Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Гігієнічна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1957)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

2.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

3.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

4.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

5.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 10.05.2022

6.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

7.

(2-Хлорфенілметилен)пропандинітрил

2698-41-1

В001931 03.10.2022

8.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 02.04.2020

9.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 24.07.2019

10.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

11.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

12.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 19.09.2022

13.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

14.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

15.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 22.11.2021

16.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

17.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 15.02.2020

18.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

19.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 27.05.2022

20.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 07.04.2020

21.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 29.10.2020

22.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 27.02.2020

23.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

24.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 22.05.2021

25.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2020

26.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

27.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

28.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 27.09.2020

29.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 05.11.2020

30.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

260359-57-7

В001011 24.07.2022

31.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 01.05.2022

32.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 05.12.2016

33.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 30.08.2020

34.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 28.05.2021

35.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 24.11.2022

36.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

37.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

38.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 25.10.2020

39.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

40.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

41.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

42.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

43.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

44.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

45.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

46.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 16.02.2020

47.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 03.11.2018

48.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 05.06.2022

49.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

50.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

51.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

52.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

53.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

54.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

55.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

56.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

57.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

58.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

59.

1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлорид

38146-42-8

В000304 15.02.2019

60.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

61.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

62.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

63.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

64.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 18.10.2021

65.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

66.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

67.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

68.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

69.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 14.11.2024

70.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

71.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

72.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

73.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

74.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

75.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

76.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

77.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

78.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2022

79.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

80.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

81.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 09.04.2023

82.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

83.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

84.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

85.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 13.01.2023

86.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

87.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

88.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

89.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

90.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

91.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 23.10.2019

92.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

93.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

94.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

95.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

96.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 03.11.2016

97.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

98.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

99.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

100.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

101.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

102.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

103.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

104.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

105.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

106.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

107.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 12.12.2022

108.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

109.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

110.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

111.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

112.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

113.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

114.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

115.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 02.10.2007

116.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

117.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

118.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

119.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 28.11.2021

120.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

121.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

122.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 22.05.2021

123.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

124.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

125.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

126.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

127.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 07.04.2020

128.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

129.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

130.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

131.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 19.02.2021

132.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

133.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 02.06.2016

134.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

135.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

136.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

137.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 03.07.2020

138.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

139.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

140.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 27.12.2019

141.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

142.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

143.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 27.02.2019

144.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 29.01.2020

145.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 30.10.2020

146.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

147.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

148.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

149.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

150.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

151.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

152.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

153.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 28.05.2020

154.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

155.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

156.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

157.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

158.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

159.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 29.10.2014

160.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 10.06.2018

161.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

162.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 23.10.2024

163.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 10.10.2021

164.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

165.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 16.12.2022

166.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

167.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

168.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 16.11.2018

169.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

170.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

171.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

172.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

173.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

174.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 02.12.2020

175.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

176.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2020

177.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 07.02.2021

178.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

179.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 26.04.2023

180.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 25.05.2019

181.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

182.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 22.09.2020

183.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

184.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

185.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

186.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

187.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

188.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

189.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

190.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 17.04.2022

191.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

192.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 31.05.2021

193.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

194.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

195.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

196.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

197.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

198.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

199.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

200.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 02.07.2022

201.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

202.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

203.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

204.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

205.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

206.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

207.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 08.07.2022

208.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 23.05.2021

209.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

210.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

211.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

212.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

213.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

214.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 16.12.2021

215.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

216.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

217.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

218.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 01.08.2020

219.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

220.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

221.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

222.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

223.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

224.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 16.01.2025

225.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 01.10.2020

226.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2020

227.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 02.12.2021

228.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

229.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

230.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.10.2020

231.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

232.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

233.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

234.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

235.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 26.07.2019

236.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 29.01.2020

237.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.05.2018

238.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

239.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 07.09.2020

240.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 10.12.2021

241.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

242.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

243.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

244.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 28.06.2017

245.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

246.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

247.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

248.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

249.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

250.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 02.04.2022

251.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

252.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

253.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

254.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 20.06.2023

255.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

256.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

257.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

258.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

259.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

260.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 22.12.2016

261.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

262.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

263.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

264.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

265.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.01.2021

266.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 25.06.2022

267.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

268.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

269.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

270.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

271.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 22.12.2020

272.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

273.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

274.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 26.04.2008

275.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

276.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

277.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

278.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

279.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

280.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

281.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

282.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

283.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

284.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 16.01.2020

285.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2023

286.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

287.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

288.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

289.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

290.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

291.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 09.04.2022

292.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

293.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

294.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

295.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

296.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

297.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 20.12.2019

298.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 04.01.2023

299.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

300.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

301.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

302.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

303.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

304.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

305.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

306.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

307.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

308.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

309.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.09.2020

310.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 22.02.2020

311.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

312.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 07.10.2019

313.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 26.06.2021

314.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

315.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

316.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

317.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

318.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

319.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

320.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

321.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

322.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

323.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

324.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

325.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

326.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

327.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 20.02.2022

328.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 05.07.2017

329.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

330.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

331.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

332.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

333.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 09.04.2022

334.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

335.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 24.09.2020

336.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

337.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 06.02.2014

338.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

339.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

340.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

341.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

342.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 28.08.2020

343.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 16.12.2019

344.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

345.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

346.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

347.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

348.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 10.05.2022

349.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

350.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

351.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 23.04.2022

352.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

353.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

354.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

355.

3-феноксибензил(1R)-цис, транс-хризантемат

188023-86-1

В000026 08.09.2020

356.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

357.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

358.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

359.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

360.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 02.04.2020

361.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

362.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

363.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

364.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

365.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

366.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

367.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

368.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 20.05.2021

369.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

370.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

371.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

372.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

373.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 28.03.2020

374.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

375.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

376.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 29.05.2023

377.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

378.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

379.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

380.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

381.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

382.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

383.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 27.03.2022

384.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

385.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

386.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

387.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

388.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

389.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

390.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 20.01.2022

391.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.11.2021

392.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

393.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

394.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

395.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

396.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

397.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 05.09.2023

398.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

399.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.07.2006

400.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

401.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 12.09.2016

402.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

403.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

404.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 25.07.2020

405.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

406.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

407.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

408.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

409.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

410.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

411.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 18.06.2023

412.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

413.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

414.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

415.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

416.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

417.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

418.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

419.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

420.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

421.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

422.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

423.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

424.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 06.04.2020

425.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

426.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

427.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

428.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

429.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

430.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

431.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

432.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

433.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

434.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

435.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

436.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

437.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

438.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

439.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

440.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

441.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

442.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

443.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

444.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

445.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

446.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

447.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

448.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

449.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 19.02.2020

450.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

451.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 03.05.2020

452.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

453.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

454.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

455.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

456.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 11.07.2019

457.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

458.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 29.09.2020

459.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

460.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

461.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

462.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

463.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 25.03.2011

464.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 19.09.2021

465.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

466.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

467.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

468.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

469.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

470.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 09.07.2020

471.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

472.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

473.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

474.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

475.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

476.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 22.12.2020

477.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

478.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

479.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

480.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

481.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

482.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

483.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 04.12.2020

484.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 03.03.2020

485.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

486.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 25.12.2020

487.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

488.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

489.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

490.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

491.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

492.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

493.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 04.11.2020

494.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

495.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

496.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

497.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 19.10.2020

498.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 27.11.2022

499.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

500.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

501.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

502.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

503.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

504.

z-Циперметрин

52315-07-8

В000835 28.01.2015

505.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

506.

Абамектин

71751-41-2

В000989 24.05.2023

507.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 03.03.2020

508.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

509.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

510.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

511.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

512.

Азот

7727-37-9

В000324 20.01.2020

513.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

514.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

515.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

516.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 25.09.2019

517.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

518.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

519.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

520.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

521.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

522.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 17.01.2021

523.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

524.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

525.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

526.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

527.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2020

528.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

529.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

530.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

531.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

532.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

533.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

534.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

535.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

536.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

537.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 22.05.2022

538.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

539.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

540.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 11.01.2020

541.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

542.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

543.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

544.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

545.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

546.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

547.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

548.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

549.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

550.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 21.09.2020

551.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 18.11.2020

552.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

553.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

554.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

555.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

556.

Аміак

7664-41-7

В000161 04.04.2023

557.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

558.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

559.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

560.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

561.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

562.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

563.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

564.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

565.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

566.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

567.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

568.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

569.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

570.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 29.09.2017

571.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 01.12.2018

572.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

573.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

574.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 12.04.2023

575.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

576.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

577.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

578.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

579.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.06.2022

580.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

581.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

582.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2024

583.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

584.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

585.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

586.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 08.06.2020

587.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 11.05.2021

588.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

589.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 17.05.2023

590.

Амоній, алкіл(С14-16)диметилбензил-, хлориди

63449-41-2

В001580 01.09.2014

591.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 18.09.2016

592.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 24.06.2020

593.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

594.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

595.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

596.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

597.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

598.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 02.04.2020

599.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

600.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

601.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

602.

Антраль

В000314 13.11.2022

603.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

604.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

605.

Аргон

7440-37-1

В000262 02.01.2025

606.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2023

607.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

608.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

609.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

610.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

611.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

612.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2020

613.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

614.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

615.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

616.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

617.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

618.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

619.

Ацетон

67-64-1

В000058 01.11.2022

620.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

621.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

622.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 29.11.2022

623.

Барвник активний червоний 195.

93050-79-4

В001895 29.11.2020

624.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

625.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

626.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

627.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

628.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

629.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

630.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

631.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

632.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

633.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

634.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

635.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

636.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

637.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 25.06.2022

638.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

639.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

640.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

641.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

642.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

643.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 22.03.2020

644.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

645.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

646.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

647.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 14.08.2019

648.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

649.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

650.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

651.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

652.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

653.

Бензин

8032-32-4

В000483 30.11.2022

654.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

655.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

656.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

657.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

658.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

659.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

660.

Бензол

71-43-2

В000146 20.12.2024

661.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

662.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

663.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 03.10.2021

664.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

665.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

666.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

667.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

668.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

669.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 21.02.2022

670.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

671.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

672.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 20.12.2022

673.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

674.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

675.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 05.12.2020

676.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

677.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

678.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

679.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

680.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

681.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 17.12.2019

682.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

683.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 01.08.2021

684.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

685.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

686.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

687.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

688.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

689.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

690.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

691.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

692.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

693.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 11.12.2021

694.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 12.04.2021

695.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

696.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

697.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

698.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

699.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

700.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

701.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

702.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

703.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

704.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

705.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

706.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

707.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

708.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

709.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

710.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

711.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

712.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

713.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 26.12.2019

714.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

715.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

716.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

717.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

718.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

719.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

720.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

721.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

722.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 03.07.2021

723.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 15.11.2021

724.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

725.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

726.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

727.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 26.02.2022

728.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

729.

Вапортрин

54406-48-3

В001168 09.02.2021

730.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

731.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 20.05.2019

732.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

733.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

734.

Водень

1333-74-0

В000606 06.06.2023

735.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 11.04.2021

736.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2023

737.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 23.01.2025

738.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

739.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 23.12.2024

740.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

741.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

742.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

743.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

744.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 09.10.2024

745.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

746.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 30.08.2021

747.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2020

748.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 21.05.2023

749.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 13.06.2022

750.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

751.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2023

752.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

753.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

754.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

755.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

756.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

757.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

758.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

759.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

760.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 19.01.2021

761.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

762.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

763.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

764.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

765.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

766.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

767.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

768.

Гексан

110-54-3

В000155 13.05.2023

769.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

770.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

771.

Гелій

7440-59-7

В000323 10.04.2021

772.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2021

773.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

774.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

775.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

776.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

777.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

778.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 21.02.2022

779.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

780.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

781.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

782.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

783.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

784.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

785.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

786.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

787.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

788.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

789.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

790.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

791.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

792.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

793.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

794.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

795.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

796.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

797.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

798.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.09.2024

799.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 21.10.2024

800.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

801.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

802.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

803.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

804.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

805.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 05.12.2022

806.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

807.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

808.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 21.08.2020

809.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

810.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

811.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

812.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

813.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

814.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

815.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

816.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

817.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

818.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

819.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

820.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

821.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

822.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

823.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

824.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

825.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

826.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

827.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 03.06.2020

828.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 01.05.2020

829.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

830.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 29.03.2023

831.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

832.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 16.11.2020

833.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 28.05.2020

834.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

835.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 11.07.2018

836.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

837.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

838.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

839.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

840.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

841.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

842.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 29.09.2016

843.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

844.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 22.09.2022

845.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

846.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

847.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

848.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

849.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

850.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 23.02.2016

851.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 14.08.2019

852.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

853.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 07.10.2020

854.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

855.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

856.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

857.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

858.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

859.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

860.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

861.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

862.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

863.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

864.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

865.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

866.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

867.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

868.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 08.02.2022

869.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

870.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

871.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

872.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 28.12.2021

873.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

874.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

875.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

876.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

877.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

878.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

879.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2022

880.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

881.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

882.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

883.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

884.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

885.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

886.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

887.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

888.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

889.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

890.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

891.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

892.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

893.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

894.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

895.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

896.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

897.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

898.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

899.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 12.07.2023

900.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

901.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

902.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

903.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

904.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

905.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 10.01.2021

906.

Етанол

64-17-5

В000508 02.08.2023

907.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

908.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

909.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

910.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

911.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

912.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

913.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2023

914.

Етен

74-85-1

В000360 23.06.2020

915.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

916.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

917.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

918.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

919.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 09.10.2019

920.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

921.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

922.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 11.12.2021

923.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

924.

Етилбензол

100-41-4

В000539 13.07.2022

925.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 11.06.2022

926.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 25.01.2023

927.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

928.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

929.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

930.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

931.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 23.06.2021

932.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

933.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

934.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

935.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

936.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

937.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

938.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

939.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

940.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 05.03.2023

941.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

942.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

943.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

944.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

945.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

946.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

947.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

948.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

949.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

950.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

951.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

952.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

953.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

954.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

955.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 24.02.2021

956.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

957.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 22.05.2020

958.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 26.05.2022

959.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 26.05.2022

960.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 19.04.2021

961.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

962.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

963.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

964.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

965.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 09.09.2022

966.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 09.03.2020

967.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

968.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 27.05.2020

969.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 28.11.2021

970.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

971.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

972.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

973.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

974.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

975.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

976.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 19.03.2022

977.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

978.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

979.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2020

980.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

981.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

982.

Іміпротрін

72963-72-5

В001008 13.05.2022

983.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

984.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

985.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

986.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

987.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

988.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

989.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

990.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

991.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

992.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

993.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

994.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

995.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

996.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

997.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

998.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

999.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

1000.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 11.08.2019

1001.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 26.05.2023

1002.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 10.11.2018

1003.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1004.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1005.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1006.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 22.06.2023

1007.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1008.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1009.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1010.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1011.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 18.12.2020

1012.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1013.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1014.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1015.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1016.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1017.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 11.06.2022

1018.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1019.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1020.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2023

1021.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1022.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1023.

Кальцій

7440-70-2

В000237 13.09.2019

1024.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1025.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1026.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1027.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 09.04.2021

1028.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1029.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 07.08.2019

1030.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1031.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1032.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1033.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1034.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 01.10.2022

1035.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1036.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1037.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1038.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1039.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 12.12.2020

1040.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1041.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1042.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 27.02.2021

1043.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1044.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2021

1045.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1046.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 15.03.2021

1047.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 20.01.2025

1048.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 16.01.2020

1049.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1050.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 12.09.2020

1051.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1052.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1053.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1054.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1055.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1056.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1057.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1058.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1059.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1060.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2023

1061.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1062.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1063.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1064.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1065.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1066.

Кисень

7782-44-7

В000104 03.02.2020

1067.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1068.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1069.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1070.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 12.07.2021

1071.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 16.02.2017

1072.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 09.03.2018

1073.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7

В001882 21.05.2020

1074.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1075.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 02.12.2020

1076.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1077.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1078.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1079.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1080.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 15.05.2021

1081.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 17.05.2022

1082.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 20.01.2022

1083.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1084.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 27.03.2019

1085.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 19.06.2020

1086.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 24.08.2017

1087.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1088.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1089.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1090.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1091.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1092.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1093.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1094.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1095.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1096.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 08.02.2023

1097.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1098.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1099.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 06.11.2020

1100.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 16.07.2020

1101.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 23.01.2014

1102.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1103.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 19.05.2022

1104.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.04.2022

1105.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1106.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 11.04.2021

1107.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1108.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1109.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1110.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1111.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1112.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1113.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1114.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1115.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1116.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1117.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1118.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1119.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1120.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1121.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1122.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1123.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1124.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1125.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1126.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1127.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1128.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1129.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1130.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 27.11.2021

1131.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1132.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1133.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 30.11.2019

1134.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 23.04.2019

1135.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1136.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1137.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 01.03.2021

1138.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1139.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1140.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1141.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1142.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1143.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1144.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1145.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1146.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1147.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1148.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1149.

Левоміцетин

56-75-7

В000503 26.10.2021

1150.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1151.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1152.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1153.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1154.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1155.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1156.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1157.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1158.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1159.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1160.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1161.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 12.11.2024

1162.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1163.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1164.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1165.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1166.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1167.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1168.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1169.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1170.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1171.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 04.11.2020

1172.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1173.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1174.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.08.2021

1175.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1176.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1177.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 09.12.2022

1178.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1179.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1180.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1181.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2020

1182.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1183.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1184.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1185.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1186.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1187.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1188.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 26.08.2018

1189.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1190.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1191.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1192.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1193.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1194.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1195.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1196.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1197.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1198.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1199.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1200.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1201.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1202.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1203.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1204.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1205.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1206.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1207.

Метан

74-82-8

В000897 20.10.2020

1208.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1209.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1210.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1211.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 15.11.2019

1212.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2020

1213.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1214.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1215.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1216.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 05.11.2021

1217.

Метил (E)-метоксиіміно-{(E)-

141517-21-7

В000748 29.09.2020

1218.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 27.03.2020

1219.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1220.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1221.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 27.12.2019

1222.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1223.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 18.01.2022

1224.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1225.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 06.07.2022

1226.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1227.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1228.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1229.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1230.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1231.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1232.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1233.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 01.12.2020

1234.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1235.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1236.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1237.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1238.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 03.06.2022

1239.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1240.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1241.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1242.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1243.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1244.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 21.02.2013

1245.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2023

1246.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1247.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1248.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1249.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 23.02.2022

1250.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1251.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1252.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1253.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1254.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1255.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1256.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 12.04.2018

1257.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1258.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1259.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 03.02.2021

1260.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1261.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1262.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1263.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1264.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1265.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1266.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1267.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 29.12.2019

1268.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1269.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1270.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 02.12.2015

1271.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1272.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1273.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1274.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1275.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1276.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1277.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1278.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1279.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 29.05.2016

1280.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1281.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1282.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1283.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1284.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1285.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1286.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1287.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1288.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1289.

Натрій

7440-23-5

В001844 02.01.2020

1290.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1291.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1292.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1293.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1294.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1295.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1296.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1297.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1298.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1299.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 05.10.2020

1300.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1301.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1302.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 07.07.2021

1303.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 16.11.2015

1304.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 06.03.2023

1305.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1306.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1307.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1308.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1309.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1310.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1311.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1312.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 09.04.2023

1313.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1314.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1315.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1316.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1317.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 07.02.2022

1318.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1319.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 13.07.2019

1320.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1321.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1322.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1323.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1324.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 25.06.2021

1325.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1326.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1327.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1328.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1329.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1330.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1331.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1332.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1333.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 15.07.2020

1334.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 26.12.2024

1335.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 25.06.2022

1336.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 07.06.2022

1337.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1338.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1339.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 03.02.2022

1340.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 07.12.2022

1341.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 28.09.2019

1342.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 28.08.2020

1343.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1344.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 10.03.2020

1345.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1346.

Нафта

8030-30-6

В000197 14.02.2023

1347.

Нафта

8002-05-9

В000482 30.08.2021

1348.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1349.

Нафталін

91-20-3

В000291 19.05.2022

1350.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1351.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1352.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1353.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1354.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 20.07.2022

1355.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1356.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1357.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.04.2020

1358.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1359.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1360.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1361.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1362.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1363.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1364.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1365.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1366.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1367.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1368.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 12.07.2023

1369.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1370.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1371.

Ністатин

1400-61-9

В000240 28.05.2022

1372.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1373.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1374.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1375.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1376.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 08.12.2014

1377.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1378.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1379.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 03.10.2021

1380.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1381.

о-Крезол

95-48-7

В000196 19.05.2022

1382.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1383.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1384.

Озон

10028-15-6

В000990 28.08.2020

1385.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1386.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1387.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1388.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1389.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1390.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1391.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1392.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1393.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1394.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1395.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1396.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1397.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1398.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2020

1399.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1400.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1401.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1402.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1403.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1404.

Олія обліпихова

225234-03-7

В000460 23.12.2022

1405.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 10.05.2022

1406.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 06.04.2022

1407.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1408.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1409.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1410.

Олово

7440-31-5

В000853 17.03.2017

1411.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1412.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1413.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1414.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1415.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1416.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 08.04.2016

1417.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 26.12.2021

1418.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1419.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1420.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1421.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1422.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1423.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1424.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 30.08.2021

1425.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1426.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1427.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1428.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1429.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1430.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1431.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1432.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1433.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 26.11.2024

1434.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 21.02.2004

1435.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1436.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1437.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2020

1438.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 31.01.2022

1439.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1440.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1441.

Пентанатрій трифосфат

13573-18-7

В000103 07.07.2015

1442.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1443.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1444.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1445.

Перметрин

52645-53-1

В000293 25.04.2022

1446.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1447.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1448.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 22.08.2020

1449.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1450.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1451.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1452.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1453.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1454.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1455.

Піперидин

110-89-4

В001602 02.04.2022

1456.

Пірен

129-00-0

В001012 15.07.2020

1457.

Піридин

110-86-1

В000290 19.05.2022

1458.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1459.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1460.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1461.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1462.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1463.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1464.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1465.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1466.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1467.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1468.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1469.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1470.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1471.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1472.

Полі(гексаметиленбігуанід) гідрохлорид

32289-58-0

В001001 27.09.2013

1473.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 29.06.2020

1474.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 11.12.2017

1475.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1476.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1477.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1478.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1479.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 22.09.2019

1480.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1481.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1482.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, сіль натрію

68585-34-2

В001767 04.12.2016

1483.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1484.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 31.10.2020

1485.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 08.11.2019

1486.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 25.05.2019

1487.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1488.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 08.08.2015

1489.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 06.11.2020

1490.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2025

1491.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1492.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1493.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1494.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 17.01.2020

1495.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1496.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1497.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1498.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1499.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2020

1500.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1501.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 10.04.2019

1502.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1503.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1504.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1505.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1506.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1507.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1508.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 24.12.2022

1509.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1510.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1511.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 16.05.2023

1512.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1513.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1514.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1515.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1516.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1517.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1518.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1519.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 05.06.2021

1520.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1521.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1522.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1523.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1524.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1525.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1526.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1527.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1528.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1529.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1530.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1531.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1532.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1533.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1534.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1535.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1536.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1537.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1538.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1539.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1540.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1541.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1542.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1543.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1544.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1545.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1546.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1547.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1548.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1549.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1550.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1551.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1552.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1553.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1554.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1555.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1556.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1557.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 29.01.2019

1558.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1559.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1560.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1561.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1562.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.06.2016

1563.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1564.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1565.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1566.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 12.09.2021

1567.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1568.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1569.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1570.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1571.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1572.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1573.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1574.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1575.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1576.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1577.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1578.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1579.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1580.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1581.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1582.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1583.

Пралетрин

23031-36-9

В001082 21.02.2021

1584.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1585.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1586.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 07.11.2020

1587.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1588.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1589.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1590.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1591.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1592.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1593.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1594.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1595.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1596.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1597.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 16.11.2022

1598.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1599.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1600.

Пропен

115-07-1

В000359 24.06.2020

1601.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 30.10.2021

1602.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 07.05.2021

1603.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1604.

Протеаза

9014-01-1

В000044 28.12.2023

1605.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1606.

Реакційна маса N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній карбонат і N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній біка-рбонат

894406-76-9

В001932 10.10.2022

1607.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1608.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1609.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1610.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1611.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1612.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1613.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 05.12.2024

1614.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1615.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1616.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1617.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1618.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1619.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1620.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1621.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1622.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1623.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1624.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1625.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1626.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1627.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2022

1628.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1629.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1630.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1631.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1632.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1633.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1634.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1635.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1636.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 14.11.2024

1637.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 30.05.2015

1638.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1639.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1640.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 13.06.2015

1641.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1642.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1643.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1644.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1645.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 15.10.2020

1646.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 03.11.2024

1647.

Селен

7782-49-2

В000334 14.05.2021

1648.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1649.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1650.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1651.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1652.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 24.03.2020

1653.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1654.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1655.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1656.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1657.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 28.05.2018

1658.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1659.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1660.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1661.

Сірка

7704-34-9

В000251 09.07.2021

1662.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1663.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1664.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1665.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1666.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1667.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1668.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1669.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1670.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1671.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 12.07.2020

1672.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 20.12.2024

1673.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1674.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 17.05.2023

1675.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 07.05.2020

1676.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1677.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1678.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1679.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1680.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1681.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1682.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1683.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1684.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1685.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1686.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1687.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1688.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1689.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1690.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1691.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1692.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1693.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1694.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1695.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1696.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1697.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1698.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1699.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 19.01.2014

1700.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1701.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1702.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1703.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1704.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1705.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1706.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1707.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1708.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1709.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 29.07.2021

1710.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1711.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1712.

Стибій

7440-36-0

В000130 08.01.2023

1713.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1714.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1715.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1716.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1717.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1718.

Субтилізини

9014-01-1

В001550 09.05.2016

1719.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1720.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1721.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1722.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1723.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1724.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1725.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1726.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1727.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1728.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1729.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1730.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1731.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1732.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1733.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1734.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1735.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1736.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1737.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1738.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1739.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.08.2020

1740.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1741.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1742.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1743.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1744.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1745.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1746.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1747.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1748.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1749.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1750.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1751.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1752.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2021

1753.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2022

1754.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1755.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 19.06.2022

1756.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 16.02.2020

1757.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1758.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 07.05.2021

1759.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1760.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1761.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1762.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1763.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1764.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1765.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1766.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1767.

Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 20.10.2021

1768.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1769.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1770.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1771.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 06.11.2022

1772.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1773.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1774.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1775.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1776.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1777.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1778.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1779.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1780.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1781.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1782.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1783.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1784.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1785.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1786.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1787.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1788.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1789.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 12.07.2020

1790.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1791.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1792.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1793.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1794.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1795.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1796.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1797.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2020

1798.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1799.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1800.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1801.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1802.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1803.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 13.03.2021

1804.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1805.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1806.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1807.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 29.09.2020

1808.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1809.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1810.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1811.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1812.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1813.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1814.

Фенол

108-95-2

В000098 19.05.2022

1815.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1816.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1817.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1818.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1819.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1820.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1821.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1822.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1823.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1824.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1825.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1826.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1827.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1828.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1829.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1830.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1831.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1832.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1833.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1834.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 06.09.2020

1835.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 15.12.2021

1836.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1837.

Формальдегід

50-00-0

В000099 20.02.2023

1838.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1839.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1840.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1841.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1842.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1843.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1844.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1845.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1846.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1847.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2022

1848.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1849.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1850.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1851.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1852.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1853.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1854.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1855.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1856.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1857.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1858.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1859.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1860.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1861.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1862.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1863.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1864.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1865.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1866.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1867.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1868.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1869.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1870.

Хлоретен

75-01-4

В000328 07.01.2025

1871.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1872.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1873.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1874.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1875.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1876.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1877.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1878.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1879.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1880.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1881.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1882.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1883.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1884.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1885.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 20.07.2022

1886.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1887.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1888.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1889.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 01.06.2021

1890.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1891.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1892.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1893.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 05.12.2021

1894.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1895.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 01.02.2021

1896.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1897.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 10.09.2023

1898.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1899.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1900.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 17.07.2023

1901.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1902.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1903.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1904.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1905.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1906.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1907.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1908.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1909.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1910.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1911.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1912.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1913.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1914.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1915.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1916.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1917.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1918.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1919.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1920.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 02.08.2022

1921.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1922.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1923.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 16.01.2021

1924.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 05.08.2019

1925.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1926.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1927.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 03.09.2020

1928.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1929.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1930.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1931.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1932.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1933.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1934.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1935.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1936.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1937.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1938.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1939.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1940.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1941.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2021

1942.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1943.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1944.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 15.06.2020

1945.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1946.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1947.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1948.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1949.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 10.10.2024

1950.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1951.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1952.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 28.12.2014

1953.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1954.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1955.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1956.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1957.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа