Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Медико-санітарна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках
Міжнародна діяльність
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1986)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

(3-Феноксифеніл)метил-3-(2,2-дихлоретеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; Перметрин

52645-53-1

В000293 01.09.2024

2.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

3.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

4.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

5.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

6.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 12.09.2027

7.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

8.

(2-Хлорфенілметилен)пропандинітрил

2698-41-1

В001931 03.10.2022

9.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 06.10.2024

10.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 27.07.2023

11.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

12.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

13.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 13.10.2024

14.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

15.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

16.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 11.10.2024

17.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

18.

(9Z,12E)-Тетрадека-9,12-дієн-1-іл ацетат

30507-70-1

В001961 28.09.2028

19.

(E)-(RS)-1-Етиніл-2-метилпент-2-еніл (1R,3RS;1R,3SR)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат; Вапортрин

54406-48-3

В001168 05.09.2025

20.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 03.09.2025

21.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

22.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 17.07.2024

23.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 09.09.2025

24.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 13.01.2027

25.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 14.04.2026

26.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

27.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 09.02.2024

28.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2025

29.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

30.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

31.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 04.11.2024

32.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 05.11.2020

33.

(S)-2-метил-4-оксо-3-проп-2-їнілциклопент-2-єніл (1R)-цис-транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-єніл)циклопропанкарбоксилат; Пралетрин

23031-36-9

В001082 25.08.2025

34.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат; Есбіотрин

260359-57-7

В001011 01.09.2024

35.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 11.09.2027

36.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 12.08.2024

37.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 27.09.2024

38.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 07.09.2024

39.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 31.08.2025

40.

(Етилсульфаніл)етан

352-93-2

В001934 07.06.2023

41.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

42.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

43.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 23.12.2025

44.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

45.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

46.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

47.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

48.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

49.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

50.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

51.

1,1'-Етилен 2,2'-біпіридилдіілій дибромід.

85-00-7

В001959 09.07.2028

52.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 30.08.2028

53.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 17.05.2026

54.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 21.09.2028

55.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

56.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

57.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

58.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

59.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

60.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

61.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

62.

1,1-Диметилпіперидиній хлорид

24307-26-4

В001946 30.11.2024

63.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

64.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

65.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

66.

1,10-Декандіаміній,N,N,N',N'-тетраметил-N,N'-біс(2-((5-метил-2-(1-метилетил)циклогексил)окси)-2-оксоетил)-, дихлорид

38146-42-8

В000304 15.06.2024

67.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

68.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

69.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

70.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

71.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 23.12.2023

72.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

73.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

74.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

75.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

76.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 14.11.2024

77.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

78.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

79.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

80.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

81.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

82.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

83.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

84.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

85.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2027

86.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

87.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

88.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 22.08.2028

89.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

90.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

91.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

92.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 01.03.2025

93.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

94.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

95.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

96.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

97.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

98.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 18.10.2021

99.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

100.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

101.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

102.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

103.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 15.08.2024

104.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

105.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

106.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

107.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

108.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

109.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

110.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

111.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

112.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

113.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

114.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 12.12.2022

115.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

116.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

117.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

118.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

119.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

120.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

121.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

122.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 07.04.2025

123.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

124.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

125.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

126.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 23.12.2026

127.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

128.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

129.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 19.01.2023

130.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

131.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

132.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

133.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

134.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 15.03.2025

135.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

136.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

137.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

138.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 05.07.2022

139.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

140.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 13.02.2021

141.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

142.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

143.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

144.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 09.07.2023

145.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

146.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

147.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 15.06.2026

148.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

149.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

150.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 28.10.2024

151.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 12.10.2026

152.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 06.10.2026

153.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

154.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

155.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

156.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

157.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

158.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

159.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

160.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 10.11.2027

161.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

162.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

163.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

164.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

165.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

166.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 21.09.2024

167.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 09.07.2025

168.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

169.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 23.10.2024

170.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 02.03.2024

171.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

172.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 22.08.2025

173.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

174.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

175.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 11.08.2023

176.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

177.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

178.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

179.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

180.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

181.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 01.12.2026

182.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

183.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2022

184.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 09.06.2026

185.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

186.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 15.06.2028

187.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 15.03.2026

188.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

189.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 28.12.2025

190.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

191.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

192.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

193.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

194.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

195.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

196.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

197.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 30.06.2027

198.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

199.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 09.06.2023

200.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

201.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

202.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

203.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

204.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

205.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

206.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

207.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 03.07.2024

208.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

209.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

210.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

211.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

212.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

213.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

214.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 01.11.2027

215.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 20.01.2023

216.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

217.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

218.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

219.

2,3,5,6-тетрафторбензил (1R,3S)-3-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 25.08.2025

220.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

221.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

222.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 05.01.2024

223.

2,4,6,8- тетраметил -1,3,5,7- тетраоксациклоок-тан

108-62-3

В001938 13.08.2025

224.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

225.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

226.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

227.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 06.08.2025

228.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

229.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

230.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

231.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

232.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

233.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 16.01.2025

234.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 27.10.2024

235.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2025

236.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 08.12.2026

237.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

238.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

239.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.02.2024

240.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

241.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

242.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

243.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

244.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 30.03.2024

245.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 13.05.2026

246.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.10.2022

247.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

248.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 11.07.2024

249.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 04.01.2027

250.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

251.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

252.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

253.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 12.10.2026

254.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

255.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

256.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

257.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

258.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

259.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 10.07.2027

260.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

261.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

262.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

263.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 28.09.2028

264.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

265.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

266.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

267.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

268.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

269.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 27.09.2024

270.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

271.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

272.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

273.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

274.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.01.2021

275.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 19.02.2026

276.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

277.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

278.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

279.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

280.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 04.05.2028

281.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

282.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

283.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 25.11.2022

284.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

285.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

286.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

287.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

288.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

289.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

290.

2-Метил-2-пропантіол

75-66-1

В001935 04.06.2023

291.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

292.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

293.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

294.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 05.08.2026

295.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2028

296.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

297.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

298.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

299.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

300.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

301.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 29.06.2027

302.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

303.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

304.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

305.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

306.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

307.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 21.06.2026

308.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 02.04.2028

309.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

310.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

311.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

312.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

313.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

314.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

315.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

316.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

317.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

318.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

319.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.06.2024

320.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 25.05.2021

321.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

322.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 02.04.2024

323.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 02.09.2023

324.

2-Хлор-N-(4'-хлорбіфеніл-2-іл)нікотинамід

188425-85-6

B001950 24.11.2025

325.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

326.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

327.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

328.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

329.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

330.

2-[(2RS)-2-(1-Хлорциклопропіл)-3-(2-хлорфеніл)-2-гідроксипропіл]-2Н-1,2,4-триазол-3(4Н)-тіон

178928-70-6

В001947 02.03.2025

331.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

332.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

333.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

334.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

335.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

336.

3(2H)-Ізотіазолон, 4,5-дихлор-2-октил-

64359-81-5

В001943 09.06.2024

337.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

338.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

339.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

340.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 02.08.2027

341.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 29.06.2024

342.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

343.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

344.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

345.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

346.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 30.06.2027

347.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

348.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 03.06.2024

349.

3-(4-Ізопропілфеніл)-1,1-диметилсечовина

34123-59-6

B001945 03.10.2024

350.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

351.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 17.08.2024

352.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

353.

3-(Дифторметил)-1-метил-N-(3‘,4‘,5‘-трифторбіфеніл-2-іл)піразол-4-карбоксамід

907204-31-3

В001955 05.03.2026

354.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

355.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

356.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

357.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 23.10.2023

358.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 25.10.2026

359.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

360.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

361.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

362.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

363.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 18.08.2027

364.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

365.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

366.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 03.10.2027

367.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

368.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

369.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

370.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

371.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

372.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

373.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

374.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 05.07.2024

375.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

376.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

377.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

378.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

379.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

380.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

381.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

382.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 27.05.2022

383.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

384.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

385.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

386.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

387.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 12.04.2026

388.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

389.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

390.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 11.09.2028

391.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

392.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

393.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

394.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

395.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

396.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

397.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 08.02.2025

398.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

399.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

400.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

401.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

402.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

403.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

404.

5-((4-Хлорфеніл)метил)-2,2-диметил-1-(1H -1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентанол

B001953

125116-23-6 08.02.2026

405.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 20.01.2022

406.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.07.2024

407.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

408.

5-Етил-6-октил[1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідин-7-амін

865318-97-4

B001956 05.03.2026

409.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

410.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

411.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

412.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

413.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 28.09.2028

414.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

415.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.12.2017

416.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

417.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 05.11.2022

418.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

419.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

420.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 18.11.2026

421.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

422.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

423.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

424.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

425.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

426.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

427.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 22.08.2028

428.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

429.

9,10-Секохолеста-5,7,10(19)-триєн-3-ол, (3бета,5Z,7E)-

67-97-0

B001949 25.09.2025

430.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

431.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

432.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

433.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

434.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

435.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

436.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

437.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

438.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

439.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

440.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

441.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 23.12.2023

442.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

443.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

444.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

445.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

446.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

447.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

448.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

449.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

450.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

451.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

452.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

453.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

454.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

455.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

456.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

457.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

458.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

459.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

460.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

461.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

462.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

463.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

464.

N,N-Біс(2-гідроксіетил)додеканамід

120-40-1

B001933 03.02.2023

465.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

466.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

467.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 10.12.2021

468.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

469.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 19.10.2021

470.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

471.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

472.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

473.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

474.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 09.05.2024

475.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

476.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 28.10.2024

477.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

478.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

479.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

480.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

481.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 03.06.2024

482.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 04.11.2024

483.

N-Meтокси-N-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорфеніл)-етил]-3-(дифторметил)-1-метилпіразол-4-карбоксамід

1228284-64-7

B001951 30.11.2025

484.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

485.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

486.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

487.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

488.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

489.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 06.07.2028

490.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

491.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

492.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

493.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

494.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

495.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 31.07.2027

496.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

497.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

498.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

499.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

500.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

501.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

502.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 23.09.2026

503.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 22.07.2026

504.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

505.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 04.08.2025

506.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

507.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

508.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

509.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

510.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

511.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

512.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

56-75-7

В000503 18.11.2026

513.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 28.10.2026

514.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

515.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

516.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

517.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 21.09.2024

518.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 05.01.2028

519.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

520.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

521.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

522.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

523.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

524.

z-Циперметрин

97955-44-7

В000835 15.08.2024

525.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

526.

Абамектин

71751-41-2

В000989 13.09.2028

527.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 01.03.2026

528.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

529.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

530.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

531.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

532.

Азот

7727-37-9

В000324 14.03.2025

533.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

534.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

535.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

536.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 01.07.2022

537.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

538.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

539.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

540.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

541.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

542.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 20.06.2022

543.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

544.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

545.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

546.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

547.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2022

548.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

549.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

550.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

551.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

552.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

553.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

554.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

555.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

556.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

557.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 05.01.2025

558.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

559.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

560.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 19.03.2025

561.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

562.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

563.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

564.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

565.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

566.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

567.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

568.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

569.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

570.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 09.11.2024

571.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 17.12.2023

572.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

573.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

574.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

575.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

576.

Аміак

7664-41-7

В000161 01.05.2028

577.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

578.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

579.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

580.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

581.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

582.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

583.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

584.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

585.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

586.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

587.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

588.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

589.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

590.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 21.12.2023

591.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 08.06.2026

592.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

593.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

594.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 20.04.2028

595.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

596.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

597.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

598.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

599.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.07.2027

600.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

601.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

602.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2024

603.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

604.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

605.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

606.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 04.11.2024

607.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 01.09.2026

608.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

609.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 03.08.2028

610.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 16.03.2022

611.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 02.07.2026

612.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

613.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

614.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

615.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

616.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

617.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 26.05.2026

618.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

619.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

620.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

621.

Антраль

В000314 13.11.2022

622.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

623.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

624.

Аргон

7440-37-1

В000262 02.01.2025

625.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2028

626.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

627.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

628.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

629.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

630.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

631.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2025

632.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

633.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

634.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

635.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

636.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

637.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

638.

Ацетон

67-64-1

В000058 26.01.2028

639.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

640.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

641.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 21.12.2027

642.

Барвник активний червоний 195

93050-79-4

В001895 20.12.2023

643.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

644.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

645.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

646.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

647.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

648.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

649.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

650.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

651.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

652.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

653.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

654.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

655.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

656.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 21.12.2027

657.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

658.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

659.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

660.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

661.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

662.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 21.05.2028

663.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

664.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

665.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

666.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 28.09.2021

667.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

668.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

669.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

670.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

671.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

672.

Бензин

8032-32-4

В000483 08.03.2028

673.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

674.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

675.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

676.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

677.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

678.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

679.

Бензол

71-43-2

В000146 20.12.2024

680.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

681.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

682.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 28.10.2024

683.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

684.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

685.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

686.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

687.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

688.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 28.04.2027

689.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

690.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

691.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 03.01.2028

692.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

693.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

694.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 23.09.2023

695.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

696.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

697.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

698.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

699.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

700.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 14.07.2025

701.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

702.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 13.03.2027

703.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

704.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

705.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

706.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

707.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

708.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

709.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

710.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

711.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

712.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 11.12.2022

713.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 05.08.2026

714.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

715.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

716.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

717.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

718.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

719.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

720.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

721.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

722.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

723.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

724.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

725.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

726.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

727.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

728.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

729.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

730.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

731.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

732.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 02.09.2025

733.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

734.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

735.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

736.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

737.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

738.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

739.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

740.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

741.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 13.09.2023

742.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 09.12.2023

743.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

744.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

745.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

746.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 03.07.2028

747.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

748.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

749.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 23.04.2025

750.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

751.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

752.

Водень

1333-74-0

В000606 20.08.2028

753.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 08.06.2024

754.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2028

755.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 23.01.2025

756.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

757.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 23.12.2024

758.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

759.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

760.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

761.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

762.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 09.10.2024

763.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

764.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 22.09.2026

765.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2025

766.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 30.05.2028

767.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 22.08.2027

768.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

769.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2028

770.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

771.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

772.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

773.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

774.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

775.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

776.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

777.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

778.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 19.01.2021

779.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

780.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

781.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

782.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

783.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

784.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

785.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

786.

Гексан

110-54-3

В000155 11.05.2028

787.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

788.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

789.

Гелій

7440-59-7

В000323 05.08.2026

790.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2026

791.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

792.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

793.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

794.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

795.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

796.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 17.03.2027

797.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

798.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

799.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

800.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

801.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

802.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

803.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

804.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

805.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

806.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

807.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

808.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

809.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

810.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

811.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

812.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

813.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

814.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

815.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

816.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.09.2024

817.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 21.10.2024

818.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

819.

Гуанідин, N,N'''-1,3-пропандіїлбіс-, N-коко алкіл похідні, діацетати

В001940

85681-60-3 28.01.2024

820.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

821.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

822.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

823.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

824.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 05.12.2022

825.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

826.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

827.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 30.09.2025

828.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

829.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

830.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

831.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

832.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

833.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

834.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

835.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

836.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

837.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

838.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

839.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

840.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

841.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

842.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

843.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

844.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

845.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

846.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 28.09.2024

847.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 14.05.2026

848.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

849.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 07.09.2028

850.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

851.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 06.10.2023

852.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 20.08.2025

853.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

854.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 20.07.2026

855.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

856.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

857.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

858.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

859.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

860.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

861.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 20.10.2021

862.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

863.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 22.09.2022

864.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

865.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

866.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

867.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

868.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

869.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 29.07.2026

870.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 04.08.2023

871.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

872.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 26.10.2025

873.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

874.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

875.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

876.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

877.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

878.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

879.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

880.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

881.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

882.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

883.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

884.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

885.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

886.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

887.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 12.10.2027

888.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

889.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

890.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

891.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 20.01.2027

892.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

893.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

894.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

895.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

896.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

897.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

898.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2027

899.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

900.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

901.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

902.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

903.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

904.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

905.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

906.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

907.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

908.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

909.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

910.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

911.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

912.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

913.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

914.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

915.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

916.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

917.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

918.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 17.08.2028

919.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

920.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

921.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

922.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

923.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

924.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 10.01.2021

925.

Етандіова кислота, дигідрат

6153-56-6

B001942 13.05.2024

926.

Етанол

64-17-5

В000508 24.08.2028

927.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

928.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

929.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

930.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

931.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

932.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

933.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2028

934.

Етен

74-85-1

В000360 04.08.2025

935.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

936.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

937.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

938.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

939.

Етил (1RS)-4-циклопропіл(гідрокси) метилен-3,5-діоксоциклогексанкарбоксилат

B001952

95266-40-3 08.02.2026

940.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 02.04.2024

941.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

942.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

943.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 08.06.2028

944.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

945.

Етилбензол

100-41-4

В000539 16.10.2027

946.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 19.07.2027

947.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 01.06.2028

948.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

949.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

950.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

951.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

952.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 16.09.2026

953.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

954.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

955.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

956.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

957.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

958.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

959.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

960.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

961.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 11.05.2028

962.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

963.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

964.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

965.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

966.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

967.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

968.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

969.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

970.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

971.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

972.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

973.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

974.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

975.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

976.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 22.04.2024

977.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

978.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 27.12.2025

979.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 09.06.2025

980.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 08.06.2025

981.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 02.09.2023

982.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

983.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

984.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

985.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

986.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 17.11.2027

987.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 06.07.2028

988.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

989.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 24.06.2023

990.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 12.01.2027

991.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

992.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

993.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

994.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

995.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

996.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

997.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 03.08.2024

998.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

999.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

1000.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2025

1001.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

1002.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

1003.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

1004.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

1005.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

1006.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

1007.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

1008.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

1009.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

1010.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

1011.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

1012.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

1013.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

1014.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

1015.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

1016.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

1017.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

1018.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

1019.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

1020.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 17.12.2023

1021.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 11.07.2028

1022.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 09.12.2026

1023.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1024.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1025.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1026.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 06.07.2028

1027.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1028.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1029.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1030.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1031.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 01.04.2024

1032.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1033.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1034.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1035.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1036.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1037.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 03.07.2027

1038.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1039.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1040.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2028

1041.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1042.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1043.

Кальцій

7440-70-2

В000237 24.08.2028

1044.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1045.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1046.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1047.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 26.08.2026

1048.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1049.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 20.12.2025

1050.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1051.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1052.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1053.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1054.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 10.11.2027

1055.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1056.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1057.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1058.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1059.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 07.01.2026

1060.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1061.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1062.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 22.04.2026

1063.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1064.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2026

1065.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1066.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 14.07.2026

1067.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 20.01.2025

1068.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 10.03.2027

1069.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1070.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 07.09.2028

1071.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1072.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1073.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1074.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1075.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1076.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1077.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1078.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1079.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1080.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2028

1081.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1082.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1083.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1084.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1085.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1086.

Кисень

7782-44-7

В000104 18.03.2025

1087.

Кислота (2-нафтилоксі)оцтова

120-23-0

В001550 29.10.2023

1088.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1089.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1090.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1091.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 19.09.2026

1092.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 06.10.2026

1093.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 19.08.2021

1094.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7; 617-48-1

В001882 07.10.2023

1095.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1096.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 22.12.2023

1097.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1098.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1099.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1100.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1101.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 10.06.2026

1102.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 16.02.2028

1103.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 25.08.2027

1104.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1105.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 25.08.2023

1106.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 23.07.2023

1107.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 21.06.2024

1108.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1109.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1110.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1111.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1112.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1113.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1114.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1115.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1116.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1117.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 15.02.2028

1118.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1119.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1120.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 06.11.2020

1121.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 04.01.2026

1122.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 22.04.2023

1123.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1124.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 13.06.2027

1125.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.02.2028

1126.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1127.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 27.10.2025

1128.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1129.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1130.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1131.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1132.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1133.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1134.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1135.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1136.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1137.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1138.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1139.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1140.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1141.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1142.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1143.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1144.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1145.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1146.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1147.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1148.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1149.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1150.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1151.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 05.12.2026

1152.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1153.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1154.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 06.05.2023

1155.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 15.12.2026

1156.

Креозотове масло

61789-28-4

В001958 02.07.2028

1157.

Креозотове масло, аценафтенова фракція

90640-84-9

B001957 02.04.2028

1158.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1159.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1160.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 04.01.2025

1161.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1162.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1163.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1164.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1165.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1166.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1167.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1168.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1169.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1170.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1171.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1172.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1173.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1174.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1175.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1176.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1177.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1178.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1179.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1180.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1181.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1182.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1183.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 12.11.2024

1184.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1185.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1186.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1187.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1188.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1189.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1190.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1191.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1192.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1193.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 19.02.2028

1194.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1195.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1196.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.11.2026

1197.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1198.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1199.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 09.12.2022

1200.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1201.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1202.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1203.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2023

1204.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1205.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1206.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1207.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1208.

Манган(2+) карбонат

598-62-9

В000103 10.05.2025

1209.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1210.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1211.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 20.12.2026

1212.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1213.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1214.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1215.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1216.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1217.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1218.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1219.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1220.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1221.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1222.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1223.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1224.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1225.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1226.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1227.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1228.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1229.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1230.

Метан

74-82-8

В000897 29.07.2026

1231.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1232.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1233.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1234.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 09.03.2028

1235.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2025

1236.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1237.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1238.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1239.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 09.12.2023

1240.

Метил (E)-метоксііміно-{(E)-α-[1-(α,α,α-трифтор-м-толіл)етиліденаміноокси]-o-толіл}ацетат

141517-21-7

В000748 01.11.2024

1241.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 14.04.2026

1242.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1243.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1244.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 26.07.2026

1245.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1246.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 22.08.2028

1247.

Метил N-(2-{[1-(4-хлорфеніл-1H-піразол-3-іл]оксиметил}феніл) N-метокси карбамат

175013-18-0

В001937 01.08.2025

1248.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1249.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 04.01.2028

1250.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1251.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1252.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1253.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1254.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1255.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1256.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1257.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 01.12.2020

1258.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1259.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1260.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1261.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1262.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 08.06.2025

1263.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1264.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1265.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1266.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1267.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1268.

Мідь(II) карбонат дигiдроксид

12069-69-1

В001948 19.05.2025

1269.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 09.11.2026

1270.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2028

1271.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1272.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1273.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1274.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 02.07.2028

1275.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1276.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1277.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1278.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1279.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1280.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1281.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 08.03.2022

1282.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1283.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1284.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 01.03.2024

1285.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1286.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1287.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1288.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1289.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1290.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1291.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1292.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 09.07.2025

1293.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1294.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1295.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 03.06.2023

1296.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1297.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1298.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1299.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1300.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1301.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1302.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1303.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1304.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 17.06.2023

1305.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1306.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1307.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1308.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1309.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1310.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1311.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1312.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1313.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1314.

Натрій

7440-23-5

В001844 10.06.2026

1315.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1316.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1317.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1318.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1319.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1320.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1321.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1322.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1323.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1324.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 26.11.2025

1325.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1326.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1327.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 22.06.2028

1328.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 28.09.2026

1329.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 07.03.2028

1330.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1331.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1332.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1333.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1334.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1335.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1336.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1337.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 27.04.2028

1338.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1339.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1340.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1341.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1342.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 09.03.2027

1343.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1344.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 28.09.2024

1345.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1346.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1347.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1348.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1349.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 21.07.2026

1350.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1351.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1352.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1353.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1354.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1355.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1356.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1357.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1358.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 18.08.2025

1359.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 26.12.2024

1360.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 02.01.2028

1361.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 03.01.2028

1362.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1363.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1364.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 19.01.2028

1365.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 13.02.2028

1366.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 24.09.2025

1367.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 29.08.2025

1368.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1369.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 08.06.2028

1370.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1371.

Нафта

8030-30-6

В000197 17.05.2028

1372.

Нафта

8002-05-9

В000482 09.09.2026

1373.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1374.

Нафталін

91-20-3

В000291 03.10.2027

1375.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1376.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1377.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1378.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1379.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 03.11.2027

1380.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1381.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1382.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.05.2025

1383.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1384.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1385.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1386.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1387.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1388.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1389.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1390.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1391.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1392.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1393.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 28.09.2028

1394.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1395.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1396.

Ністатин

1400-61-9

В000240 23.06.2027

1397.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1398.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1399.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1400.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1401.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 30.08.2025

1402.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1403.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1404.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 14.03.2025

1405.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1406.

о-Крезол

95-48-7

В000196 03.10.2027

1407.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1408.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1409.

Озон

10028-15-6

В000990 24.08.2026

1410.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1411.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1412.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1413.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1414.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1415.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1416.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1417.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1418.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1419.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1420.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1421.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1422.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1423.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2022

1424.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1425.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1426.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1427.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1428.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1429.

Олія обліпихова

225234-03-7

В000460 23.12.2022

1430.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 26.07.2024

1431.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 15.06.2025

1432.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1433.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1434.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1435.

Олово

7440-31-5

В000853 06.10.2022

1436.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1437.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1438.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1439.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1440.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1441.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 28.09.2025

1442.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 26.12.2021

1443.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1444.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1445.

п-Толуолсульфонамід, N-хлор-, натрієва сіль

127-65-1

В001001 20.12.2023

1446.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1447.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1448.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1449.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1450.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 23.09.2026

1451.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1452.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1453.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1454.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1455.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1456.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1457.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1458.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1459.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 26.11.2024

1460.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 20.12.2024

1461.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1462.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1463.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2025

1464.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 16.10.2027

1465.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1466.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1467.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1468.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1469.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1470.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1471.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1472.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 19.09.2028

1473.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1474.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1475.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1476.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1477.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1478.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1479.

Піперидин

110-89-4

В001602 26.01.2028

1480.

Пірен

129-00-0

В001012 10.09.2025

1481.

Піридин

110-86-1

В000290 03.10.2027

1482.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1483.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1484.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1485.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1486.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1487.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1488.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1489.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1490.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1491.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1492.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1493.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1494.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1495.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1496.

Полі(oкси-1,2-етандіїл), альфа-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)oкси]дисилоксаніл]пропіл]-oмега-гідрокси-

67674-67-3

В001936 03.06.2023

1497.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 10.11.2023

1498.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 25.11.2026

1499.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

B001960

57028-96-3 28.09.2028

1500.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1501.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1502.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1503.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1504.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 12.10.2022

1505.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1506.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1507.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-34-2

В001767 30.06.2022

1508.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1509.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 17.02.2026

1510.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 02.09.2022

1511.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 28.12.2025

1512.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1513.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 28.09.2025

1514.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 09.07.2024

1515.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2025

1516.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1517.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-сульфо-омега-(додецилокси)-, сіль натрію

9004-82-4

В001939 08.12.2023

1518.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1519.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1520.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 01.03.2026

1521.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1522.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1523.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1524.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1525.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2022

1526.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1527.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 01.07.2026

1528.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1529.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1530.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1531.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1532.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1533.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1534.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 21.08.2028

1535.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1536.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1537.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 23.08.2028

1538.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1539.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1540.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1541.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1542.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1543.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1544.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1545.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 20.01.2025

1546.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1547.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1548.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1549.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1550.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1551.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1552.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1553.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1554.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1555.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1556.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1557.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1558.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1559.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1560.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1561.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1562.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1563.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1564.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1565.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1566.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1567.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1568.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1569.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1570.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1571.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1572.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1573.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1574.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1575.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1576.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1577.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1578.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1579.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1580.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1581.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1582.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1583.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 19.11.2021

1584.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1585.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1586.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1587.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1588.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.03.2026

1589.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1590.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1591.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1592.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 20.01.2024

1593.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1594.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1595.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1596.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1597.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1598.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1599.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1600.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1601.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1602.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1603.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1604.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1605.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1606.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1607.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1608.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1609.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1610.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1611.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 07.11.2020

1612.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1613.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1614.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1615.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1616.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1617.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1618.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1619.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1620.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1621.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1622.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 12.03.2028

1623.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1624.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1625.

Пропен

115-07-1

В000359 06.08.2025

1626.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 20.10.2027

1627.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 03.11.2022

1628.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1629.

Протеаза

9014-01-1; 9001-92-7

В000044 28.12.2023

1630.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1631.

Реакційна маса N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній карбонат і N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній біка-рбонат

894406-76-9

В001932 10.10.2022

1632.

Реакційна маса: цис-4-Гідрокси-3-(1,2,3,4-тетрагідро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)феніл)-1-нафтил)кумарин та транс-4-Гідрокси-3-(1,2,3,4-тетрагідро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)феніл)-1-нафтил)кумарин

90035-08-8

В001954 01.03.2026

1633.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1634.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1635.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1636.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1637.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1638.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1639.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 05.12.2024

1640.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1641.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1642.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1643.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1644.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1645.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1646.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1647.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1648.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1649.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1650.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1651.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1652.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1653.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2027

1654.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1655.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1656.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1657.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1658.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1659.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1660.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1661.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1662.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 14.11.2024

1663.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 31.03.2026

1664.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1665.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1666.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 31.03.2026

1667.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1668.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1669.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1670.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1671.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 28.10.2025

1672.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 03.11.2024

1673.

Селен

7782-49-2

В000334 09.06.2026

1674.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1675.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1676.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1677.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1678.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 21.04.2025

1679.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1680.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1681.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1682.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1683.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 24.02.2027

1684.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1685.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1686.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1687.

Сірка

7704-34-9

В000251 11.07.2026

1688.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1689.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1690.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1691.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1692.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1693.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1694.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1695.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1696.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1697.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 10.07.2025

1698.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 20.12.2024

1699.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1700.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 30.05.2028

1701.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 12.07.2025

1702.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1703.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1704.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1705.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1706.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1707.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1708.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1709.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1710.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1711.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1712.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1713.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1714.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1715.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1716.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1717.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1718.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1719.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1720.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1721.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1722.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1723.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1724.

Спирти, C12-13, етоксиловані

66455-14-9

В001941 28.03.2024

1725.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1726.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 09.09.2022

1727.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1728.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1729.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1730.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1731.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1732.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1733.

Сполуки четвертинного амонію, бензил- C12-18-алкілдиметил, солі з 1,2-бензотіазол-3(2H)-oн 1,1-діоксидом (1:1)

68989-01-5

В001944 13.09.2026

1734.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1735.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1736.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1737.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 10.02.2024

1738.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1739.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1740.

Стибій

7440-36-0

В000130 02.02.2028

1741.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1742.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1743.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1744.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1745.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1746.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1747.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1748.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1749.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1750.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1751.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1752.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1753.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1754.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1755.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1756.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1757.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1758.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1759.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1760.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1761.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1762.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1763.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1764.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1765.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1766.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.10.2021

1767.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1768.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1769.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1770.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1771.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1772.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1773.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1774.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1775.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1776.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1777.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1778.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1779.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2026

1780.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2024

1781.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1782.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 18.07.2027

1783.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 26.07.2024

1784.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1785.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 24.06.2026

1786.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1787.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1788.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1789.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1790.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1791.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1792.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1793.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1794.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1795.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1796.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1797.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 06.11.2022

1798.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1799.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1800.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1801.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1802.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1803.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1804.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1805.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1806.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1807.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1808.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1809.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1810.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1811.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1812.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1813.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1814.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1815.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 09.07.2024

1816.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1817.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1818.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1819.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1820.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1821.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1822.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1823.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2026

1824.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1825.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1826.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1827.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1828.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1829.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 22.04.2026

1830.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1831.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1832.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1833.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 06.10.2024

1834.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1835.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1836.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1837.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1838.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1839.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1840.

Фенол

108-95-2

В000098 02.10.2027

1841.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1842.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1843.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1844.

Фенол, 2-(5-хлор-2Н-бензотриазол-2-іл)-6-(1,1-диметилетил)-4-метил-

3896-11-5

B001580 28.01.2024

1845.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1846.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1847.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1848.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1849.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1850.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1851.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1852.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1853.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1854.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1855.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1856.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1857.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1858.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1859.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1860.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1861.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 21.12.2023

1862.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 15.12.2021

1863.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1864.

Формальдегід

50-00-0

В000099 09.04.2028

1865.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1866.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1867.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1868.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1869.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1870.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1871.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1872.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1873.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1874.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2027

1875.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1876.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1877.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1878.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1879.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1880.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1881.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1882.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1883.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1884.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1885.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1886.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1887.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1888.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1889.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1890.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1891.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1892.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1893.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1894.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1895.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1896.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1897.

Хлоретен

75-01-4

В000328 07.01.2025

1898.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1899.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1900.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1901.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1902.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1903.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1904.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1905.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1906.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1907.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1908.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1909.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1910.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1911.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1912.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 06.10.2027

1913.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1914.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1915.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1916.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 25.07.2026

1917.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1918.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1919.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1920.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 03.01.2027

1921.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1922.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 20.12.2026

1923.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1924.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 28.09.2028

1925.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1926.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1927.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 23.08.2028

1928.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1929.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1930.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1931.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1932.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1933.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1934.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1935.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1936.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1937.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1938.

Циклопропанкарбонова кислота, 2,2-диметил-3- (2-метил-1-пропеніл)-, (3-феноксифеніл)метиловий ефір, (1R) -

188023-86-1; 26002-80-2

В000026 10.09.2025

1939.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1940.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1941.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1942.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1943.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1944.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1945.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1946.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1947.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1948.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 23.02.2028

1949.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1950.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1951.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 25.04.2023

1952.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 17.12.2023

1953.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1954.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1955.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 23.09.2026

1956.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1957.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1958.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1959.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1960.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1961.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1962.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1963.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1964.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1965.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1966.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1967.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1968.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1969.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2026

1970.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1971.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1972.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 12.11.2022

1973.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1974.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1975.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1976.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1977.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 10.10.2024

1978.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1979.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1980.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 29.12.2014

1981.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1982.

[2,5-діоксо-3-(2-пропініл)-1-імідазолідиніл]метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат; Іміпротрин

72963-72-5

В001008 13.08.2027

1983.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1984.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1985.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1986.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа