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 09.03.2023

47.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 03.11.2018

48.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 05.06.2022

49.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

50.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

51.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

52.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

53.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

54.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

55.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

56.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

57.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

58.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

59.

1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлорид

38146-42-8

В000304 15.02.2019

60.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

61.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

62.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

63.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

64.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 18.10.2021

65.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

66.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

67.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

68.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

69.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 14.11.2024

70.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

71.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

72.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

73.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

74.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

75.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

76.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

77.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

78.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2022

79.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

80.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

81.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 09.04.2023

82.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

83.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

84.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

85.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 13.01.2023

86.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

87.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

88.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

89.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

90.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

91.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 23.10.2019

92.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

93.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

94.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

95.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

96.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 03.11.2016

97.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

98.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

99.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

100.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

101.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

102.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

103.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

104.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

105.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

106.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

107.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 12.12.2022

108.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

109.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

110.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

111.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

112.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

113.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

114.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

115.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 07.04.2025

116.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

117.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

118.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

119.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 28.11.2021

120.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

121.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

122.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 22.05.2021

123.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

124.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

125.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

126.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

127.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 15.03.2025

128.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

129.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

130.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

131.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 19.02.2021

132.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

133.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 13.02.2021

134.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

135.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

136.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

137.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 03.07.2020

138.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

139.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

140.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 19.04.2021

141.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

142.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

143.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 27.02.2019

144.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 29.01.2020

145.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 30.10.2020

146.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

147.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

148.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

149.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

150.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

151.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

152.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

153.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 28.05.2020

154.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

155.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

156.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

157.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

158.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

159.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 29.10.2014

160.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 10.06.2018

161.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

162.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 23.10.2024

163.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 10.10.2021

164.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

165.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 16.12.2022

166.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

167.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

168.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 16.11.2018

169.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

170.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

171.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

172.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

173.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

174.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 02.12.2020

175.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

176.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2020

177.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 07.02.2021

178.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

179.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 26.04.2023

180.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 25.05.2019

181.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

182.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 22.09.2020

183.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

184.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

185.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

186.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

187.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

188.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

189.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

190.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 17.04.2022

191.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

192.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 31.05.2021

193.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

194.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

195.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

196.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

197.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

198.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

199.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

200.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 02.07.2022

201.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

202.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

203.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

204.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

205.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

206.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

207.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 08.07.2022

208.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 23.05.2021

209.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

210.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

211.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

212.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

213.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

214.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 16.12.2021

215.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

216.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

217.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

218.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 01.08.2020

219.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

220.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

221.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

222.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

223.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

224.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 16.01.2025

225.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 01.10.2020

226.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2020

227.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 02.12.2021

228.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

229.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

230.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.10.2020

231.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

232.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

233.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

234.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

235.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 26.07.2019

236.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 22.04.2021

237.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.05.2018

238.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

239.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 07.09.2020

240.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 10.12.2021

241.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

242.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

243.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

244.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 28.06.2017

245.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

246.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

247.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

248.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

249.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

250.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 02.04.2022

251.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

252.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

253.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

254.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 20.06.2023

255.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

256.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

257.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

258.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

259.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

260.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 22.12.2016

261.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

262.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

263.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

264.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

265.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.01.2021

266.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 25.06.2022

267.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

268.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

269.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

270.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

271.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 22.12.2020

272.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

273.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

274.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 26.04.2008

275.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

276.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

277.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

278.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

279.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

280.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

281.

2-Метил-2-пропантіол

75-66-1

В001935 04.06.2023

282.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

283.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

284.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

285.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 16.01.2020

286.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2023

287.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

288.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

289.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

290.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

291.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

292.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 09.04.2022

293.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

294.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

295.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

296.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

297.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

298.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 23.04.2021

299.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 04.01.2023

300.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

301.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

302.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

303.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

304.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

305.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

306.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

307.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

308.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

309.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

310.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.09.2020

311.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 25.05.2021

312.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

313.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 07.10.2019

314.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 26.06.2021

315.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

316.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

317.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

318.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

319.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

320.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

321.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

322.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

323.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

324.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

325.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

326.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

327.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

328.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 20.02.2022

329.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 05.07.2017

330.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

331.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

332.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

333.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

334.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 09.04.2022

335.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

336.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 24.09.2020

337.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

338.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 06.02.2014

339.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

340.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

341.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

342.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

343.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 28.08.2020

344.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 16.12.2019

345.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

346.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

347.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

348.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

349.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 10.05.2022

350.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

351.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

352.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 23.04.2022

353.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

354.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

355.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

356.

3-феноксибензил(1R)-цис, транс-хризантемат

188023-86-1

В000026 08.09.2020

357.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

358.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

359.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

360.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

361.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 02.04.2020

362.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

363.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

364.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

365.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

366.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

367.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

368.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

369.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 20.05.2021

370.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

371.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

372.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

373.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

374.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 28.03.2020

375.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

376.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

377.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 29.05.2023

378.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

379.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

380.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

381.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

382.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

383.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

384.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 27.03.2022

385.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

386.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

387.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

388.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

389.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

390.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

391.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 20.01.2022

392.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.11.2021

393.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

394.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

395.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

396.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

397.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

398.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 05.09.2023

399.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

400.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.07.2006

401.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

402.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 12.09.2016

403.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

404.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

405.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 25.07.2020

406.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

407.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

408.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

409.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

410.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

411.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

412.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 18.06.2023

413.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

414.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

415.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

416.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

417.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

418.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

419.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

420.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

421.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

422.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

423.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

424.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

425.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 06.04.2020

426.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

427.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

428.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

429.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

430.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

431.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

432.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

433.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

434.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

435.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

436.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

437.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

438.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

439.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

440.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

441.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

442.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

443.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

444.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

445.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

446.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

447.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

448.

N,N-Біс(2-гідроксіетил)додеканамід

120-40-1

B001933 03.02.2023

449.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

450.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

451.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 19.02.2020

452.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

453.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 03.05.2020

454.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

455.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

456.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

457.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

458.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 11.07.2019

459.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

460.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 29.09.2020

461.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

462.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

463.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

464.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

465.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 25.03.2011

466.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 19.09.2021

467.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

468.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

469.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

470.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

471.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

472.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 09.07.2020

473.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

474.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

475.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

476.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

477.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

478.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 22.12.2020

479.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

480.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

481.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

482.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

483.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

484.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

485.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 04.12.2020

486.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 03.03.2020

487.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

488.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 25.12.2020

489.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

490.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

491.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

492.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

493.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

494.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

495.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 04.11.2020

496.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

497.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

498.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

499.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 19.10.2020

500.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 27.11.2022

501.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

502.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

503.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

504.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

505.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

506.

z-Циперметрин

52315-07-8

В000835 28.01.2015

507.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

508.

Абамектин

71751-41-2

В000989 24.05.2023

509.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 03.03.2020

510.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

511.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

512.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

513.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

514.

Азот

7727-37-9

В000324 19.02.2023

515.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

516.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

517.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

518.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 25.09.2019

519.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

520.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

521.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

522.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

523.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

524.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 17.01.2021

525.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

526.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

527.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

528.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

529.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2020

530.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

531.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

532.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

533.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

534.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

535.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

536.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

537.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

538.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

539.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 22.05.2022

540.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

541.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

542.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 19.03.2025

543.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

544.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

545.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

546.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

547.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

548.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

549.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

550.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

551.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

552.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 21.09.2020

553.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 18.11.2020

554.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

555.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

556.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

557.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

558.

Аміак

7664-41-7

В000161 04.04.2023

559.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

560.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

561.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

562.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

563.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

564.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

565.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

566.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

567.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

568.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

569.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

570.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

571.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

572.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 29.09.2017

573.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 01.12.2018

574.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

575.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

576.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 12.04.2023

577.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

578.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

579.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

580.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

581.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.06.2022

582.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

583.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

584.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2024

585.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

586.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

587.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

588.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 08.06.2020

589.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 11.05.2021

590.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

591.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 17.05.2023

592.

Амоній, алкіл(С14-16)диметилбензил-, хлориди

63449-41-2

В001580 01.09.2014

593.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 18.09.2016

594.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 24.06.2020

595.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

596.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

597.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

598.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

599.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

600.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 02.04.2020

601.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

602.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

603.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

604.

Антраль

В000314 13.11.2022

605.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

606.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

607.

Аргон

7440-37-1

В000262 02.01.2025

608.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2023

609.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

610.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

611.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

612.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

613.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

614.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2025

615.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

616.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

617.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

618.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

619.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

620.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

621.

Ацетон

67-64-1

В000058 01.11.2022

622.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

623.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

624.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 29.11.2022

625.

Барвник активний червоний 195.

93050-79-4

В001895 29.11.2020

626.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

627.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

628.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

629.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

630.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

631.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

632.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

633.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

634.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

635.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

636.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

637.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

638.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

639.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 25.06.2022

640.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

641.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

642.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

643.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

644.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

645.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 21.05.2023

646.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

647.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

648.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

649.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 14.08.2019

650.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

651.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

652.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

653.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

654.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

655.

Бензин

8032-32-4

В000483 30.11.2022

656.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

657.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

658.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

659.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

660.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

661.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

662.

Бензол

71-43-2

В000146 20.12.2024

663.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

664.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

665.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 03.10.2021

666.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

667.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

668.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

669.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

670.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

671.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 21.02.2022

672.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

673.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

674.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 20.12.2022

675.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

676.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

677.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 05.12.2020

678.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

679.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

680.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

681.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

682.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

683.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 17.12.2019

684.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

685.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 01.08.2021

686.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

687.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

688.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

689.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

690.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

691.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

692.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

693.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

694.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

695.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 11.12.2021

696.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 12.04.2021

697.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

698.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

699.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

700.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

701.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

702.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

703.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

704.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

705.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

706.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

707.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

708.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

709.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

710.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

711.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

712.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

713.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

714.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

715.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 26.12.2019

716.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

717.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

718.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

719.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

720.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

721.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

722.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

723.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

724.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 03.07.2021

725.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 15.11.2021

726.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

727.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

728.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

729.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 26.02.2022

730.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

731.

Вапортрин

54406-48-3

В001168 09.02.2021

732.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

733.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 23.04.2025

734.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

735.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

736.

Водень

1333-74-0

В000606 06.06.2023

737.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 11.04.2021

738.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2023

739.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 23.01.2025

740.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

741.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 23.12.2024

742.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

743.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

744.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

745.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

746.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 09.10.2024

747.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

748.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 30.08.2021

749.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2025

750.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 21.05.2023

751.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 13.06.2022

752.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

753.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2023

754.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

755.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

756.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

757.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

758.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

759.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

760.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

761.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

762.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 19.01.2021

763.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

764.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

765.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

766.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

767.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

768.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

769.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

770.

Гексан

110-54-3

В000155 13.05.2023

771.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

772.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

773.

Гелій

7440-59-7

В000323 10.04.2021

774.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2021

775.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

776.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

777.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

778.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

779.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

780.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 21.02.2022

781.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

782.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

783.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

784.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

785.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

786.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

787.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

788.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

789.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

790.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

791.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

792.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

793.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

794.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

795.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

796.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

797.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

798.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

799.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

800.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.09.2024

801.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 21.10.2024

802.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

803.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

804.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

805.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

806.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

807.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 05.12.2022

808.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

809.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

810.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 21.08.2020

811.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

812.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

813.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

814.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

815.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

816.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

817.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

818.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

819.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

820.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

821.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

822.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

823.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

824.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

825.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

826.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

827.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

828.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

829.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 03.06.2020

830.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 14.05.2021

831.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

832.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 29.03.2023

833.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

834.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 16.11.2020

835.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 28.05.2020

836.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

837.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 29.03.2021

838.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

839.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

840.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

841.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

842.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

843.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

844.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 29.09.2016

845.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

846.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 22.09.2022

847.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

848.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

849.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

850.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

851.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

852.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 23.02.2016

853.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 14.08.2019

854.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

855.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 07.10.2020

856.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

857.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

858.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

859.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

860.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

861.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

862.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

863.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

864.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

865.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

866.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

867.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

868.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

869.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

870.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 08.02.2022

871.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

872.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

873.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

874.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 28.12.2021

875.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

876.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

877.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

878.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

879.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

880.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

881.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2022

882.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

883.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

884.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

885.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

886.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

887.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

888.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

889.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

890.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

891.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

892.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

893.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

894.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

895.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

896.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

897.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

898.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

899.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

900.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

901.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 12.07.2023

902.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

903.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

904.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

905.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

906.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

907.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 10.01.2021

908.

Етанол

64-17-5

В000508 02.08.2023

909.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

910.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

911.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

912.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

913.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

914.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

915.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2023

916.

Етен

74-85-1

В000360 23.06.2020

917.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

918.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

919.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

920.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

921.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 09.10.2019

922.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

923.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

924.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 11.12.2021

925.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

926.

Етилбензол

100-41-4

В000539 13.07.2022

927.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 11.06.2022

928.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 25.01.2023

929.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

930.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

931.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

932.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

933.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 23.06.2021

934.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

935.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

936.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

937.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

938.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

939.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

940.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

941.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

942.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 05.03.2023

943.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

944.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

945.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

946.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

947.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

948.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

949.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

950.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

951.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

952.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

953.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

954.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

955.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

956.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

957.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 24.02.2021

958.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

959.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 22.05.2020

960.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 26.05.2022

961.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 26.05.2022

962.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 19.04.2021

963.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

964.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

965.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

966.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

967.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 09.09.2022

968.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 02.04.2023

969.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

970.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 27.05.2020

971.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 28.11.2021

972.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

973.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

974.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

975.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

976.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

977.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

978.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 19.03.2022

979.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

980.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

981.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2020

982.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

983.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

984.

Іміпротрін

72963-72-5

В001008 13.05.2022

985.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

986.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

987.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

988.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

989.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

990.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

991.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

992.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

993.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

994.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

995.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

996.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

997.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

998.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

999.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

1000.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

1001.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

1002.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 11.08.2019

1003.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 26.05.2023

1004.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 10.11.2018

1005.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1006.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1007.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1008.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 22.06.2023

1009.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1010.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1011.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1012.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1013.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 18.12.2020

1014.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1015.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1016.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1017.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1018.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1019.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 11.06.2022

1020.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1021.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1022.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2023

1023.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1024.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1025.

Кальцій

7440-70-2

В000237 13.09.2019

1026.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1027.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1028.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1029.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 09.04.2021

1030.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1031.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 07.08.2019

1032.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1033.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1034.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1035.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1036.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 01.10.2022

1037.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1038.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1039.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1040.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1041.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 12.12.2020

1042.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1043.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1044.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 27.02.2021

1045.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1046.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2021

1047.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1048.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 15.03.2021

1049.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 20.01.2025

1050.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 16.01.2020

1051.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1052.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 12.09.2020

1053.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1054.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1055.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1056.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1057.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1058.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1059.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1060.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1061.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1062.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2023

1063.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1064.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1065.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1066.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1067.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1068.

Кисень

7782-44-7

В000104 18.03.2025

1069.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1070.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1071.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1072.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 12.07.2021

1073.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 16.02.2017

1074.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 09.03.2018

1075.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7

В001882 21.05.2020

1076.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1077.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 02.12.2020

1078.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1079.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1080.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1081.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1082.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 15.05.2021

1083.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 17.05.2022

1084.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 20.01.2022

1085.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1086.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 27.03.2019

1087.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 19.06.2020

1088.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 24.08.2017

1089.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1090.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1091.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1092.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1093.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1094.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1095.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1096.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1097.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1098.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 08.02.2023

1099.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1100.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1101.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 06.11.2020

1102.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 16.07.2020

1103.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 23.01.2014

1104.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1105.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 19.05.2022

1106.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.04.2022

1107.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1108.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 11.04.2021

1109.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1110.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1111.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1112.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1113.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1114.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1115.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1116.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1117.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1118.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1119.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1120.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1121.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1122.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1123.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1124.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1125.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1126.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1127.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1128.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1129.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1130.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1131.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1132.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 27.11.2021

1133.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1134.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1135.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 06.05.2023

1136.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 23.04.2019

1137.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1138.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1139.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 01.03.2021

1140.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1141.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1142.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1143.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1144.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1145.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1146.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1147.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1148.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1149.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1150.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1151.

Левоміцетин

56-75-7

В000503 26.10.2021

1152.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1153.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1154.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1155.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1156.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1157.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1158.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1159.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1160.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1161.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1162.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1163.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 12.11.2024

1164.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1165.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1166.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1167.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1168.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1169.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1170.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1171.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1172.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1173.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 04.11.2020

1174.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1175.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1176.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.08.2021

1177.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1178.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1179.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 09.12.2022

1180.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1181.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1182.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1183.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2020

1184.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1185.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1186.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1187.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1188.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1189.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1190.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 26.08.2018

1191.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1192.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1193.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1194.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1195.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1196.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1197.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1198.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1199.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1200.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1201.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1202.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1203.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1204.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1205.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1206.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1207.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1208.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1209.

Метан

74-82-8

В000897 20.10.2020

1210.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1211.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1212.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1213.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 15.11.2019

1214.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2020

1215.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1216.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1217.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1218.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 05.11.2021

1219.

Метил (E)-метоксиіміно-{(E)-

141517-21-7

В000748 29.09.2020

1220.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 27.03.2021

1221.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1222.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1223.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 27.12.2019

1224.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1225.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 18.01.2022

1226.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1227.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 06.07.2022

1228.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1229.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1230.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1231.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1232.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1233.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1234.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1235.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 01.12.2020

1236.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1237.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1238.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1239.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1240.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 03.06.2022

1241.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1242.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1243.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1244.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1245.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1246.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 21.02.2013

1247.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2023

1248.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1249.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1250.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1251.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 23.02.2022

1252.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1253.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1254.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1255.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1256.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1257.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1258.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 12.04.2018

1259.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1260.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1261.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 03.02.2021

1262.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1263.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1264.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1265.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1266.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1267.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1268.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1269.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 29.12.2019

1270.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1271.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1272.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 02.12.2015

1273.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1274.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1275.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1276.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1277.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1278.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1279.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1280.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1281.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 29.05.2016

1282.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1283.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1284.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1285.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1286.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1287.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1288.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1289.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1290.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1291.

Натрій

7440-23-5

В001844 02.01.2020

1292.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1293.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1294.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1295.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1296.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1297.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1298.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1299.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1300.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1301.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 05.10.2020

1302.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1303.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1304.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 07.07.2021

1305.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 16.11.2015

1306.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 06.03.2023

1307.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1308.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1309.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1310.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1311.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1312.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1313.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1314.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 09.04.2023

1315.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1316.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1317.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1318.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1319.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 07.02.2022

1320.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1321.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 13.07.2019

1322.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1323.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1324.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1325.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1326.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 25.06.2021

1327.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1328.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1329.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1330.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1331.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1332.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1333.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1334.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1335.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 15.07.2020

1336.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 26.12.2024

1337.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 25.06.2022

1338.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 07.06.2022

1339.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1340.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1341.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 03.02.2022

1342.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 07.12.2022

1343.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 28.09.2019

1344.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 28.08.2020

1345.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1346.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 10.03.2021

1347.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1348.

Нафта

8030-30-6

В000197 14.02.2023

1349.

Нафта

8002-05-9

В000482 30.08.2021

1350.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1351.

Нафталін

91-20-3

В000291 19.05.2022

1352.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1353.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1354.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1355.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1356.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 20.07.2022

1357.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1358.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1359.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.05.2025

1360.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1361.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1362.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1363.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1364.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1365.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1366.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1367.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1368.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1369.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1370.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 12.07.2023

1371.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1372.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1373.

Ністатин

1400-61-9

В000240 28.05.2022

1374.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1375.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1376.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1377.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1378.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 08.12.2014

1379.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1380.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1381.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 03.10.2021

1382.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1383.

о-Крезол

95-48-7

В000196 19.05.2022

1384.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1385.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1386.

Озон

10028-15-6

В000990 28.08.2020

1387.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1388.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1389.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1390.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1391.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1392.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1393.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1394.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1395.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1396.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1397.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1398.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1399.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1400.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2020

1401.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1402.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1403.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1404.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1405.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1406.

Олія обліпихова

225234-03-7

В000460 23.12.2022

1407.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 10.05.2022

1408.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 06.04.2022

1409.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1410.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1411.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1412.

Олово

7440-31-5

В000853 17.03.2017

1413.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1414.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1415.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1416.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1417.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1418.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 08.04.2016

1419.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 26.12.2021

1420.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1421.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1422.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1423.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1424.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1425.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1426.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 30.08.2021

1427.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1428.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1429.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1430.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1431.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1432.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1433.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1434.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1435.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 26.11.2024

1436.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 21.02.2004

1437.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1438.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1439.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2020

1440.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 31.01.2022

1441.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1442.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1443.

Пентанатрій трифосфат

13573-18-7

В000103 07.07.2015

1444.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1445.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1446.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1447.

Перметрин

52645-53-1

В000293 25.04.2022

1448.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1449.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1450.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 22.08.2020

1451.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1452.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1453.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1454.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1455.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1456.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1457.

Піперидин

110-89-4

В001602 02.04.2022

1458.

Пірен

129-00-0

В001012 15.07.2020

1459.

Піридин

110-86-1

В000290 19.05.2022

1460.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1461.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1462.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1463.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1464.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1465.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1466.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1467.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1468.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1469.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1470.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1471.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1472.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1473.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1474.

Полі(oкси-1,2-етандіїл), альфа-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)oкси]дисилоксаніл]пропіл]-oмега-гідрокси-

67674-67-3

В001936 03.06.2023

1475.

Полі(гексаметиленбігуанід) гідрохлорид

32289-58-0

В001001 27.09.2013

1476.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 29.06.2020

1477.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 11.12.2017

1478.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1479.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1480.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1481.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1482.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 22.09.2019

1483.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1484.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1485.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, сіль натрію

68585-34-2

В001767 04.12.2016

1486.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1487.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 31.10.2020

1488.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 19.02.2021

1489.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 25.05.2019

1490.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1491.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 08.08.2015

1492.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 06.11.2020

1493.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2025

1494.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1495.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1496.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1497.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 20.02.2021

1498.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1499.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1500.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1501.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1502.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2020

1503.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1504.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 13.05.2021

1505.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1506.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1507.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1508.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1509.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1510.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1511.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 24.12.2022

1512.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1513.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1514.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 16.05.2023

1515.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1516.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1517.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1518.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1519.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1520.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1521.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1522.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 05.06.2021

1523.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1524.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1525.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1526.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1527.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1528.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1529.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1530.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1531.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1532.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1533.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1534.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1535.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1536.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1537.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1538.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1539.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1540.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1541.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1542.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1543.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1544.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1545.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1546.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1547.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1548.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1549.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1550.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1551.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1552.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1553.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1554.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1555.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1556.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1557.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1558.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1559.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1560.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 29.01.2019

1561.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1562.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1563.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1564.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1565.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.06.2016

1566.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1567.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1568.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1569.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 12.09.2021

1570.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1571.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1572.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1573.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1574.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1575.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1576.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1577.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1578.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1579.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1580.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1581.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1582.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1583.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1584.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1585.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1586.

Пралетрин

23031-36-9

В001082 21.02.2021

1587.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1588.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1589.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 07.11.2020

1590.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1591.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1592.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1593.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1594.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1595.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1596.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1597.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1598.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1599.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1600.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 16.11.2022

1601.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1602.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1603.

Пропен

115-07-1

В000359 24.06.2020

1604.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 30.10.2021

1605.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 07.05.2021

1606.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1607.

Протеаза

9014-01-1

В000044 28.12.2023

1608.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1609.

Реакційна маса N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній карбонат і N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній біка-рбонат

894406-76-9

В001932 10.10.2022

1610.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1611.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1612.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1613.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1614.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1615.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1616.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 05.12.2024

1617.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1618.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1619.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1620.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1621.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1622.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1623.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1624.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1625.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1626.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1627.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1628.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1629.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1630.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2022

1631.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1632.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1633.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1634.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1635.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1636.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1637.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1638.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1639.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 14.11.2024

1640.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 30.05.2015

1641.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1642.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1643.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 13.06.2015

1644.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1645.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1646.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1647.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1648.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 15.10.2020

1649.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 03.11.2024

1650.

Селен

7782-49-2

В000334 14.05.2021

1651.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1652.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1653.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1654.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1655.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 21.04.2025

1656.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1657.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1658.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1659.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1660.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 28.05.2018

1661.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1662.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1663.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1664.

Сірка

7704-34-9

В000251 09.07.2021

1665.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1666.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1667.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1668.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1669.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1670.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1671.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1672.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1673.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1674.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 12.07.2020

1675.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 20.12.2024

1676.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1677.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 17.05.2023

1678.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 07.05.2020

1679.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1680.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1681.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1682.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1683.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1684.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1685.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1686.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1687.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1688.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1689.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1690.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1691.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1692.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1693.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1694.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1695.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1696.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1697.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1698.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1699.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1700.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1701.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1702.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 19.01.2014

1703.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1704.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1705.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1706.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1707.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1708.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1709.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1710.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1711.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1712.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 29.07.2021

1713.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1714.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1715.

Стибій

7440-36-0

В000130 08.01.2023

1716.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1717.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1718.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1719.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1720.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1721.

Субтилізини

9014-01-1

В001550 09.05.2016

1722.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1723.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1724.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1725.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1726.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1727.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1728.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1729.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1730.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1731.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1732.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1733.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1734.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1735.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1736.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1737.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1738.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1739.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1740.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1741.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1742.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.08.2020

1743.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1744.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1745.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1746.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1747.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1748.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1749.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1750.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1751.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1752.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1753.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1754.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1755.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2021

1756.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2022

1757.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1758.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 19.06.2022

1759.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 16.02.2020

1760.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1761.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 07.05.2021

1762.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1763.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1764.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1765.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1766.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1767.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1768.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1769.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1770.

Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 20.10.2021

1771.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1772.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1773.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1774.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 06.11.2022

1775.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1776.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1777.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1778.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1779.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1780.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1781.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1782.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1783.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1784.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1785.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1786.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1787.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1788.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1789.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1790.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1791.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1792.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 12.07.2020

1793.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1794.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1795.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1796.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1797.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1798.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1799.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1800.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2020

1801.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1802.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1803.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1804.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1805.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1806.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 13.03.2021

1807.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1808.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1809.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1810.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 29.09.2020

1811.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1812.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1813.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1814.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1815.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1816.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1817.

Фенол

108-95-2

В000098 19.05.2022

1818.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1819.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1820.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1821.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1822.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1823.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1824.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1825.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1826.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1827.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1828.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1829.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1830.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1831.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1832.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1833.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1834.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1835.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1836.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1837.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 06.09.2020

1838.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 15.12.2021

1839.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1840.

Формальдегід

50-00-0

В000099 20.02.2023

1841.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1842.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1843.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1844.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1845.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1846.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1847.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1848.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1849.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1850.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2022

1851.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1852.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1853.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1854.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1855.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1856.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1857.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1858.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1859.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1860.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1861.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1862.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1863.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1864.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1865.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1866.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1867.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1868.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1869.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1870.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1871.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1872.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1873.

Хлоретен

75-01-4

В000328 07.01.2025

1874.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1875.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1876.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1877.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1878.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1879.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1880.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1881.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1882.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1883.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1884.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1885.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1886.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1887.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1888.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 20.07.2022

1889.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1890.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1891.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1892.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 01.06.2021

1893.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1894.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1895.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1896.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 05.12.2021

1897.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1898.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 01.02.2021

1899.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1900.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 10.09.2023

1901.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1902.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1903.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 17.07.2023

1904.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1905.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1906.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1907.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1908.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1909.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1910.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1911.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1912.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1913.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1914.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1915.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1916.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1917.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1918.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1919.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1920.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1921.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1922.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1923.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 02.08.2022

1924.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1925.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1926.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 16.01.2021

1927.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 05.08.2019

1928.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1929.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1930.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 03.09.2020

1931.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1932.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1933.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1934.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1935.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1936.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1937.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1938.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1939.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1940.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1941.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1942.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1943.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1944.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2021

1945.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1946.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1947.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 15.06.2020

1948.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1949.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1950.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1951.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1952.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 10.10.2024

1953.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1954.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1955.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 28.12.2014

1956.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1957.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1958.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1959.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1960.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа