Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Медико-санітарна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках
Міжнародна діяльність
Контакти

Новини Комітету

Засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей та підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

17 лютого 2021 р. Україна, м. Київ – на базі ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» відбулось засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць – знакова подія, присвячена захисту населення (особливо вразливих груп – дітей, вагітних, хворих) та майбутніх поколінь від негативного впливу свинцю та його сполук, які містяться в лакофарбових матеріалах (ЛФМ).

Громадська організація «Агенція з хімічної безпеки» (ГО «АХБ») спільно із ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України), ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України» та Директоратом громадського здоров'я МОЗ України в рамках проекту «Modern Steps to Lead-Free Living Environment in Ukraine» за фінансової підтримки Міжнародної мережі з ліквідації забрудників (IPEN) і GEF SAICM та інформаційної підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) близько року працювали над підготовкою наукового обґрунтування вмісту свинцю в ЛФМ на національному рівні.

Підставою для запуску даного проекту став проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах та внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності», який надійшов до Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (розробник) з метою погодження.

В ході детального аналізу вищезазначеного проекту Постанови Міністерством охорони здоров’я України, постав ряд питань в частині погодження гігієнічного нормування свинцю в лакофарбових матеріалах, що виробляються та застосовуються в Україні, з точки зору впливу на здоров’я населення і особливо дітей. Без вирішення даних питань, рух вперед був не можливим і в т.ч. через призведення перепон у державному ринковому нагляді.

На засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць було винесено на розгляд та експертну оцінку Голів і Членів комісій ЗВІТ «Матеріали з обґрунтування вмісту свинцю в лакофарбових виробах», розробником якого є ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

В ході підготовки наукового обґрунтування було викладено:

  • актуальність даної теми в зв'язку з особливою вразливістю до сполук свинцю дитячого населення;
  • встановлено причинно-наслідкові зв’язки між рівнями свинцю в об'єктах навколишнього середовища (пил у навчальних приміщеннях та на прилеглих територіях закладів, що розташовані поблизу підприємств-джерел викидів свинцю в атмосферне повітря), концентрацією свинцю в нігтях та волоссі дітей і підлітків та рівнем здоров'я;
  • проаналізовано доступні дані щодо національних та світових досліджень в галузі хімічної безпеки, зокрема впливу свинцю на здоров’я людини, а також досвід нормування вмісту свинцю в ЛФМ.

Підсумком доповіді став висновок про необхідність затвердження власне самого Звіту (наукового обгрунтування), а також обмеження вмісту сполук свинцю в ЛФМ побутового призначення до 0,009 % або 90 мг/кг, або 90 ррm в сухому залишку для збереження здоров'я населення України та гармонізації зі Стандартами ЄС та США.

Білецька Е.М., Професор кафедри гігієни, екології та охорони праці  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» закликала до вжиття конкретних і послідовних заходів із мінімізації масштабів і наслідків негативного впливу свинцю та його сполук на здоров’я людей та необхідністю обмеження застосування свинцю у ЛФМ, як альтернативний захід між технологічною доцільністю застосування ЛФМ і пріоритетністю збереження здоров'я населення.

В свою чергу Зазуляк Т.С., Завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Ляшенко В.І., керівник роботи, пров. н.с. лабораторії безпеки хімічних матеріалів,  к.х.н. ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» звернули увагу членів комісій та запрошених учасників, на величезну кількість випадків в країні, коли прийнято необхідні Регламенти, але відсутні практичні шляхи їх впровадження. Для методик визначення свинцю в ЛФМ, що наразі затверджені для використання в Україні, порогом чутливості має бути 90 ppm, проте враховуючи тенденції до поступового зниження свинцю в ЛФМ в ЄС і США та рекомендації ВООЗ, необхідно адаптувати та валідувати більш чутливі методи.

Бабій В.Ф., в. о. голови Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць було запропоновано підтримати на перехідний період в якості тимчасового нормативу вмісту свинцю в ЛФМ до 0,009% або 90 мг/кг в сухому залишку.

За результатами обох комісій, їх Членами одноголосно було ухвалено наступні ключові питання:

1. Визначити, що ЛФМ посідають одне з провідних місць забруднення довкілля свинцем.

2. Результати наукових досліджень, виконаними в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України», ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», а також результати закордонного досвіду свідчать про високу токсичну дію свинцю та його сполук на організм людини навіть у наднизьких концентраціях і неможливість встановлення абсолютно безпечної дози. Найбільш чутливими до токсичної дії свинцю виявились діти.

3. Представлений на розгляд проект Технічного регламенту слід розглядати, як альтернативний захід між технічно-технологічною доцільністю застосування свинцю у ЛФМ та пріоритетністю збереження здоров’я населення, особливо чутливих верств населення – дітей, вагітних, хворих.

4. На перехідний період погодитись з тимчасовою величиною вмісту свинцю в ЛФМ, що виробляються та застосовуються в Україні до 0,009% або 90 мг/кг, або 90 ppm в сухому залишку (п.6  Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах), враховуючи результати досліджень, виконаних в ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», позитивні експертні висновки наукових рецензентів та результати обговорення проблеми. Зазначена величина повинна забезпечити дотримання ГДК свинцю в середовищі життєдіяльності людини.

5. Аналітичні методи (методика ISO 6503:1984 «Фарби та лаки. Визначення загального вмісту свинцю. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії полум’ям») визначення свинцю, які вказані в проекті Технічного регламенту (пункт 6 та додатку 1 до нього) мають нижню межу робочих діапазонів 0,01%, тобто придатні для визначення вмісту свинцю у концентрації вище за 100 мг/кг, в той час, як норматив вимагає 90 мг/кг. Запропоновані методи не можуть бути використані для вимірювання вмісту свинцю в ЛФМ, що унеможливить здійснення контролю з боку органу державного ринкового нагляду.

6. На підставі проведених наукових експертиз встановлено, що в світовій практиці існують більш чутливі методики, які дозволяють визначати вміст свинцю. У зв’язку з цим необхідно внести зміни в проект Технічного регламенту шляхом розробки та валідації методик вимірювань вмісту свинцю в ЛФМ у відповідності до міжнародних стандартів.

7. Сучасні наукові дані щодо високої токсичності лакофарбових матеріалів, які містять свинець, свідчать про необхідність розробки заходів (програми) по впровадженню нових безпечних в гігієнічному відношенні технологій, заміни свинцю менш токсичними компонентами і заборони використання свинцю в ЛФМ, дотриманню на підприємствах умов санітарного законодавства. Цьому повинно сприяти також прийняття МОП Конвенції №13 та Рекомендації №4 (1919) про обмеження і часткову заборону використання сполук свинцю в фарбувальних роботах.

Ухвалене рішення у вигляді Протоколу засідання Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків та Комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць було надіслано до ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України», після чого передано до МОЗ України з метою зняття з порядку денного ряду питання щодо погодження гігієнічного нормування свинцю в лакофарбових матеріалах, та успішного погодження вищезазначеного проекту Постанови.

повернутися

 

Новини комітету

05.06.2024

Засідання Комісії з лабораторного контролю державних медико-санітарних нормативів та допустимих параметрів впливу на організм людини

відбудеться 06 червня 2024 р. о 10:00

Детальніше

25.03.2024

Засідання Комісії з встановлення державних медико-санітарних нормативів, державних медико-санітарних правил, допустимих параметрів впливу на організм людини хімічних речовин та біологічних агентів у повітрі робочої зони

відбудеться 29 березня 2024 р. о 10:00 в режимі онлайн (відеоконференція у форматі ZOOM).

Детальніше

22.03.2024

Засідання Комісії з комплексного медико-санітарного регламентування пестицидів і агрохімікатів

відбудеться  з 26 березня 2024 р. в конференц-залі Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ, вул. Героїв оборони, 6). 

Детальніше

Переглянути всі новини     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа