Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Гігієнічна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1966)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

2.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

3.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

4.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

5.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 10.05.2022

6.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

7.

(2-Хлорфенілметилен)пропандинітрил

2698-41-1

В001931 03.10.2022

8.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 02.04.2020

9.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 24.07.2019

10.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

11.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

12.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 19.09.2022

13.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

14.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

15.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 22.11.2021

16.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

17.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 23.04.2023

18.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

19.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 27.05.2022

20.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 09.09.2025

21.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 20.12.2021

22.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 14.04.2026

23.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

24.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 22.05.2021

25.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2025

26.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

27.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

28.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 27.09.2020

29.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 05.11.2020

30.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

260359-57-7

В001011 24.07.2022

31.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 01.05.2022

32.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 05.12.2016

33.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 30.08.2020

34.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 28.05.2021

35.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 24.11.2022

36.

(Етилсульфаніл)етан

352-93-2

В001934 07.06.2023

37.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

38.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

39.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 23.12.2025

40.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

41.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

42.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

43.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

44.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

45.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

46.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

47.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 09.03.2023

48.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 03.11.2018

49.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 05.06.2022

50.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

51.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

52.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

53.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

54.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

55.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

56.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

57.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

58.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

59.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

60.

1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлорид

38146-42-8

В000304 22.06.2021

61.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

62.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

63.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

64.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

65.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 18.10.2021

66.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

67.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

68.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

69.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

70.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 14.11.2024

71.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

72.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

73.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

74.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

75.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

76.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

77.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

78.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

79.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2022

80.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

81.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

82.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 09.04.2023

83.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

84.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

85.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

86.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 13.01.2023

87.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

88.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

89.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

90.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

91.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

92.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 18.10.2021

93.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

94.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

95.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

96.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

97.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 15.12.2022

98.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

99.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

100.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

101.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

102.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

103.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

104.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

105.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

106.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

107.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

108.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 12.12.2022

109.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

110.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

111.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

112.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

113.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

114.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

115.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

116.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 07.04.2025

117.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

118.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

119.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

120.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 28.11.2021

121.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

122.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

123.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 22.05.2021

124.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

125.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

126.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

127.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

128.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 15.03.2025

129.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

130.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

131.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

132.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 19.02.2021

133.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

134.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 13.02.2021

135.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

136.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

137.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

138.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 09.07.2023

139.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

140.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

141.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 19.04.2021

142.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

143.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

144.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 27.02.2019

145.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 29.01.2020

146.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 30.10.2020

147.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

148.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

149.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

150.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

151.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

152.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

153.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

154.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 28.05.2020

155.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

156.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

157.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

158.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

159.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

160.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 29.10.2014

161.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 09.07.2025

162.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

163.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 23.10.2024

164.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 10.10.2021

165.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

166.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 16.12.2022

167.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

168.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

169.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 16.11.2018

170.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

171.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

172.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

173.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

174.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

175.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 02.12.2020

176.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

177.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2022

178.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 07.02.2021

179.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

180.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 26.04.2023

181.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 15.03.2026

182.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

183.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 28.12.2025

184.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

185.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

186.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

187.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

188.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

189.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

190.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

191.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 17.04.2022

192.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

193.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 31.05.2021

194.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

195.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

196.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

197.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

198.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

199.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

200.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

201.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 02.07.2022

202.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

203.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

204.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

205.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

206.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

207.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

208.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 08.07.2022

209.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 23.05.2021

210.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

211.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

212.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

213.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

214.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

215.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 16.12.2021

216.

2,4,6,8- тетраметил -1,3,5,7- тетраоксациклоок-тан

108-62-3

В001938 13.08.2025

217.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

218.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

219.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

220.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 06.08.2025

221.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

222.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

223.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

224.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

225.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

226.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 16.01.2025

227.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 01.10.2020

228.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2025

229.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 02.12.2021

230.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

231.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

232.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.10.2020

233.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

234.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

235.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

236.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

237.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 26.07.2019

238.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 22.04.2021

239.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.10.2022

240.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

241.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 07.09.2020

242.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 10.12.2021

243.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

244.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

245.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

246.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 28.06.2017

247.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

248.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

249.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

250.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

251.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

252.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 02.04.2022

253.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

254.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

255.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

256.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 20.06.2023

257.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

258.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

259.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

260.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

261.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

262.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 22.12.2016

263.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

264.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

265.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

266.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

267.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.01.2021

268.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 25.06.2022

269.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

270.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

271.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

272.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

273.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 14.01.2022

274.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

275.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

276.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 25.11.2022

277.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

278.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

279.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

280.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

281.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

282.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

283.

2-Метил-2-пропантіол

75-66-1

В001935 04.06.2023

284.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

285.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

286.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

287.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 16.01.2020

288.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2023

289.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

290.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

291.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

292.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

293.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

294.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 09.04.2022

295.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

296.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

297.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

298.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

299.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

300.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 23.04.2021

301.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 04.01.2023

302.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

303.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

304.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

305.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

306.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

307.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

308.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

309.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

310.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

311.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

312.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.09.2020

313.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 25.05.2021

314.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

315.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 07.10.2019

316.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 26.06.2021

317.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

318.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

319.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

320.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

321.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

322.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

323.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

324.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

325.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

326.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

327.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

328.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

329.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

330.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 20.02.2022

331.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 05.07.2017

332.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

333.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

334.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

335.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

336.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 09.04.2022

337.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

338.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 24.09.2020

339.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

340.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 23.07.2022

341.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

342.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

343.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

344.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

345.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 01.09.2022

346.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 16.12.2019

347.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

348.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

349.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

350.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

351.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 10.05.2022

352.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

353.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

354.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 23.04.2022

355.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

356.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

357.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

358.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

359.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

360.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

361.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

362.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 02.04.2020

363.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

364.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

365.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

366.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

367.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

368.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

369.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

370.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 20.05.2021

371.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

372.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

373.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

374.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

375.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 12.04.2026

376.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

377.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

378.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 29.05.2023

379.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

380.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

381.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

382.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

383.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

384.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

385.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 27.03.2022

386.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

387.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

388.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

389.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

390.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

391.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

392.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 20.01.2022

393.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.11.2021

394.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

395.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

396.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

397.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

398.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

399.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 05.09.2023

400.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

401.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.12.2017

402.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

403.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 05.11.2022

404.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

405.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

406.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 28.10.2021

407.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

408.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

409.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

410.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

411.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

412.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

413.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 18.06.2023

414.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

415.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

416.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

417.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

418.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

419.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

420.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

421.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

422.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

423.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

424.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

425.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

426.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 23.12.2023

427.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

428.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

429.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

430.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

431.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

432.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

433.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

434.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

435.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

436.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

437.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

438.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

439.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

440.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

441.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

442.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

443.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

444.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

445.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

446.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

447.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

448.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

449.

N,N-Біс(2-гідроксіетил)додеканамід

120-40-1

B001933 03.02.2023

450.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

451.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

452.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 10.12.2021

453.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

454.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 19.10.2021

455.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

456.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

457.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

458.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

459.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 11.07.2019

460.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

461.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 29.09.2020

462.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

463.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

464.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

465.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

466.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 25.03.2011

467.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 19.09.2021

468.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

469.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

470.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

471.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

472.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

473.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 09.07.2020

474.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

475.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

476.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

477.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

478.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

479.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 14.01.2022

480.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

481.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

482.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

483.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

484.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

485.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

486.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 04.12.2020

487.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 03.03.2020

488.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

489.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 25.12.2020

490.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

491.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

492.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

493.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

494.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

495.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

496.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 04.11.2020

497.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

498.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

499.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

500.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 19.10.2020

501.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 27.11.2022

502.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

503.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

504.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

505.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

506.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

507.

z-Циперметрин

52315-07-8

В000835 28.01.2015

508.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

509.

Абамектин

71751-41-2

В000989 24.05.2023

510.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 01.03.2026

511.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

512.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

513.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

514.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

515.

Азот

7727-37-9

В000324 19.02.2023

516.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

517.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

518.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

519.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 01.07.2022

520.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

521.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

522.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

523.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

524.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

525.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 17.01.2021

526.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

527.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

528.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

529.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

530.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2022

531.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

532.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

533.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

534.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

535.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

536.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

537.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

538.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

539.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

540.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 22.05.2022

541.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

542.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

543.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 19.03.2025

544.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

545.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

546.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

547.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

548.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

549.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

550.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

551.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

552.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

553.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 21.09.2020

554.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 17.12.2023

555.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

556.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

557.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

558.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

559.

Аміак

7664-41-7

В000161 04.04.2023

560.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

561.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

562.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

563.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

564.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

565.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

566.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

567.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

568.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

569.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

570.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

571.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

572.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

573.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 02.12.2022

574.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 01.12.2018

575.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

576.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

577.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 12.04.2023

578.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

579.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

580.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

581.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

582.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.06.2022

583.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

584.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

585.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2024

586.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

587.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

588.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

589.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 08.06.2020

590.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 11.05.2021

591.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

592.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 17.05.2023

593.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 16.03.2022

594.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 02.07.2021

595.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

596.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

597.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

598.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

599.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

600.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 02.04.2020

601.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

602.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

603.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

604.

Антраль

В000314 13.11.2022

605.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

606.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

607.

Аргон

7440-37-1

В000262 02.01.2025

608.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2023

609.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

610.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

611.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

612.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

613.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

614.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2025

615.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

616.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

617.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

618.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

619.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

620.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

621.

Ацетон

67-64-1

В000058 01.11.2022

622.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

623.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

624.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 29.11.2022

625.

Барвник активний червоний 195.

93050-79-4

В001895 29.11.2020

626.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

627.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

628.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

629.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

630.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

631.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

632.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

633.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

634.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

635.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

636.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

637.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

638.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

639.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 25.06.2022

640.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

641.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

642.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

643.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

644.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

645.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 21.05.2023

646.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

647.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

648.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

649.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 28.09.2021

650.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

651.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

652.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

653.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

654.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

655.

Бензин

8032-32-4

В000483 30.11.2022

656.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

657.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

658.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

659.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

660.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

661.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

662.

Бензол

71-43-2

В000146 20.12.2024

663.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

664.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

665.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 03.10.2021

666.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

667.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

668.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

669.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

670.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

671.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 21.02.2022

672.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

673.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

674.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 20.12.2022

675.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

676.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

677.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 05.12.2020

678.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

679.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

680.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

681.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

682.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

683.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 14.07.2025

684.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

685.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 01.08.2021

686.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

687.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

688.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

689.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

690.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

691.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

692.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

693.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

694.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

695.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 11.12.2021

696.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 12.04.2021

697.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

698.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

699.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

700.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

701.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

702.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

703.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

704.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

705.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

706.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

707.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

708.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

709.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

710.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

711.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

712.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

713.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

714.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

715.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 02.09.2025

716.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

717.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

718.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

719.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

720.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

721.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

722.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

723.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

724.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 03.07.2021

725.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 15.11.2021

726.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

727.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

728.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

729.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 26.02.2022

730.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

731.

Вапортрин

54406-48-3

В001168 09.02.2021

732.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

733.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 23.04.2025

734.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

735.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

736.

Водень

1333-74-0

В000606 06.06.2023

737.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 22.04.2023

738.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2023

739.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 23.01.2025

740.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

741.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 23.12.2024

742.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

743.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

744.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

745.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

746.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 09.10.2024

747.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

748.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 30.08.2021

749.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2025

750.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 21.05.2023

751.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 13.06.2022

752.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

753.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2023

754.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

755.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

756.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

757.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

758.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

759.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

760.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

761.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

762.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 19.01.2021

763.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

764.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

765.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

766.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

767.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

768.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

769.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

770.

Гексан

110-54-3

В000155 13.05.2023

771.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

772.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

773.

Гелій

7440-59-7

В000323 10.04.2021

774.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2021

775.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

776.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

777.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

778.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

779.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

780.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 21.02.2022

781.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

782.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

783.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

784.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

785.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

786.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

787.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

788.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

789.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

790.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

791.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

792.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

793.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

794.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

795.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

796.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

797.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

798.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

799.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

800.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.09.2024

801.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 21.10.2024

802.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

803.

Гуанідин, N,N'''-1,3-пропандіїлбіс-, N-коко алкіл похідні, діацетати

В001940

85681-60-3 28.01.2024

804.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

805.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

806.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

807.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

808.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 05.12.2022

809.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

810.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

811.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 30.09.2025

812.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

813.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

814.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

815.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

816.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

817.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

818.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

819.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

820.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

821.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

822.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

823.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

824.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

825.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

826.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

827.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

828.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

829.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

830.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 11.02.2022

831.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 14.05.2021

832.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

833.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 29.03.2023

834.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

835.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 16.11.2020

836.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 20.08.2025

837.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

838.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 29.03.2021

839.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

840.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

841.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

842.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

843.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

844.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

845.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 20.10.2021

846.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

847.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 22.09.2022

848.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

849.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

850.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

851.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

852.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

853.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 23.02.2016

854.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 14.08.2019

855.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

856.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 26.10.2025

857.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

858.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

859.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

860.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

861.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

862.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

863.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

864.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

865.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

866.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

867.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

868.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

869.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

870.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

871.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 08.02.2022

872.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

873.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

874.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

875.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 28.12.2021

876.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

877.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

878.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

879.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

880.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

881.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

882.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2022

883.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

884.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

885.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

886.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

887.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

888.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

889.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

890.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

891.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

892.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

893.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

894.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

895.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

896.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

897.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

898.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

899.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

900.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

901.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

902.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 12.07.2023

903.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

904.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

905.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

906.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

907.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

908.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 10.01.2021

909.

Етанол

64-17-5

В000508 02.08.2023

910.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

911.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

912.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

913.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

914.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

915.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

916.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2023

917.

Етен

74-85-1

В000360 04.08.2025

918.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

919.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

920.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

921.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

922.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 09.10.2019

923.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

924.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

925.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 11.12.2021

926.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

927.

Етилбензол

100-41-4

В000539 13.07.2022

928.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 11.06.2022

929.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 25.01.2023

930.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

931.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

932.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

933.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

934.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 23.06.2021

935.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

936.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

937.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

938.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

939.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

940.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

941.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

942.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

943.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 05.03.2023

944.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

945.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

946.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

947.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

948.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

949.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

950.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

951.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

952.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

953.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

954.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

955.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

956.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

957.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

958.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 22.04.2024

959.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

960.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 27.12.2025

961.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 26.05.2022

962.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 26.05.2022

963.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 19.04.2021

964.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

965.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

966.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

967.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

968.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 09.09.2022

969.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 02.04.2023

970.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

971.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 24.06.2023

972.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 28.11.2021

973.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

974.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

975.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

976.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

977.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

978.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

979.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 19.03.2022

980.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

981.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

982.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2025

983.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

984.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

985.

Іміпротрін

72963-72-5

В001008 13.05.2022

986.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

987.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

988.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

989.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

990.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

991.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

992.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

993.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

994.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

995.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

996.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

997.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

998.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

999.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

1000.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

1001.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

1002.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

1003.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 17.12.2023

1004.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 26.05.2023

1005.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 10.11.2018

1006.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1007.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1008.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1009.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 22.06.2023

1010.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1011.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1012.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1013.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1014.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 01.04.2024

1015.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1016.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1017.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1018.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1019.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1020.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 11.06.2022

1021.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1022.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1023.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2023

1024.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1025.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1026.

Кальцій

7440-70-2

В000237 13.09.2019

1027.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1028.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1029.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1030.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 09.04.2021

1031.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1032.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 20.12.2025

1033.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1034.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1035.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1036.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1037.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 01.10.2022

1038.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1039.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1040.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1041.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1042.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 07.01.2026

1043.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1044.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1045.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 22.04.2026

1046.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1047.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2021

1048.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1049.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 15.03.2021

1050.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 20.01.2025

1051.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 16.01.2020

1052.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1053.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 12.09.2020

1054.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1055.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1056.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1057.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1058.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1059.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1060.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1061.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1062.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1063.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2023

1064.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1065.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1066.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1067.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1068.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1069.

Кисень

7782-44-7

В000104 18.03.2025

1070.

Кислота (2-нафтилоксі)оцтова

120-23-0

В001550 29.10.2023

1071.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1072.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1073.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1074.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 12.07.2021

1075.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 16.02.2017

1076.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 19.08.2021

1077.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7

В001882 21.05.2020

1078.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1079.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 22.12.2023

1080.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1081.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1082.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1083.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1084.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 15.05.2021

1085.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 17.05.2022

1086.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 20.01.2022

1087.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1088.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 27.03.2019

1089.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 23.07.2023

1090.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 20.07.2021

1091.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1092.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1093.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1094.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1095.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1096.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1097.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1098.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1099.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1100.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 08.02.2023

1101.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1102.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1103.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 06.11.2020

1104.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 04.01.2026

1105.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 22.04.2023

1106.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1107.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 19.05.2022

1108.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.04.2022

1109.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1110.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 11.04.2021

1111.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1112.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1113.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1114.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1115.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1116.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1117.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1118.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1119.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1120.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1121.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1122.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1123.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1124.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1125.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1126.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1127.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1128.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1129.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1130.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1131.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1132.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1133.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1134.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 27.11.2021

1135.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1136.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1137.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 06.05.2023

1138.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 23.04.2019

1139.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1140.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1141.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 01.03.2021

1142.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1143.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1144.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1145.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1146.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1147.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1148.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1149.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1150.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1151.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1152.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1153.

Левоміцетин

56-75-7

В000503 26.10.2021

1154.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1155.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1156.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1157.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1158.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1159.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1160.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1161.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1162.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1163.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1164.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1165.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 12.11.2024

1166.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1167.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1168.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1169.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1170.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1171.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1172.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1173.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1174.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1175.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 04.11.2020

1176.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1177.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1178.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.08.2021

1179.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1180.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1181.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 09.12.2022

1182.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1183.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1184.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1185.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2023

1186.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1187.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1188.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1189.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1190.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1191.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1192.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 26.08.2018

1193.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1194.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1195.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1196.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1197.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1198.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1199.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1200.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1201.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1202.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1203.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1204.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1205.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1206.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1207.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1208.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1209.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1210.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1211.

Метан

74-82-8

В000897 20.10.2020

1212.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1213.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1214.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1215.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 15.11.2019

1216.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2025

1217.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1218.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1219.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1220.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 05.11.2021

1221.

Метил (E)-метоксиіміно-{(E)-

141517-21-7

В000748 29.09.2020

1222.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 14.04.2026

1223.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1224.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1225.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 27.12.2019

1226.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1227.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 18.01.2022

1228.

Метил N-(2-{[1-(4-хлорфеніл-1H-піразол-3-іл]оксиметил}феніл) N-метокси карбамат

175013-18-0

В001937 30.06.2023

1229.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1230.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 06.07.2022

1231.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1232.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1233.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1234.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1235.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1236.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1237.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1238.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 01.12.2020

1239.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1240.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1241.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1242.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1243.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 03.06.2022

1244.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1245.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1246.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1247.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1248.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1249.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 21.02.2013

1250.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2023

1251.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1252.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1253.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1254.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 23.02.2022

1255.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1256.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1257.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1258.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1259.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1260.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1261.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 08.03.2022

1262.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1263.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1264.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 01.03.2024

1265.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1266.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1267.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1268.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1269.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1270.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1271.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1272.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 09.07.2025

1273.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1274.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1275.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 02.12.2015

1276.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1277.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1278.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1279.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1280.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1281.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1282.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1283.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1284.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 29.05.2016

1285.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1286.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1287.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1288.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1289.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1290.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1291.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1292.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1293.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1294.

Натрій

7440-23-5

В001844 02.01.2020

1295.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1296.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1297.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1298.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1299.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1300.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1301.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1302.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1303.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1304.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 26.11.2025

1305.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1306.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1307.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 07.07.2021

1308.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 16.11.2015

1309.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 06.03.2023

1310.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1311.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1312.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1313.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1314.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1315.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1316.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1317.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 09.04.2023

1318.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1319.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1320.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1321.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1322.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 07.02.2022

1323.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1324.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 13.07.2019

1325.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1326.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1327.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1328.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1329.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 25.06.2021

1330.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1331.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1332.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1333.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1334.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1335.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1336.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1337.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1338.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 18.08.2025

1339.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 26.12.2024

1340.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 25.06.2022

1341.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 07.06.2022

1342.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1343.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1344.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 03.02.2022

1345.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 07.12.2022

1346.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 24.09.2025

1347.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 29.08.2025

1348.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1349.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 18.04.2022

1350.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1351.

Нафта

8030-30-6

В000197 14.02.2023

1352.

Нафта

8002-05-9

В000482 30.08.2021

1353.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1354.

Нафталін

91-20-3

В000291 19.05.2022

1355.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1356.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1357.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1358.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1359.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 20.07.2022

1360.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1361.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1362.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.05.2025

1363.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1364.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1365.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1366.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1367.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1368.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1369.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1370.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1371.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1372.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1373.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 12.07.2023

1374.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1375.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1376.

Ністатин

1400-61-9

В000240 28.05.2022

1377.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1378.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1379.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1380.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1381.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 08.12.2014

1382.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1383.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1384.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 03.10.2021

1385.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1386.

о-Крезол

95-48-7

В000196 19.05.2022

1387.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1388.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1389.

Озон

10028-15-6

В000990 28.08.2020

1390.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1391.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1392.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1393.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1394.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1395.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1396.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1397.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1398.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1399.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1400.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1401.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1402.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1403.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2022

1404.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1405.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1406.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1407.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1408.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1409.

Олія обліпихова

225234-03-7

В000460 23.12.2022

1410.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 10.05.2022

1411.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 06.04.2022

1412.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1413.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1414.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1415.

Олово

7440-31-5

В000853 17.03.2017

1416.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1417.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1418.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1419.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1420.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1421.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 08.04.2016

1422.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 26.12.2021

1423.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1424.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1425.

п-Толуолсульфонамід, N-хлор-, натрієва сіль

127-65-1

В001001 20.12.2023

1426.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1427.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1428.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1429.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1430.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 30.08.2021

1431.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1432.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1433.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1434.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1435.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1436.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1437.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1438.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1439.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 26.11.2024

1440.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 21.02.2004

1441.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1442.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1443.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2025

1444.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 31.01.2022

1445.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1446.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1447.

Пентанатрій трифосфат

13573-18-7

В000103 07.07.2015

1448.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1449.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1450.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1451.

Перметрин

52645-53-1

В000293 25.04.2022

1452.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1453.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1454.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 09.09.2021

1455.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1456.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1457.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1458.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1459.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1460.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1461.

Піперидин

110-89-4

В001602 02.04.2022

1462.

Пірен

129-00-0

В001012 10.09.2025

1463.

Піридин

110-86-1

В000290 19.05.2022

1464.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1465.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1466.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1467.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1468.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1469.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1470.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1471.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1472.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1473.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1474.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1475.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1476.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1477.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1478.

Полі(oкси-1,2-етандіїл), альфа-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)oкси]дисилоксаніл]пропіл]-oмега-гідрокси-

67674-67-3

В001936 03.06.2023

1479.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 10.11.2023

1480.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 11.12.2017

1481.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1482.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1483.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1484.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1485.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 12.10.2022

1486.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1487.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1488.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-34-2

В001767 30.06.2022

1489.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1490.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 17.02.2026

1491.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 19.02.2021

1492.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 28.12.2025

1493.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1494.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 08.08.2015

1495.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 06.11.2020

1496.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2025

1497.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1498.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-сульфо-омега-(додецилокси)-, сіль натрію

9004-82-4

В001939 08.12.2023

1499.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1500.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1501.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 01.03.2026

1502.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1503.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1504.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1505.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1506.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2022

1507.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1508.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 13.05.2021

1509.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1510.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1511.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1512.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1513.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1514.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1515.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 24.12.2022

1516.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1517.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1518.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 16.05.2023

1519.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1520.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1521.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1522.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1523.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1524.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1525.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1526.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 05.06.2021

1527.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1528.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1529.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1530.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1531.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1532.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1533.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1534.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1535.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1536.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1537.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1538.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1539.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1540.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1541.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1542.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1543.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1544.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1545.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1546.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1547.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1548.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1549.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1550.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1551.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1552.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1553.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1554.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1555.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1556.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1557.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1558.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1559.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1560.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1561.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1562.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1563.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1564.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 19.11.2021

1565.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1566.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1567.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1568.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1569.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.03.2026

1570.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1571.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1572.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1573.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 12.09.2021

1574.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1575.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1576.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1577.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1578.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1579.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1580.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1581.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1582.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1583.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1584.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1585.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1586.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1587.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1588.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1589.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1590.

Пралетрин

23031-36-9

В001082 21.02.2021

1591.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1592.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1593.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 07.11.2020

1594.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1595.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1596.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1597.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1598.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1599.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1600.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1601.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1602.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1603.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1604.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 16.11.2022

1605.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1606.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1607.

Пропен

115-07-1

В000359 06.08.2025

1608.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 30.10.2021

1609.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 07.05.2021

1610.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1611.

Протеаза

9014-01-1; 9001-92-7

В000044 28.12.2023

1612.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1613.

Реакційна маса N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній карбонат і N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній біка-рбонат

894406-76-9

В001932 10.10.2022

1614.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1615.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1616.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1617.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1618.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1619.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1620.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 05.12.2024

1621.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1622.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1623.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1624.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1625.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1626.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1627.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1628.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1629.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1630.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1631.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1632.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1633.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1634.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2022

1635.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1636.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1637.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1638.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1639.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1640.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1641.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1642.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1643.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 14.11.2024

1644.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 31.03.2026

1645.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1646.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1647.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 31.03.2026

1648.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1649.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1650.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1651.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1652.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 28.10.2025

1653.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 03.11.2024

1654.

Селен

7782-49-2

В000334 14.05.2021

1655.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1656.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1657.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1658.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1659.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 21.04.2025

1660.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1661.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1662.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1663.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1664.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 28.05.2018

1665.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1666.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1667.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1668.

Сірка

7704-34-9

В000251 09.07.2021

1669.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1670.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1671.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1672.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1673.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1674.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1675.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1676.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1677.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1678.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 10.07.2025

1679.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 20.12.2024

1680.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1681.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 17.05.2023

1682.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 12.07.2025

1683.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1684.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1685.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1686.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1687.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1688.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1689.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1690.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1691.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1692.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1693.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1694.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1695.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1696.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1697.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1698.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1699.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1700.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1701.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1702.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1703.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1704.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1705.

Спирти, C12-13, етоксиловані

66455-14-9

В001941 28.03.2024

1706.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1707.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 09.09.2022

1708.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1709.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1710.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1711.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1712.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1713.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1714.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1715.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1716.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1717.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 29.07.2021

1718.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1719.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1720.

Стибій

7440-36-0

В000130 08.01.2023

1721.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1722.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1723.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1724.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1725.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1726.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1727.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1728.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1729.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1730.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1731.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1732.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1733.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1734.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1735.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1736.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1737.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1738.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1739.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1740.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1741.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1742.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1743.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1744.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1745.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1746.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.10.2021

1747.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1748.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1749.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1750.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1751.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1752.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1753.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1754.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1755.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1756.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1757.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1758.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1759.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2026

1760.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2022

1761.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1762.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 19.06.2022

1763.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 16.02.2020

1764.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1765.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 07.05.2021

1766.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1767.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1768.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1769.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1770.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1771.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1772.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1773.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1774.

Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 20.10.2021

1775.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1776.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1777.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1778.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 06.11.2022

1779.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1780.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1781.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1782.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1783.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1784.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1785.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1786.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1787.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1788.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1789.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1790.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1791.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1792.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1793.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1794.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1795.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1796.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 03.09.2022

1797.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1798.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1799.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1800.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1801.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1802.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1803.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1804.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2021

1805.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1806.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1807.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1808.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1809.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1810.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 22.04.2026

1811.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1812.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1813.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1814.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 29.09.2020

1815.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1816.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1817.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1818.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1819.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1820.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1821.

Фенол

108-95-2

В000098 19.05.2022

1822.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1823.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1824.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1825.

Фенол, 2-(5-хлор-2Н-бензотриазол-2-іл)-6-(1,1-диметилетил)-4-метил-

3896-11-5

B001580 28.01.2024

1826.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1827.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1828.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1829.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1830.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1831.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1832.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1833.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1834.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1835.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1836.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1837.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1838.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1839.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1840.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1841.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1842.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 21.12.2023

1843.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 15.12.2021

1844.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1845.

Формальдегід

50-00-0

В000099 20.02.2023

1846.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1847.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1848.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1849.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1850.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1851.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1852.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1853.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1854.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1855.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2022

1856.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1857.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1858.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1859.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1860.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1861.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1862.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1863.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1864.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1865.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1866.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1867.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1868.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1869.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1870.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1871.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1872.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1873.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1874.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1875.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1876.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1877.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1878.

Хлоретен

75-01-4

В000328 07.01.2025

1879.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1880.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1881.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1882.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1883.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1884.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1885.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1886.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1887.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1888.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1889.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1890.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1891.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1892.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1893.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 20.07.2022

1894.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1895.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1896.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1897.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 01.06.2021

1898.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1899.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1900.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1901.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 05.12.2021

1902.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1903.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 01.02.2021

1904.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1905.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 10.09.2023

1906.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1907.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1908.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 17.07.2023

1909.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1910.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1911.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1912.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1913.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1914.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1915.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1916.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1917.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1918.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1919.

Циклопропанкарбонова кислота, 2,2-диметил-3- (2-метил-1-пропеніл)-, (3-феноксифеніл)метиловий ефір, (1R) -

188023-86-1; 26002-80-2

В000026 10.09.2025

1920.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1921.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1922.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1923.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1924.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1925.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1926.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1927.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1928.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1929.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 02.08.2022

1930.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1931.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1932.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 25.04.2023

1933.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 17.12.2023

1934.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1935.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1936.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 03.09.2020

1937.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1938.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1939.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1940.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1941.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1942.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1943.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1944.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1945.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1946.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1947.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1948.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1949.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1950.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2021

1951.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1952.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1953.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 12.11.2022

1954.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1955.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1956.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1957.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1958.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 10.10.2024

1959.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1960.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1961.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 28.12.2014

1962.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1963.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1964.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1965.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1966.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа