Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Загальна інформація
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Гігієнічна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1955)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

2.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

3.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

4.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

5.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 10.05.2022

6.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

7.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 02.04.2020

8.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 24.07.2019

9.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

10.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

11.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 19.09.2022

12.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

13.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

14.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 22.11.2021

15.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

16.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 15.02.2020

17.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

18.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 27.05.2022

19.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 07.04.2020

20.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 03.06.2019

21.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 27.02.2020

22.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

23.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 22.05.2021

24.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2020

25.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

26.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

27.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 27.09.2020

28.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 18.10.2019

29.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

260359-57-7

В001011 24.07.2022

30.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 01.05.2022

31.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 05.12.2016

32.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 30.08.2020

33.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 28.05.2021

34.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 04.12.2018

35.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

36.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

37.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 25.10.2019

38.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

39.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

40.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

41.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

42.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

43.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

44.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

45.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 16.02.2020

46.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 03.11.2018

47.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 05.06.2022

48.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

49.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

50.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

51.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

52.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

53.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

54.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

55.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

56.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

57.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

58.

1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлорид

38146-42-8

В000304 15.02.2019

59.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

60.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

61.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

62.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

63.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 18.10.2021

64.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

65.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

66.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

67.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

68.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 24.10.2019

69.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

70.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

71.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

72.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

73.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

74.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

75.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

76.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

77.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2022

78.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

79.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

80.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 09.04.2023

81.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

82.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

83.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

84.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 27.12.2019

85.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

86.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

87.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

88.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

89.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

90.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 23.10.2019

91.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

92.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

93.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

94.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

95.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 03.11.2016

96.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

97.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

98.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

99.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

100.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

101.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

102.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

103.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

104.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

105.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

106.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 27.05.2015

107.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

108.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

109.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

110.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

111.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

112.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

113.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

114.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 02.10.2007

115.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

116.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

117.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

118.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 28.11.2021

119.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

120.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

121.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 22.05.2021

122.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

123.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

124.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

125.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

126.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 07.04.2020

127.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

128.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

129.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

130.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 19.02.2021

131.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

132.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 02.06.2016

133.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

134.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

135.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

136.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 03.07.2020

137.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

138.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

139.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 27.12.2019

140.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

141.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

142.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 27.02.2019

143.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 29.01.2020

144.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 04.10.2019

145.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

146.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

147.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

148.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

149.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

150.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

151.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

152.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 28.05.2020

153.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

154.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

155.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

156.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

157.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

158.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 29.10.2014

159.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 10.06.2018

160.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

161.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 28.07.2019

162.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 19.11.2016

163.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

164.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 24.06.2019

165.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

166.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

167.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 16.11.2018

168.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

169.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

170.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

171.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

172.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

173.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 02.12.2020

174.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

175.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2020

176.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 07.02.2021

177.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

178.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 26.04.2023

179.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 25.05.2019

180.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

181.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 22.09.2020

182.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

183.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

184.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

185.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

186.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

187.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

188.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

189.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 17.04.2022

190.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

191.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 31.05.2021

192.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

193.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

194.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

195.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

196.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

197.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

198.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

199.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 02.07.2022

200.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

201.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

202.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

203.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

204.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

205.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

206.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 08.07.2022

207.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 23.05.2021

208.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

209.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

210.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

211.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

212.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

213.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 27.11.2019

214.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

215.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

216.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

217.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 01.08.2020

218.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

219.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

220.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

221.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

222.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

223.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 12.12.2019

224.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 01.10.2020

225.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2020

226.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 02.12.2021

227.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

228.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

229.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.10.2020

230.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

231.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

232.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

233.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

234.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 26.07.2019

235.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 29.01.2020

236.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.05.2018

237.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

238.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 07.09.2020

239.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 10.12.2021

240.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

241.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

242.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

243.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 28.06.2017

244.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

245.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

246.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

247.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

248.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

249.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 02.04.2022

250.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

251.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

252.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

253.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 20.06.2023

254.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

255.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

256.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

257.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

258.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

259.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 22.12.2016

260.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

261.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

262.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

263.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

264.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.11.2019

265.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 25.06.2022

266.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

267.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

268.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

269.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

270.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 19.07.2019

271.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

272.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

273.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 26.04.2008

274.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

275.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

276.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

277.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

278.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

279.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

280.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

281.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

282.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

283.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 16.01.2020

284.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2023

285.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

286.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

287.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

288.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

289.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

290.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 09.04.2022

291.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

292.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

293.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

294.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

295.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

296.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 20.12.2019

297.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 04.01.2023

298.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

299.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

300.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

301.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

302.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

303.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

304.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

305.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

306.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

307.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

308.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.09.2020

309.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 22.02.2020

310.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

311.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 07.10.2019

312.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 26.06.2021

313.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

314.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

315.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

316.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

317.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

318.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

319.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

320.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

321.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

322.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

323.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

324.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

325.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

326.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 20.02.2022

327.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 05.07.2017

328.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

329.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

330.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

331.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

332.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 09.04.2022

333.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

334.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 24.09.2020

335.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

336.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 06.02.2014

337.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

338.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

339.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

340.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

341.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 28.08.2020

342.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 16.12.2019

343.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

344.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

345.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

346.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

347.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 10.05.2022

348.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

349.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

350.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 23.04.2022

351.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

352.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

353.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

354.

3-феноксибензил(1R)-цис, транс-хризантемат

188023-86-1

В000026 08.09.2020

355.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

356.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

357.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

358.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

359.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 02.04.2020

360.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

361.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

362.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

363.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

364.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

365.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

366.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

367.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 20.05.2021

368.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

369.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

370.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

371.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

372.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 28.03.2020

373.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

374.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

375.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 29.05.2023

376.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

377.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

378.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

379.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

380.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

381.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

382.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 27.03.2022

383.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

384.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

385.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

386.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

387.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

388.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

389.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 05.12.2019

390.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.11.2021

391.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

392.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

393.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

394.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

395.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

396.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 05.09.2023

397.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

398.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.07.2006

399.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

400.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 12.09.2016

401.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

402.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

403.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 25.07.2020

404.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

405.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

406.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

407.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

408.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

409.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

410.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 18.06.2023

411.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

412.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

413.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

414.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

415.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

416.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

417.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

418.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

419.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

420.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

421.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

422.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

423.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 06.04.2020

424.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

425.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

426.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

427.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

428.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

429.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

430.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

431.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

432.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

433.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

434.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

435.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

436.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

437.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

438.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

439.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

440.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

441.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

442.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

443.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

444.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

445.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

446.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

447.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

448.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 19.02.2020

449.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

450.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 03.05.2020

451.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

452.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

453.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

454.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

455.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 11.07.2019

456.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

457.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 29.09.2020

458.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

459.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

460.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

461.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

462.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 25.03.2011

463.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 19.09.2021

464.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

465.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

466.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

467.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

468.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

469.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 09.07.2020

470.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

471.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

472.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

473.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

474.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

475.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 10.10.2019

476.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

477.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

478.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

479.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

480.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

481.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

482.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 04.12.2020

483.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 03.03.2020

484.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

485.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 25.12.2020

486.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

487.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

488.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

489.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

490.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

491.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

492.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 24.05.2019

493.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

494.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

495.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

496.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 19.10.2020

497.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 27.11.2022

498.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

499.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

500.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

501.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

502.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

503.

z-Циперметрин

52315-07-8

В000835 28.01.2015

504.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

505.

Абамектин

71751-41-2

В000989 24.05.2023

506.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 03.03.2020

507.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

508.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

509.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

510.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

511.

Азот

7727-37-9

В000324 20.01.2020

512.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

513.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

514.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

515.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 25.09.2019

516.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

517.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

518.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

519.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

520.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

521.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 17.01.2021

522.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

523.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

524.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

525.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

526.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2020

527.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

528.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

529.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

530.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

531.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

532.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

533.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

534.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

535.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

536.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 22.05.2022

537.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

538.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

539.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 11.01.2020

540.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

541.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

542.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

543.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

544.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

545.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

546.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

547.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

548.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

549.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 21.09.2020

550.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 18.11.2020

551.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

552.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

553.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

554.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

555.

Аміак

7664-41-7

В000161 04.04.2023

556.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

557.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

558.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

559.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

560.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

561.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

562.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

563.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

564.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

565.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

566.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

567.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

568.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

569.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 29.09.2017

570.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 01.12.2018

571.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

572.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

573.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 12.04.2023

574.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

575.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

576.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

577.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

578.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.06.2022

579.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

580.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

581.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2019

582.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

583.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

584.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

585.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 08.06.2020

586.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 11.05.2021

587.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

588.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 17.05.2023

589.

Амоній, алкіл(С14-16)диметилбензил-, хлориди

63449-41-2

В001580 01.09.2014

590.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 18.09.2016

591.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 24.06.2020

592.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

593.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

594.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

595.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

596.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

597.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 02.04.2020

598.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

599.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

600.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

601.

Антраль

В000314 13.11.2022

602.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

603.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

604.

Аргон

7440-37-1

В000262 26.12.2019

605.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2023

606.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

607.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

608.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

609.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

610.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

611.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2020

612.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

613.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

614.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

615.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

616.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

617.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

618.

Ацетон

67-64-1

В000058 01.11.2022

619.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

620.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

621.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 29.11.2022

622.

Барвник активний червоний 195.

93050-79-4

В001895 29.11.2020

623.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

624.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

625.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

626.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

627.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

628.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

629.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

630.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

631.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

632.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

633.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

634.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

635.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

636.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 25.06.2022

637.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

638.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

639.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

640.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

641.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

642.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 22.03.2020

643.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

644.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

645.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

646.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 14.08.2019

647.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

648.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

649.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

650.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

651.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

652.

Бензин

8032-32-4

В000483 30.11.2022

653.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

654.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

655.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

656.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

657.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

658.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

659.

Бензол

71-43-2

В000146 08.12.2019

660.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

661.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

662.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 03.10.2021

663.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

664.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

665.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

666.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

667.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

668.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 21.02.2022

669.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

670.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

671.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 20.12.2022

672.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

673.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

674.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 05.12.2020

675.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

676.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

677.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

678.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

679.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

680.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 17.12.2019

681.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

682.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 01.08.2021

683.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

684.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

685.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

686.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

687.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

688.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

689.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

690.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

691.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

692.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 04.10.2019

693.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 12.04.2021

694.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

695.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

696.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

697.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

698.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

699.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

700.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

701.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

702.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

703.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

704.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

705.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

706.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

707.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

708.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

709.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

710.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

711.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

712.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 26.12.2019

713.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

714.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

715.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

716.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

717.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

718.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

719.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

720.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

721.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 03.07.2021

722.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 15.11.2021

723.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

724.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

725.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

726.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 26.02.2022

727.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

728.

Вапортрин

54406-48-3

В001168 09.02.2021

729.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

730.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 20.05.2019

731.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

732.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

733.

Водень

1333-74-0

В000606 06.06.2023

734.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 11.04.2021

735.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2023

736.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 02.11.2019

737.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

738.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 24.09.2018

739.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

740.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

741.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

742.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

743.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 03.09.2019

744.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

745.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 30.08.2021

746.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2020

747.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 21.05.2023

748.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 13.06.2022

749.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

750.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2023

751.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

752.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

753.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

754.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

755.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

756.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

757.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

758.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

759.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 20.10.2018

760.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

761.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

762.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

763.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

764.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

765.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

766.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

767.

Гексан

110-54-3

В000155 13.05.2023

768.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

769.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

770.

Гелій

7440-59-7

В000323 10.04.2021

771.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2021

772.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

773.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

774.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

775.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

776.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

777.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 21.02.2022

778.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

779.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

780.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

781.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

782.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

783.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

784.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

785.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

786.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

787.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

788.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

789.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

790.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

791.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

792.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

793.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

794.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

795.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

796.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

797.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.08.2019

798.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 22.09.2019

799.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

800.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

801.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

802.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

803.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

804.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 25.12.2019

805.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

806.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

807.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 21.08.2020

808.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

809.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

810.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

811.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

812.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

813.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

814.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

815.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

816.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

817.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

818.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

819.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

820.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

821.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

822.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

823.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

824.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

825.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

826.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 03.06.2020

827.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 01.05.2020

828.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

829.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 29.03.2023

830.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

831.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 16.11.2020

832.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 28.05.2020

833.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

834.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 11.07.2018

835.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

836.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

837.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

838.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

839.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

840.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

841.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 29.09.2016

842.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

843.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 10.07.2019

844.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

845.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

846.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

847.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

848.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

849.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 23.02.2016

850.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 14.08.2019

851.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

852.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 07.10.2020

853.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

854.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

855.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

856.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

857.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

858.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

859.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

860.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

861.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

862.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

863.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

864.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

865.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

866.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

867.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 08.02.2022

868.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

869.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

870.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

871.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 28.12.2021

872.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

873.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

874.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

875.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

876.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

877.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

878.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2022

879.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

880.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

881.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

882.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

883.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

884.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

885.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

886.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

887.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

888.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

889.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

890.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

891.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

892.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

893.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

894.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

895.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

896.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

897.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

898.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 12.07.2023

899.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

900.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

901.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

902.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

903.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

904.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 12.10.2018

905.

Етанол

64-17-5

В000508 02.08.2023

906.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

907.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

908.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

909.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

910.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

911.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

912.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2023

913.

Етен

74-85-1

В000360 23.06.2020

914.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

915.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

916.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

917.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

918.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 09.10.2019

919.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

920.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

921.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 11.12.2021

922.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

923.

Етилбензол

100-41-4

В000539 13.07.2022

924.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 11.06.2022

925.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 25.01.2023

926.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

927.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

928.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

929.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

930.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 23.06.2021

931.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

932.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

933.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

934.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

935.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

936.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

937.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

938.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

939.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 05.03.2023

940.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

941.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

942.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

943.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

944.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

945.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

946.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

947.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

948.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

949.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

950.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

951.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

952.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

953.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

954.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 24.02.2021

955.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

956.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 22.05.2020

957.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 26.05.2022

958.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 26.05.2022

959.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 19.04.2021

960.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

961.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

962.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

963.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

964.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 09.09.2022

965.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 09.03.2020

966.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

967.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 27.05.2020

968.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 28.11.2021

969.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

970.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

971.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

972.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

973.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

974.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

975.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 19.03.2022

976.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

977.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

978.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2020

979.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

980.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

981.

Іміпротрін

72963-72-5

В001008 13.05.2022

982.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

983.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

984.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

985.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

986.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

987.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

988.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

989.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

990.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

991.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

992.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

993.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

994.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

995.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

996.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

997.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

998.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

999.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 11.08.2019

1000.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 26.05.2023

1001.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 10.11.2018

1002.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1003.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1004.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1005.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 22.06.2023

1006.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1007.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1008.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1009.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1010.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 18.12.2020

1011.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1012.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1013.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1014.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1015.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1016.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 11.06.2022

1017.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1018.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1019.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2023

1020.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1021.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1022.

Кальцій

7440-70-2

В000237 13.09.2019

1023.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1024.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1025.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1026.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 09.04.2021

1027.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1028.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 07.08.2019

1029.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1030.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1031.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1032.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1033.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 01.10.2022

1034.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1035.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1036.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1037.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1038.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 12.12.2020

1039.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1040.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1041.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 27.02.2021

1042.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1043.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2021

1044.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1045.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 15.03.2021

1046.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 09.12.2019

1047.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 16.01.2020

1048.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1049.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 12.09.2020

1050.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1051.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1052.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1053.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1054.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1055.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1056.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1057.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1058.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1059.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2023

1060.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1061.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1062.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1063.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1064.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1065.

Кисень

7782-44-7

В000104 03.02.2020

1066.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1067.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1068.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1069.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 12.07.2021

1070.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 16.02.2017

1071.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 09.03.2018

1072.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7

В001882 21.05.2020

1073.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1074.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 02.12.2020

1075.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1076.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1077.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1078.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1079.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 15.05.2021

1080.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 17.05.2022

1081.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 20.01.2022

1082.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1083.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 27.03.2019

1084.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 19.06.2020

1085.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 24.08.2017

1086.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1087.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1088.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1089.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1090.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1091.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1092.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1093.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1094.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1095.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 08.02.2023

1096.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1097.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1098.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 08.03.2018

1099.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 16.07.2020

1100.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 23.01.2014

1101.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1102.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 19.05.2022

1103.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.04.2022

1104.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1105.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 11.04.2021

1106.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1107.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1108.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1109.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1110.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1111.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1112.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1113.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1114.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1115.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1116.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1117.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1118.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1119.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1120.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1121.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1122.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1123.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1124.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1125.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1126.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1127.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1128.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1129.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 27.11.2021

1130.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1131.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1132.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 30.11.2019

1133.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 23.04.2019

1134.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1135.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1136.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 01.03.2021

1137.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1138.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1139.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1140.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1141.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1142.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1143.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1144.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1145.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1146.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1147.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1148.

Левоміцетин

56-75-7

В000503 26.10.2021

1149.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1150.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1151.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1152.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1153.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1154.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1155.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1156.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1157.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1158.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1159.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1160.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 15.08.2018

1161.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1162.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1163.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1164.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1165.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1166.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1167.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1168.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1169.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1170.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 16.10.2019

1171.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1172.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1173.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.08.2021

1174.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1175.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1176.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 28.01.2018

1177.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1178.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1179.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1180.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2020

1181.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1182.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1183.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1184.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1185.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1186.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1187.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 26.08.2018

1188.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1189.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1190.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1191.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1192.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1193.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1194.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1195.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1196.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1197.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1198.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1199.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1200.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1201.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1202.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1203.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1204.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1205.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1206.

Метан

74-82-8

В000897 20.10.2020

1207.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1208.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1209.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1210.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 15.11.2019

1211.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2020

1212.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1213.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1214.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1215.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 05.11.2021

1216.

Метил (E)-метоксиіміно-{(E)-

141517-21-7

В000748 29.09.2020

1217.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 27.03.2020

1218.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1219.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1220.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 27.12.2019

1221.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1222.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 18.01.2022

1223.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1224.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 06.07.2022

1225.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1226.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1227.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1228.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1229.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1230.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1231.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1232.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 23.11.2019

1233.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1234.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1235.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1236.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1237.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 03.06.2022

1238.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1239.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1240.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1241.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1242.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1243.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 21.02.2013

1244.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2023

1245.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1246.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1247.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1248.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 23.02.2022

1249.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1250.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1251.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1252.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1253.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1254.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1255.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 12.04.2018

1256.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1257.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1258.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 03.02.2021

1259.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1260.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1261.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1262.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1263.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1264.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1265.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1266.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 29.12.2019

1267.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1268.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1269.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 02.12.2015

1270.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1271.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1272.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1273.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1274.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1275.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1276.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1277.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1278.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 29.05.2016

1279.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1280.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1281.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1282.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1283.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1284.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1285.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1286.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1287.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1288.

Натрій

7440-23-5

В001844 02.01.2020

1289.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1290.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1291.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1292.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1293.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1294.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1295.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1296.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1297.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1298.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 05.10.2020

1299.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1300.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1301.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 07.07.2021

1302.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 16.11.2015

1303.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 06.03.2023

1304.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1305.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1306.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1307.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1308.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1309.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1310.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1311.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 09.04.2023

1312.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1313.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1314.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1315.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1316.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 07.02.2022

1317.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1318.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 13.07.2019

1319.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1320.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1321.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1322.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1323.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 25.06.2021

1324.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1325.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1326.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1327.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1328.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1329.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1330.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1331.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1332.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 15.07.2020

1333.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 05.11.2017

1334.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 25.06.2022

1335.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 07.06.2022

1336.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1337.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1338.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 03.02.2022

1339.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 07.12.2022

1340.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 28.09.2019

1341.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 28.08.2020

1342.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1343.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 10.03.2020

1344.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1345.

Нафта

8030-30-6

В000197 14.02.2023

1346.

Нафта

8002-05-9

В000482 30.08.2021

1347.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1348.

Нафталін

91-20-3

В000291 19.05.2022

1349.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1350.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1351.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1352.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1353.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 20.07.2022

1354.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1355.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1356.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.04.2020

1357.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1358.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1359.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1360.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1361.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1362.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1363.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1364.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1365.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1366.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1367.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 12.07.2023

1368.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1369.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1370.

Ністатин

1400-61-9

В000240 28.05.2022

1371.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1372.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1373.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1374.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1375.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 08.12.2014

1376.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1377.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1378.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 03.10.2021

1379.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1380.

о-Крезол

95-48-7

В000196 19.05.2022

1381.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1382.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1383.

Озон

10028-15-6

В000990 28.08.2020

1384.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1385.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1386.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1387.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1388.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1389.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1390.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1391.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1392.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1393.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1394.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1395.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1396.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1397.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2020

1398.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1399.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1400.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1401.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1402.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1403.

Олія обліпихова

В000460 24.05.2004

1404.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 10.05.2022

1405.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 06.04.2022

1406.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1407.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1408.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1409.

Олово

7440-31-5

В000853 17.03.2017

1410.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1411.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1412.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1413.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1414.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1415.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 08.04.2016

1416.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 22.01.2017

1417.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1418.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1419.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1420.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1421.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1422.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1423.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 30.08.2021

1424.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1425.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1426.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1427.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1428.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1429.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1430.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1431.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1432.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 07.10.2019

1433.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 21.02.2004

1434.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1435.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1436.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2020

1437.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 31.01.2022

1438.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1439.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1440.

Пентанатрій трифосфат

13573-18-7

В000103 07.07.2015

1441.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1442.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1443.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1444.

Перметрин

52645-53-1

В000293 25.04.2022

1445.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1446.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1447.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 22.08.2020

1448.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1449.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1450.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1451.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1452.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1453.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1454.

Піперидин

110-89-4

В001602 02.04.2022

1455.

Пірен

129-00-0

В001012 15.07.2020

1456.

Піридин

110-86-1

В000290 19.05.2022

1457.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1458.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1459.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1460.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1461.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1462.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1463.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1464.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1465.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1466.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1467.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1468.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1469.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1470.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1471.

Полі(гексаметиленбігуанід) гідрохлорид

32289-58-0

В001001 27.09.2013

1472.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 29.06.2020

1473.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 11.12.2017

1474.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1475.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1476.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1477.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1478.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 22.09.2019

1479.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1480.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1481.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, сіль натрію

68585-34-2

В001767 04.12.2016

1482.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1483.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 03.11.2019

1484.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 08.11.2019

1485.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 25.05.2019

1486.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1487.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 08.08.2015

1488.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 26.10.2018

1489.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2020

1490.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1491.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1492.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1493.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 17.01.2020

1494.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1495.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1496.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1497.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1498.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2020

1499.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1500.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 10.04.2019

1501.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1502.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1503.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1504.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1505.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1506.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1507.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 24.12.2022

1508.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1509.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1510.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 16.05.2023

1511.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1512.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1513.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1514.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1515.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1516.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1517.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1518.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 05.06.2021

1519.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1520.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1521.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1522.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1523.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1524.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1525.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1526.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1527.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1528.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1529.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1530.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1531.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1532.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1533.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1534.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1535.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1536.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1537.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1538.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1539.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1540.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1541.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1542.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1543.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1544.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1545.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1546.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1547.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1548.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1549.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1550.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1551.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1552.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1553.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1554.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1555.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1556.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 29.01.2019

1557.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1558.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1559.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1560.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1561.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.06.2016

1562.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1563.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1564.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1565.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 12.09.2021

1566.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1567.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1568.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1569.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1570.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1571.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1572.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1573.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1574.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1575.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1576.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1577.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1578.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1579.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1580.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1581.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1582.

Пралетрин

23031-36-9

В001082 21.02.2021

1583.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1584.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1585.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 10.09.2019

1586.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1587.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1588.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1589.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1590.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1591.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1592.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1593.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1594.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1595.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1596.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 16.11.2022

1597.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1598.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1599.

Пропен

115-07-1

В000359 24.06.2020

1600.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 04.08.2019

1601.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 07.05.2021

1602.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1603.

Протеаза

9014-01-1

В000044 28.12.2023

1604.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1605.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1606.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1607.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1608.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1609.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1610.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1611.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 09.11.2019

1612.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1613.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1614.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1615.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1616.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1617.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1618.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1619.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1620.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1621.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1622.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1623.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1624.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1625.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2022

1626.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1627.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1628.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1629.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1630.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1631.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1632.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1633.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1634.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 16.10.2019

1635.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 30.05.2015

1636.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1637.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1638.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 13.06.2015

1639.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1640.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1641.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1642.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1643.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 15.10.2020

1644.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 13.10.2019

1645.

Селен

7782-49-2

В000334 14.05.2021

1646.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1647.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1648.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1649.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1650.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 24.03.2020

1651.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1652.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1653.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1654.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1655.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 28.05.2018

1656.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1657.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1658.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1659.

Сірка

7704-34-9

В000251 09.07.2021

1660.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1661.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1662.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1663.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1664.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1665.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1666.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1667.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1668.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1669.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 12.07.2020

1670.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 08.12.2019

1671.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1672.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 17.05.2023

1673.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 07.05.2020

1674.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1675.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1676.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1677.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1678.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1679.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1680.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1681.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1682.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1683.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1684.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1685.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1686.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1687.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1688.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1689.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1690.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1691.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1692.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1693.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1694.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1695.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1696.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1697.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 19.01.2014

1698.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1699.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1700.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1701.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1702.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1703.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1704.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1705.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1706.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1707.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 29.07.2021

1708.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1709.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1710.

Стибій

7440-36-0

В000130 08.01.2023

1711.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1712.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1713.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1714.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1715.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1716.

Субтилізини

9014-01-1

В001550 09.05.2016

1717.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1718.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1719.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1720.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1721.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1722.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1723.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1724.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1725.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1726.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1727.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1728.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1729.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1730.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1731.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1732.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1733.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1734.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1735.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1736.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1737.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.08.2020

1738.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1739.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1740.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1741.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1742.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1743.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1744.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1745.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1746.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1747.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1748.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1749.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1750.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2021

1751.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2022

1752.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1753.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 19.06.2022

1754.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 16.02.2020

1755.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1756.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 07.05.2021

1757.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1758.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1759.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1760.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1761.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1762.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1763.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1764.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1765.

Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 20.10.2021

1766.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1767.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1768.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1769.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 27.09.2019

1770.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1771.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1772.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1773.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1774.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1775.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1776.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1777.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1778.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1779.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1780.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1781.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1782.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1783.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1784.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1785.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1786.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1787.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 12.07.2020

1788.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1789.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1790.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1791.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1792.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1793.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1794.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1795.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2020

1796.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1797.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1798.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1799.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1800.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1801.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 13.03.2021

1802.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1803.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1804.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1805.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 29.09.2020

1806.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1807.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1808.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1809.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1810.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1811.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1812.

Фенол

108-95-2

В000098 19.05.2022

1813.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1814.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1815.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1816.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1817.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1818.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1819.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1820.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1821.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1822.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1823.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1824.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1825.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1826.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1827.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1828.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1829.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1830.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1831.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1832.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 06.09.2020

1833.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 06.12.2019

1834.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1835.

Формальдегід

50-00-0

В000099 20.02.2023

1836.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1837.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1838.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1839.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1840.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1841.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1842.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1843.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1844.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1845.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2022

1846.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1847.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1848.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1849.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1850.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1851.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1852.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1853.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1854.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1855.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1856.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1857.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1858.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1859.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1860.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1861.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1862.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1863.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1864.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1865.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1866.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1867.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1868.

Хлоретен

75-01-4

В000328 23.12.2019

1869.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1870.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1871.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1872.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1873.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1874.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1875.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1876.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1877.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1878.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1879.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1880.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1881.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1882.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1883.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 20.07.2022

1884.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1885.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1886.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1887.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 01.06.2021

1888.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1889.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1890.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1891.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 05.12.2021

1892.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1893.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 01.02.2021

1894.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1895.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 10.09.2023

1896.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1897.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1898.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 17.07.2023

1899.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1900.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1901.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1902.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1903.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1904.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1905.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1906.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1907.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1908.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1909.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1910.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1911.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1912.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1913.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1914.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1915.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1916.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1917.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1918.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 02.08.2022

1919.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1920.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1921.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 16.01.2021

1922.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 05.08.2019

1923.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1924.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1925.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 03.09.2020

1926.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1927.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1928.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1929.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1930.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1931.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1932.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1933.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1934.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1935.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1936.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1937.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1938.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1939.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2021

1940.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1941.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1942.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 15.06.2020

1943.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1944.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1945.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1946.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1947.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 15.07.2017

1948.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1949.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1950.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 28.12.2014

1951.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1952.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1953.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1954.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1955.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа