Пошук по сайту:  
Головна сторінка
Про Комітет
Основні напрямки діяльності та послуги Комітету
Структура Комітету
Установчі документи
Нормативно-правові документи за основними напрямками діяльності Комітету
Гігієнічна регламентація
Акредитація установ і організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
Установи та організації, які пройшли експертизу та отримали Свідоцтво
Державна реєстрація небезпечних факторів
Державний реєстр небезпечних факторів
Зразок написання листа
Контакти

Державний реєстр небезпечних факторів

За літерою: Всі ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E K L N O P R S T X Z А Б В Г Д Е Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш [

Всі фактори (1958)

НАЙМЕНУВАННЯ ФАКТОРА

№ згідно з CAS

№ Держреєстрації

Строк дії реєстрації

1.

Azospirillum brasilense, штам ССМ 3862Т

-

A001588 25.09.2021

2.

Azotobacter chroococcum, штам ССМ 287

-

А001589 21.09.2021

3.

Coniothyrium minitans, штам ССМ F-540

-

A001593 04.10.2021

4.

(1,1'-Біфеніл)-2-ол

90-43-7

В001065 17.10.2017

5.

(1,3,4,5,6,7-Гексагідро-1,3-діоксо-2H-ізоіндол-2-іл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

7696-12-0

В000498 10.05.2022

6.

(2-Бензотіазолілтіо)метил тіоціанат

21564-17-0

В000745 12.09.2015

7.

(2-Хлорфенілметилен)пропандинітрил

2698-41-1

В001931 03.10.2022

8.

(2RS,3RS;2RS,3RS)-2-(4-Хлорфеніл)-3-циклопропіл-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол

94361-06-5

В001459 02.04.2020

9.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-Хлорфеніл)-2,3-епокси-2-(4-фторфеніл)пропіл]-1H-1,2,4-триазол

133855-98-8

В000184 24.07.2019

10.

(2Е)-3-Фенілпроп-2-еналь

104-55-2

В001553 17.05.2014

11.

(3RS, 4RS; 3RS, 4SR)-3-Хлоро-4-хлорометил-1-(а,а,а-трифторо-m-толіл)-2-піролідинон(співвідношення стереоізомерів 3:1)

61213-25-0

В001754 16.12.2019

12.

(4''R)-5-O-Деметил-4''-деокси-4''-(метиламіно)авермектин А 1а+(4''R)-5-O-деметил-25-де(1-метилпропіл)-4''-деокси-4''-(метиламіно)-25-(1-метилетил)авермектин А 1а (9:1)

155569-91-8

B001813 19.09.2022

13.

(4-Хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота

94-74-6

В001453 10.02.2020

14.

(4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Диметилкарбамоїл)-3-піролідиніл)тіо)-6-((1R)-1-гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-азабіцикло(3.2.0)гепт-2-ен-2- карбокси-лова кислота, тригідрат

119478-56-7

В001489 29.11.2019

15.

(4RS, 5RS)-5-(4-Хлорфеніл)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тіазолідин-3-карбоксамід

78587-05-0

В001919 22.11.2021

16.

(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Аміно-1,3-тіазол-4-іл)-2-метоксиіміноацетил]аміно]-8-оксо-3-(5,6,7,8-тетрагідрохінолін-1-іум-1-ілметил)-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ене-2-карбоксилат сульфат

118443-89-3

В001468 12.05.2013

17.

(E)-N1-[(6-хлоро-3-піридил)метил]-N2-ціано-N1–метилацетамідин

135410-20-7

В000889 15.02.2020

18.

(R)-1,2-O-(2,2,2-Трихлоретиліден)-a-D-глюкофураноза

15879-93-3

В001661 16.10.2015

19.

(R,S)-1-[3-(4-трет-Бутилфеніл)-2-метилпропіл]-піперидин

67306-00-7

B001925 27.05.2022

20.

(RS)-α-Ціан-3-феноксибензил (1RS)-цис-транс-2-(2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

52315-07-8

В000116 07.04.2020

21.

(RS)-1-n-Хлорфеніл-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)пентан-3-ол

107534-96-3

В001178 29.10.2020

22.

(RS)-2,4'-дифтор-a-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)бензгідриловий спирт

76674-21-0

В001157 09.03.2021

23.

(RS)-2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)-5-метоксиметилнікотинової кислоти

114311-32-9

В001751 28.11.2019

24.

(RS)-2-(4-Хлорфеніл)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ілметил)гексаннітрил

88671-89-0

В001853 22.05.2021

25.

(RS)-3-алліл-2-метил-4-оксоцикло­пент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

584-79-2

В000785 13.09.2020

26.

(RS)-5-Етил-2-(4-ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81335-77-5

В001358 04.10.2019

27.

(RS)-Ціано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

51630-58-1

В001616 29.11.2016

28.

(S)-1-Аніліно-4-метил-2-метилтіо-4-фенілімідазолін-5-он

161326-34-7

В001507 27.09.2020

29.

(S)-2-Гідроксипропанова кислота

79-33-4

В001566 05.11.2020

30.

(S)-3-алліл-2-метил-4-оксоциклопент-2-еніл (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-еніл)циклопропанкарбоксилат

260359-57-7

В001011 24.07.2022

31.

(S)-Ціано(3-феноксифеніл)метил (1R,3R)-3-(2,2-диброметеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Дельтаметрин)

52918-63-5

В001150 01.05.2022

32.

(S)-Ціано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфеніл)-3-метилбутират

66230-04-4

В001618 05.12.2016

33.

(S+R)-ά-ціано-3-феноксибензил-.(1S+1R)-цис-3-(Z-2-хлор-3,3,3-.трифторпропеніл-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (рацемат 1:1)

91465-08-6

В000987 30.08.2020

34.

(Z)-3-(6-хлор-3-піридилметил)-1,3-тіазолідин-2-іліденціанамід

111988-49-9

В001304 28.05.2021

35.

(Е)-1-(2-Хлоро-1,3-тіазол-5-ілметил)-3-метил-2-нітрогуанідин

210880-92-5

В001769 24.11.2022

36.

(ОС-6-11)Дигідрогексахлорплатинат (2-)

16941-12-1

В000964 30.06.2008

37.

(С12-18 амідоалкіл)диметил бетаїн

63641-59-8

В001774 24.12.2016

38.

(±)-1-[2-(2,4-Дихлорфеніл)-4-пропіл-1,3-діоксолан-2-ілметил]-1H-1,2,4-триазол

60207-90-1

В000505 25.10.2020

39.

(±)-2-Метил-6-метиленокт-7-ен-4-ол

60894-96-4

В001877 01.03.2020

40.

(±)-4-Аміно-3-фенілбутанова кислота

1078-21-3

В001852 08.12.2020

41.

(±)-Тетрагідрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

119738-06-6

В001221 23.12.2019

42.

0,0-Диметил-S-[(N-метиламіно)-2-оксоетил]-дифосфат

11096-20-1

В000534 27.12.2006

43.

1,1',1'',1'''-Етилендинітрилотетрапропан-2-ол

102-60-3

В001727 01.07.2018

44.

1,1'-(1,2-Етандіїлбіс(окси))біс(2,4,6-трибромбензол)

37853-59-1

В000632 26.05.2008

45.

1,1'-Біфеніл

92-52-4

В001056 22.01.2011

46.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилдіілій дибромід моногідрат

6385-62-2

В001455 09.03.2023

47.

1,1'-Етилен-2,2'-біпіридилій

2764-72-9

В001229 03.11.2018

48.

1,1'-Метиленбіс(4-ізоціанатобензол)

101-68-8

В000405 05.06.2022

49.

1,1'-Метиленбіс(ізоціанатобензол)

26447-40-5

В001309 02.04.2013

50.

1,1,1,2-Тетрафторетан

811-97-2

В000012 18.08.2014

51.

1,1,1-Трифторетан

420-46-2

В001196 15.07.2018

52.

1,1,2,2-Тетраброметан

79-27-6

В001385 02.02.2014

53.

1,1,2-Триметил-1H-бенз(e)індол

1497-49-0

В000761 01.04.2005

54.

1,1-(1,3-Фенілен)біс-1Н-пірол-2,5-діон

3006-93-7

В000440 22.08.2017

55.

1,1-Диметилгідразин

57-14-7

В000071 25.11.2018

56.

1,1-Дифторетан

75-37-6

В000921 05.07.2022

57.

1,1-Дихлор-1-фторетан

1717-00-6

В001623 29.12.2016

58.

1,1-Дихлоретан

75-34-3

В000028 21.11.2006

59.

1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметилментоксикарбонілметил)амонію дихлорид

38146-42-8

В000304 15.02.2019

60.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагідро-1,4,5,8-диметаннафталін

309-00-2

В000773 20.08.2014

61.

1,2,3,4-Тетраоксо-1,2,3,4-тетрагідронафталін дигідрат

30266-58-1

В000383 22.03.2021

62.

1,2,3-Пропантрикарбонова кислота, 2-гідрокси-, тринатрієва сіль

68-04-2

В001808 25.06.2017

63.

1,2,3-Пропантрикарбонової кислоти, 2-гідрокси-, бісмуту(3+) сіль(1:1)

813-93-4

В001125 21.08.2024

64.

1,2,3-Пропантріол

56-81-5

В000467 18.10.2021

65.

1,2,3-Пропантріол, тринітрат

55-63-0

В000689 16.10.2008

66.

1,2,3-Пропантріолоктадеканоат

31566-31-1

В000089 24.07.2020

67.

1,2,4,5-Бензолтетракарбонова кислота компаунд з 4,5-дигідро-2-феніл-1Н-імідазолом (1:1)

54553-90-1

В001071 19.02.2009

68.

1,2,4-Триазол-3-карбоксамід, 1-бета-D-рибофуранозил-

36791-04-5

В001301 19.03.2011

69.

1,2,4-Триметилбензол

95-63-6

В000859 14.11.2024

70.

1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан

3194-55-6

В000250 08.07.2019

71.

1,2,5-Триметил-4-феніл-4-піперидинолу пропіонового ефіру гідрохлорид

125-80-4

В001238 10.11.2016

72.

1,2,5-Триметилпiперидон-4

В000049 24.05.2016

73.

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он

2634-33-5

В001022 09.11.2018

74.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

53272-22-3

В001495 05.09.2015

75.

1,2-Бензолдикарбонова кислота, адипінова кислота, 2-етилгексил ізодециловий ефір

-

В001500 09.09.2013

76.

1,2-Бензолдикарбонової кислоти ди-C9-11-розгалужені алкілефіри, C10-збагачені

68515-49-1

В001172 18.07.2022

77.

1,2-Бензолдіамін

95-54-5

В000900 23.10.2017

78.

1,2-Диметилбензол

95-47-6

В000752 11.03.2022

79.

1,2-Дихлоретан

107-06-2

В000425 24.01.2018

80.

1,2-Епоксибутан

106-88-7

001505 28.09.2010

81.

1,2-Епоксипропан

75-56-9

В000052 09.04.2023

82.

1,2-Етандіамін

107-15-3

В001356 18.08.2013

83.

1,2-Етандіамін, N-(2-аміноетил)-

111-40-0

В000687 18.09.2017

84.

1,2-Етандіол

107-21-1

В000065 14.05.2022

85.

1,2-Етандіон

107-22-2

В000890 13.01.2023

86.

1,2-Етендикарбонова кислота, транс-

110-17-8

В001087 10.04.2010

87.

1,2-Пропандіол, 3-[(етилгексил)окси]-

70445-33-9

В001904 20.03.2021

88.

1,2-Пропандіол, моноетиловий ефір

52125-53-8

В000063 04.07.2018

89.

1,3,4,6-Тетракіс(гідроксиметил)-3a,6a-дигідроімідазо[4,5-d]імідазол-2,5-діон

5395-50-6

В001269 06.12.2010

90.

1,3,5-Триазин, гексагідро-

110-90-7

В001052 12.01.2009

91.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль

2893-78-9

В000652 23.10.2019

92.

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріон, 1,3-дихлор-, натрієва сіль, дигідрат

51580-86-0

В001063 18.04.2020

93.

1,3,5-Триазин-2,4,6-триамін

108-78-1

В001610 20.11.2021

94.

1,3,5-Триоксан, полімер з 1,3-діоксоланом

24969-26-4

В001863 15.06.2021

95.

1,3,5-Трифенілпіразолін

742-01-8

В000281 12.01.2015

96.

1,3,5-Трихлор-1,3,5-тріазинтріон

87-90-1

В000662 03.11.2016

97.

1,3,7-Триметилксантин

58-08-2

В001368 24.09.2013

98.

1,3-Бензолдіамін

108-45-2

В000677 11.09.2008

99.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, гомополімер

9003-31-0

В000517 10.12.2021

100.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 1,3-бутадієном

25102-52-7

В001118 20.08.2011

101.

1,3-Бутадієн, 2-метил-, полімер з 2-метил-1-пропеном, хлорований

68081-82-3

В000547 11.12.2017

102.

1,3-Дигідроксибензол

108-46-3

В000545 15.08.2017

103.

1,3-Диметилксантин

58-55-9

В000527 26.12.2006

104.

1,3-Динітрат-2,2-біс(нітратометил)пропан

78-11-5

В001858 20.04.2019

105.

1,3-Динітро-2-метилбензол

606-20-2

В000363 26.12.2012

106.

1,3-Дифенілгуанідин

102-06-7

В000301 16.09.2016

107.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн

118-52-5

В000806 12.12.2022

108.

1,3-Дихлор-5-етил-5-метилгідантоїн

89415-87-2

В001383 19.01.2012

109.

1,3-Діетилбензол

141-93-5

В000424 04.02.2011

110.

1,3-Діоксан-4-етанол, 4-метил-

2018-45-3

В000553 26.08.2017

111.

1,3-Ізобензофурандiон, тетрагідрометил-

11070-44-3

В000575 18.11.2013

112.

1,3-Пентадієн (суміш ізомерів)

504-60-9

В001482 04.07.2015

113.

1,3-Пропандикарбонова кислота

110-94-1

В001241 13.02.2018

114.

1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил-

2372-82-9

В000694 17.01.2024

115.

1,3-Пропандіамін, N-[3-(тридецилокси)пропіл]-, розгалужений

68479-04-9

В000057 02.10.2007

116.

1,3-Пропандіаміній, 2-гідрокси-N,N,N,N’,N’,N’-гексаметил-, дихлорид

55636-09-4

В001822 29.09.2017

117.

1,3-Пропандіол, 2-аміно-2-(гідроксиметил)-

77-86-1

B001518 08.11.2013

118.

1,3-Пропандіол-2,2-біс(гідроксиметил)-

115-77-5

В000391 26.10.2020

119.

1,3-Циклопентадієн

542-92-7

В000801 28.11.2021

120.

1,4-a-D-глюкан глюкогідролаза

9032-08-0

В000747 01.03.2009

121.

1,4-Бензолдикарбонова кислота

100-21-0

В001716 08.05.2018

122.

1,4-Бензолдикарбонова кислота, 2,2'-[1,4-феніленбіс[іміно(1-ацетил-2-оксо-2,1-етандіїл)азо]]біс-, тетраметиловий ефір

68516-73-4

В001847 22.05.2021

123.

1,4-Біс-(трихлорметил)-бензол

68-36-0

В000516 18.09.2022

124.

1,4-Біс-(ціаностирил)бензол

13001-40-6

В001235 29.07.2010

125.

1,4-Бутандіол

110-63-4

В000875 30.07.2017

126.

1,4-Дигідроксибензол

123-31-9

В001198 20.05.2017

127.

1,4-Диметилбензол

106-42-3

В000341 15.03.2025

128.

1,4-Діетилендіамін

110-85-0

В000899 17.03.2019

129.

1,5-Пентандіаль

111-30-8

В000698 29.08.2024

130.

1,6- Гександіамін, N,N'-дифурфуриліден-

17329-19-0

В000299 23.01.2019

131.

1,6-Біс(5-(п-хлорофеніл)бігуанідино)гексан диглюконат

18472-51-0

В001244 19.02.2021

132.

1,6-Гександіамін, триметил-

25620-58-0

В001594 22.09.2014

133.

1,6-Дигідрокси-2,5-діоксагексан

3586-55-8

В000703 13.02.2021

134.

1,6-Діаміногексан

124-09-4

В000623 20.05.2018

135.

1-((4-Метил-2-нітрофеніл)азо)-2-нафталенол

2425-85-6

В000862 18.10.2007

136.

1-((Дийодометил)сульфоніл)-4-метилбензол

20018-09-1

В001544 14.04.2014

137.

1-(2-(2,4-Дихлорфеніл)-2-(2-пропенілокси)етил)-1Н-імідазол

35554-44-0

В001410 03.07.2020

138.

1-(2-Бутокси-1-метилетокси)-2-пропанол

29911-28-2

В001786 29.01.2017

139.

1-(2-Хлорфенілсульфоніл)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

64902-72-3

В001540 27.03.2016

140.

1-(2-Ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовина

57966-95-7

В001230 27.12.2019

141.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-месил(метил)сульфамоїлсечовина

120923-37-7

В001893 22.11.2020

142.

1-(4,6-Диметоксипіримідин-2-іл)-3-[2-(диметилкарбамоїл)-5-формамідофенілсульфоніл]сечовина

173159-57-4

В001345 22.07.2013

143.

1-(4-Хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенілсечовина

66063-05-6

В001179 27.02.2019

144.

1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-2-бутанон

43121-43-3

В001223 29.01.2020

145.

1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-іліденамін

138261-41-3

В000598 30.10.2020

146.

1-(n-фенілсульфокислота)-3-метил-5-піразолон, гідратований мідний комплекс

-

В000775 22.04.2007

147.

1-Аміно-2-тіосечовина

79-19-6

В001484 11.07.2015

148.

1-Аміно-4-нітробензол

100-01-6

В000111 08.04.2018

149.

1-Амінопропан-2-ол

78-96-6

В000560 20.07.2020

150.

1-Ацетилгексагід­ро-2H-азепін-2-он

1888-91-1

В001360 10.09.2011

151.

1-Бромпропан

106-94-5

В001504 23.09.2015

152.

1-Бутанамін, N-[3-(триметоксисиліл)пропіл]-

31024-56-3

В001190 25.03.2009

153.

1-Бутанол

71-36-3

В000193 28.05.2020

154.

1-Бутанон, 4-[4-(4-хлорфеніл) -4-гідрокси-1-піперидиніл]-1-(4-фторфеніл)-

52-86-8

В001456 29.01.2013

155.

1-Бутоксипропан-2-ол

5131-66-8

В001805 30.07.2019

156.

1-Гекасадеканол

36653-82-4

В001336 10.01.2019

157.

1-Гексадеканамініум, N-етил-N,N-диметил-, етил сульфат

3006-10-8

В000902 12.09.2020

158.

1-Гептанол, 2-пропіл

10042-59-8

В001721 23.06.2018

159.

1-Гідрокси-2-піридинтіону цинкова сіль

13463-41-7

В001254 29.10.2014

160.

1-Гідроксіетан-1,1-дифосфонова кислота

2809-21-4

В000397 10.06.2018

161.

1-Декаміній, N-децил-N,N-диметил-, бромід

2390-68-3

В000850 18.11.2010

162.

1-Етоксіетан

60-29-7

В000826 23.10.2024

163.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин

54-11-5

B001749 10.10.2021

164.

1-Метил-2-(3-піридил)піролідин саліцилат

29790-52-1

В001480 01.08.2018

165.

1-Метилгептил [(4-аміно-3,5-дихлор-6-фтор-2-піридиніл)окси]ацетат

81406-37-3

В001412 16.12.2022

166.

1-Метилетиловий ефір гексадеканової кислоти

142-91-6

В001778 16.01.2017

167.

1-Метокси-2-пропіл ацетат

108-65-6

В000787 08.10.2017

168.

1-Метоксипропанол

107-98-2

В000846 16.11.2018

169.

1-Метоксіетил 2-ціаноакрилат

27816-23-5

В001718 23.06.2018

170.

1-Окса-4-азациклогексан

110-91-8

В000177 28.11.2023

171.

1-Октадекамініум, N,N-диметил-N-октадецил-, хлорид

107-64-2

В001790 03.02.2017

172.

1-Октадеканол

112-92-5

В001807 25.07.2022

173.

1-Октанаміній, N,N-диметил-N-октил-, хлорид

5538-94-3

В000924 26.03.2016

174.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-

30113-45-2

В001470 02.12.2020

175.

1-Пропанамін, 3-(ізодецилокси)-, ацетат

28701-67-9

В001471 13.08.2016

176.

1-Пропанамін, 3-(ізотридецилоксі)-, ацетат

1173163-11-5

В001891 06.09.2020

177.

1-Пропанамін, 3-(С9-11-ізодецилокси)похідні, С10-збагачені

218141-16-3

В001521 07.02.2021

178.

1-Пропанаміній,2,3-дигідрокси-N,N,N-триметил-,хлорид

34004-36-9

В001819 28.09.2017

179.

1-Пропанол

71-23-8

В000061 26.04.2023

180.

1-Пропанол, 2-метил-

78-83-1

В000688 25.05.2019

181.

1-Пропансульфонова кислота, 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-, моноамонієва сіль, полімер з N-етеніл-N-метилацетамідом і 2-пропенамідом

77553-50-5

В001679 09.12.2015

182.

1-Пропен гомополімер

9003-07-0

В000872 22.09.2020

183.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном

9011-17-0

В000816 28.12.2016

184.

1-Пропен, 1,1,2,3,3,3-гексафтор-, полімер з 1,1-дифторетеном та тетрафторетеном

25190-89-0

В000816/02 12.12.2013

185.

1-Пропен, 3-ізотіоціанато-

57-06-7

В000982 18.05.2015

186.

1-Хлор-1,1-дифторетан

75-68-3

В001195 07.01.2019

187.

1-Хлор-2,3-епоксипропан

106-89-8

В000631 22.10.2013

188.

1-Хлор-2,4-динітробензол

97-00-7

В000854 06.10.2009

189.

1-Хлор-2-нітробензол

88-73-3

В000205 15.10.2013

190.

1-Циклогексил-1-феніл-3-(1-піперидил)пропан-1-ол гідрохлорид

52-49-3

В001279 17.04.2022

191.

1-[2-(2-Хлоретокси)фенілсульфоніл]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)сечовина

82097-50-5

В001176 19.02.2019

192.

1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифторметоксиетокси)феніл]-3-(2,6-дифторбензоіл)сечовина

116714-46-6

В000888 31.05.2021

193.

1-[N-(2-етиламід жирних кислот талового масла)]-2-(алкіл жирних кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідізол

-

В001516 01.11.2013

194.

1-[[N-[Ізононіл-2-гідроксибензолметан]]-1-(2-етиламін)]-2-(алкіл кислот талового масла)-4,5-дигідро-1Н-імідазол

-

В001517 02.11.2013

195.

1H-Імідазол, 4,5-дигідро-2-(1-нафталенілметил)-, мононітрат

5144-52-5

В001926 26.06.2024

196.

1Н-Бензотріазол

95-14-7

В001013 11.02.2023

197.

1Н-Імідазол-1-етанамін, 2-гептадецил-4,5-дигідро-

3010-23-9

В001617 01.12.2014

198.

1Н-Індол-3-бутанова кислота

133-32-4

В001171 06.02.2009

199.

1Н-Індол-3-карбонової кислоти, 6-бром-4-((диметиламіно)метил)-5-гідрокси-1-метил-2-((фенілтіо)метил)-,етиловий ефір, моногідрохлорид, гідрат

131707-23-8

В001884 28.05.2020

200.

1Н-Піразол, 3,4-диметил-, фосфат (1:1)

202842-98-6

В001927 02.07.2022

201.

2',3-Біс[[3-[3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл]пропіоніл]]пропіонгідразид

32687-78-8

В001185 19.03.2010

202.

2',5-Дихлор-4'-нітросаліциланілід

50-65-7

В000207 26.10.2013

203.

2,2'-Азобіс(2-метилпропіонітрил)

78-67-1

В000429 22.05.2015

204.

2,2'-біс(п-феніламінофенокси)діетиловий ефір

17427-69-9

В000901 17.06.2015

205.

2,2'-Дибензотіазилдисульфід

120-78-5

В000031 29.06.2020

206.

2,2'-Дигідроксіетиламін

111-42-2

В000514 23.11.2021

207.

2,2'-Метиленбіфеніл

86-73-7

В001058 08.07.2022

208.

2,2'-[Етиленбіс(оксифеніл-2,1-еназо)]біс[N-(2,3-дигідро-2-оксо-1Н-бензимідазол-5-іл)-3-оксобутирамід

77804-81-0

В001846 23.05.2021

209.

2,2,4-Триметил-1,2-дигідрохінолін

147-47-7

В000030 29.12.2016

210.

2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантіол-2

25103-58-6

В000285 31.10.2009

211.

2,3,5,6,7,8-Гексагідро-1Н-циклопента[b]хінолін-9-амін гідрохлорид моногідрат

118499-70-0

В001916 09.10.2021

212.

2,3-Біс-(гідроксиметил)хіноксаліну 1,4-ді-N-оксид

17311-31-8

В001514 18.12.2018

213.

2,3-Бутандіон, діоксим

95-45-4

В000578 15.12.2014

214.

2,3-Диціан-1,4-дитіа-антрахінон

3347-22-6

В001872 16.12.2021

215.

2,4,6-Триметиланілін

88-05-1

В000095 17.11.2007

216.

2,4-Динітро-1-метилбензол

121-14-2

В000362 26.12.2012

217.

2,4-Динітрофенол

51-28-5

В000559 24.06.2017

218.

2,4-Діізоціанат-1-метилбензол

584-84-9

В000984 01.08.2020

219.

2,4-Додекадієнова кислота, 3,7,11-триметил-, етиловий ефір, (2E,4E,7S)-

65733-18-8

В001010 18.05.2022

220.

2,4-Ксилідин

95-68-1

В000073 05.11.2007

221.

2,4-Пентандіон

123-54-6

В001194 27.03.2010

222.

2,5-Циклопентадієн-1,4-діон, діоксим

105-11-3

В000358 15.09.2011

223.

2,6,10,14,22-Тетракозагексаєн, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-, (6Е,10Е,14Е,18Е)-

111-02-4

В001739 03.09.2016

224.

2,6-Біс(1,1-диметилетил)-4-метилфенол

128-37-0

В000760 16.01.2025

225.

2,6-Дихлоро-N-[3-хлоро-5-(трифторометил)-2-піридилметил]бензамід

239110-15-7

В001508 01.10.2020

226.

2,6-Діізоціанатобензол-1-метил

91-08-7

В000404 14.12.2020

227.

2- Доксициклін гідрохлорид

10592-13-9

В000663 02.12.2021

228.

2-(2-Бутоксиетокси)етанол

112-34-5

В001016 13.11.2021

229.

2-(2-Етилгексил)-3a,4,7,7a-терагідро-4,7-метан-1H-ізоіндол-1,3(2H)-діон

113-48-4

В001275 10.04.2015

230.

2-(2-Етоксіетокси)етанол

111-90-0

В000966 16.10.2020

231.

2-(2-Етоксіетокси)етил aцетат

112-15-2

В001293 11.02.2012

232.

2-(2-Карбамоілоксіетокси)етил карбамат

5952-26-1

В001545 14.04.2014

233.

2-(2-Карбоксіетил)-1,1,1-триметилгідразиній, гідроксид, внутрішня сіль

76144-81-5

В001292 09.07.2019

234.

2-(2-Хіноліл)-1,3-індандіондисульфонат динатрію

8004-92-0

В001035 01.12.2007

235.

2-(2-Хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолідин-3-он

81777-89-1

В001342 26.07.2019

236.

2-(4,6-Диметоксипіримідин-2-ілкарбамоїл­сульфамоїл)-N,N-диметилнікотинамід

111991-09-4

В001219 29.01.2020

237.

2-(4-Етоксифеніл)-2-метилпропіл 3-феноксибензиловий ефір

80844-07-1

В000838 18.05.2018

238.

2-(4-Ізопропіл-4-метил-5-оксо-2-імідазолін-2-іл)нікотинова кислота

81334-34-1

В001750 28.11.2019

239.

2-(4-Мезил-2-нітробензоіл) циклогексан-1,3-діон

104206-82-8

В001493 07.09.2020

240.

2-(Дифенілацетил)-1Н-інден-1,3(2Н)-діон

82-66-6

В000100 10.12.2021

241.

2-(Діетиламіно)етил-4-амінобензоат

59-46-1

В000320 02.10.2021

242.

2-(Діетиламіно)етиловий ефір метакрилової кислоти

105-16-8

В001266 26.11.2012

243.

2-(Морфолінотіо)бензотіазол

102-77-2

В000439 20.06.2017

244.

2-(Тіазол-4-іл)бензимідазол

148-79-8

В001220 28.06.2017

245.

2--Метил-2-пропенова кислота, полімер з 1,3-бутадієном та етенілбензолом

9010-93-9

В000868 02.12.2015

246.

2-3-Епоксипропіл-2-метилпропеноат

106-91-2

В000727 14.01.2009

247.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза гідрохлорид

66-84-2

В000402 29.08.2021

248.

2-Аміно-2-дезокси-D-глюкоза сульфат

29031-19-4

В001296 19.02.2011

249.

2-Аміно-8-нафтол-6-сульфокислота

90-51-7

В000506 22.10.2006

250.

2-Аміноетанол

141-43-5

В000226 02.04.2022

251.

2-Амінофенол

95-55-6

В000857 12.10.2009

252.

2-Ацетоксибензойна кислота

50-78-2

В000239 15.11.2017

253.

2-Бром-2-нітропропан-1,3-діол

52-51-7

В000860 04.12.2017

254.

2-Бутанон

78-93-3

В000474 20.06.2023

255.

2-Бутанон оксим

96-29-7

В000756 06.04.2009

256.

2-Бутендіової кислоти (Е) свинцева (2+) сіль, основна

90268-59-0

В000215 04.11.2013

257.

2-Бутенова кислота, 4-оксо-4-(тридециламіно)-, (Z)-, розгалужений

84583-68-6

В001249 14.10.2009

258.

2-Бутоксіетанол

111-76-2

В000376 07.11.2022

259.

2-Гідразинетанол

109-84-2

В001273 17.12.2012

260.

2-Гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонат тринатрію 5,5-гідрат

6858-44-2

В001133 22.12.2016

261.

2-Гідрокси-1,2-дифенілетанон

119-53-9

В000150 13.02.2008

262.

2-Гідрокси-N,N.N-триметилетанаміній хлорид

67-48-1

В001673 26.11.2017

263.

2-Гідроксибензойної кислоти моно-C>13-алкіл похідна, кальцієва сіль (2:1)

83846-43-9

В000145 03.03.2011

264.

2-Гідроксиметилфуран

98-00-0

В000942 12.05.2020

265.

2-Гідроксіетанова кислота

79-14-1

В001567 09.01.2021

266.

2-Гідроксіетилцелюлоза

9004-62-0

В001210 25.06.2022

267.

2-Диметиламіноетанол

108-01-0

В001608 25.10.2016

268.

2-Етил-1-гексанол

104-76-7

В001389 08.04.2019

269.

2-Етил-2-(гідроксиметил)-1,3-пропандіол

77-99-6

В001394 12.03.2019

270.

2-Етил-3-гідрокси-6-метилпіридину сукцинат

127464-43-1

В001909 10.04.2021

271.

2-Етилгексил 2,4-дихлорофеноксіацетат

1928-43-4

В000183 22.12.2020

272.

2-Етилгексил нітрат

27247-96-7

В001201 27.05.2020

273.

2-Етоксіетанол

110-80-5

В000712 11.07.2017

274.

2-Ізопропоксифеніл метилкарбамат

114-26-1

В000938 26.04.2008

275.

2-Меркаптобензотіазол

149-30-4

В000550 02.12.2017

276.

2-Меркаптобензотіазоліл-1,4-фенілендибензосульфонамід

-

В000185 25.06.2011

277.

2-Меркаптоетанол

60-24-2

В001423 29.07.2014

278.

2-Меркаптооцтова кислота

68-11-1

В000931 07.11.2022

279.

2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он

2682-20-4

В001252 25.11.2017

280.

2-Метил-2,4-пентандіол

107-41-5

В001349 14.10.2015

281.

2-Метил-2-пропенова кислота

79-41-4

В001106 30.05.2011

282.

2-Метил-4-хлорфеноксіоцтової кислоти диметиламінна сіль

2039-46-5

В001411 23.06.2014

283.

2-Метил-6-метиленокта-2,7-дієн-4-ол

14434-41-4

В001879 21.03.2020

284.

2-Метилбіфеніл-3-ілметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифтор-1-пропеніл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

82657-04-3

В001077 16.01.2020

285.

2-Метилнафталін

91-57-6

В000581 22.10.2023

286.

2-Метилпропан

75-28-5

В000939 18.08.2016

287.

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

В001677 05.12.2017

288.

2-Метоксифенол

90-05-1

В001900 14.01.2021

289.

2-Нафталінкарбонова кислота, 4-((5-хлор-метил-2-сульфофеніл)азо)-3-гідрокси-, манган (2+)сіль(1:1)

5280-66-0

В000983 01.08.2008

290.

2-Нафталінсульфонамід, N-[2-(4-оксо-4H-3,1-бензоксазин-2-іл)феніл]-

10128-55-9

В000048 26.01.2012

291.

2-Нафтаценкарбоксамід, 4-(диметил­аміно)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагідро-3,6,10,12,12a-пентагідрокси-6-метил-1,11-діоксо, моногідрохлорид

64-75-5

В000751 09.04.2022

292.

2-Нафтаценкарбоксамід,4-(диметиламіно)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,6,10,12,12а-пентагідрокси-6метил-1,11-діоксо-

60-54-8

В000558 20.11.2018

293.

2-Нафтиламін, N-феніл-

135-88-6

В000583 14.08.2007

294.

2-Нафтол

135-19-3

В000109 11.12.2012

295.

2-Оксо-1-піролідинацетамід

7491-74-9

В000504 19.06.2021

296.

2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он

26530-20-1

В001255 18.12.2018

297.

2-Пiридинсульфонамiд, N-(((4,6-диметокси-2-пiримiдинiл)амiно)карбонiл)-3-(eтилсульфонiл)-

122931-48-0

В001152 20.12.2019

298.

2-Пропанол

67-63-0

В000078 04.01.2023

299.

2-Пропен-1-аміній, N,N-диметил-N-2-пропеніл-, хлорид, гомополімер

26062-79-3

В000940 16.11.2017

300.

2-Пропеннітрил

107-13-1

В000822 30.07.2019

301.

2-Пропеннітрил, полімер з 1,3-бутадієном

9003-18-3

В000433 12.07.2016

302.

2-Пропенова кислота, метиловий ефір, полімер з 1,2-етандіаміном, аддукт з 1-хлор-2,3-епоксипропаном

-

В001182 13.03.2010

303.

2-Пропенова кислота, полімер з 2-метил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)аміно]-1-пропансульфоновою кислотою

40623-75-4

В001429 16.08.2020

304.

2-Пропенова кислота, полімер з натрій 2-гідрокси-3-(2-пропен-1-ілокси)-1-пропансульфонатом(1:1)і.альфа.-сульфо-.омега.-(2-пропен-1-ілокси)полі(окси-1,2-етандііл)сіллю амонію(1:1), натрієва сіль

903573-39-7

В001597 22.09.2016

305.

2-Пропенової кислоти калієва сіль, полімер з 2-пропенамідом

31212-13-2

В001040 10.04.2021

306.

2-Пропенової кислоти н-бутиловий ефір

141-32-2

В001696 17.05.2023

307.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, 1,2-етандіїлбіс(окси-2,1-етандіїил) ефір

109-16-0

В000649 06.07.2011

308.

2-Пропенової кислоти, 2-метил-, метиловий ефір, полімер з 2-пропеннітрилом

30396-85-1

В000952 01.06.2010

309.

2-трет-Бутил-5-(4-трет-бутилбензилтіо)-4-хлоропіридазин-3(2Н)-он

96489-71-3

В001491 09.09.2020

310.

2-Феноксіетанол

122-99-6

В001533 22.02.2020

311.

2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбонова кислота

37971-36-1

В001376 26.06.2015

312.

2-Хлор-6'-етил -N-ізопропоксиметилацето-о-толуїдид

86763-47-5

В000075 07.10.2019

313.

2-Хлор-6-нітро-3-феноксіанілін

74070-46-5

В001912 26.06.2021

314.

2-Хлор-N-(етоксиметил)-N-(2-етил-6-метилфеніл)ацетамід

34256-82-1

В000529 31.05.2019

315.

2-Хлоретилфосфонова кислота

16672-87-0

В000209 20.12.2019

316.

2-Циклогексен-1-он, 2-(1-(((3-хлор-2-пропенiл)окси)iмiно)пропiл)-5-(2-(eтилтiо)пропiл)-3-гiдрокси-

99129-21-2; 110429-62-4

В001151 03.01.2019

317.

2-Ціанацетамід

107-91-5

В001731 11.07.2016

318.

2-Ціано-2,2-дибромацетамід

10222-01-2

В000228 24.06.2015

319.

2-[(4-Метил-2-нітрофеніл)азо]-3-оксо-N-фенілбутірамід

2512-29-0

В000863 19.10.2007

320.

2-[3,5-Біс(2-гідроксіетил)-1,3,5-триазинан-1-іл]етанол

4719-04-4

В001024 15.04.2016

321.

26-(4-Нонілфеноксі)-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакозан-1-ол

14409-72-4

В000092 12.11.2007

322.

2H-Бензимідазол-2-он, 1,3-дигідро-5-хлор-1-(1-(3-(2,3-дигідро-2-оксо-1H-бензимідазол-1-іл)пропіл)-4-піперидиніл)-

57808-66-9

В001149 12.12.2009

323.

2–Ацетіламіно–5–нітротиазол

140-40-9

В000528 26.12.2006

324.

3(2H)-Ізотіазолон, 5-хлор-2-метил, суміш з 2-Метил-3(2Н)-ізотіазолоном

55965-84-9

В001277 21.08.2019

325.

3,3',5,5'-Тетракіс(диметиламінометил)­дифенілолпропан

-

В000807 29.06.2011

326.

3,4-Диметил-1Н-піразол

2820-37-3

В001723 24.06.2019

327.

3,6-Дихлор-о-анісова кислота

1918-00-9

В000456 20.02.2022

328.

3,6-Дихлорпіридин-2-карбонова кислота

1702-17-6

В001222 05.07.2017

329.

3,6-Діоксаоктан-1,8-діол

112-27-6

В000551 20.06.2018

330.

3,7-Біс(диметиламіно)фенотіазоній-5-хлорид

61-73-4

В000995 08.09.2008

331.

3,7-Диметилокт-6-еннітрил

51566-62-2

В001728 02.07.2018

332.

3-(((5-Нітро-2-фураніл)метилен)аміно)-2-оксазолідинон

67-45-8

В001762 20.11.2018

333.

3-((4-Метил-1-піперазиніл)іміноме­тил)рифаміцин SV

13292-46-1

В000750 09.04.2022

334.

3-(2,2,2-Триметилгідразин)метилпропіонат бромід

106966-65-8

В001671 25.11.2015

335.

3-(2,4-Дихлорфеніл)-2-оксо-1-оксаспіро[4.5]дец-3-ен-4-іл2,2-диметилбутират

148477-71-8

В001654 24.09.2020

336.

3-(N,N-Диметилоаміно)пропілкокоамід N-оксид

68155-09-9

В001772 17.12.2016

337.

3-(N-ацетил-N-бутил)амінопропіонової кислоти етиловий ефір

52304-36-6

В001086 06.02.2014

338.

3-(альфа-Ацетонілбензил)-4-гідрокси-, натрієва сіль

129-06-6

В000357 13.06.2022

339.

3-(Триметоксисиліл)пропіл диметил октадецил амоній хлорид

27668-52-6

В000198 21.02.2021

340.

3-Аміно-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-N-кокоацил(похідні)-1-пропанамінійгідроксид внутрішня сіль

61789-40-0

В001771 10.12.2016

341.

3-Амінофенол

591-27-5

В000946 25.05.2010

342.

3-бром-N-[4-хлор-2-метил-6-[(метиламіно)карбоніл]феніл]-1-(3-хлор-2-піридиніл)-1Н-піразол-5-карбоксамід

500008-45-7

В001889 28.08.2020

343.

3-Ізопропіл-1Н-2,1,3-бензотіадіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксид

25057-89-0

В001189 16.12.2019

344.

3-Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат

4098-71-9

В001261 19.11.2010

345.

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

55406-53-6

В001253 28.10.2014

346.

3-Метил-4-ізопропілфенол

3228-02-2

В001908 24.04.2021

347.

3-Метиланілін

108-44-1

В000879 11.11.2009

348.

3-Метилбутан-1-ол

123-51-3

В001158 10.05.2022

349.

3-Метилбутанова кислота

503-74-2

В000410 13.05.2019

350.

3-Метилпіразол

1453-58-3

В000384 23.04.2017

351.

3-Метилфенол

108-39-4

В001079 23.04.2022

352.

3-Метоксипропіламін,

5332-73-0

В000062 14.12.2014

353.

3-Нітротолуол

99-08-1

В000718 02.01.2019

354.

3-Піридинкарбоксамід

98-92-0

В001033 04.07.2022

355.

3-феноксибензил(1R)-цис, транс-хризантемат

188023-86-1

В000026 08.09.2020

356.

3-Хінолінкарбонова кислота, 1,4-дигідро-1-циклопропіл-7-(4-етил-1-піперазиніл)-6-фтор-4-оксо-

93106-60-6

В001439 21.01.2016

357.

3-Хлор-2-гідрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаміній хлорид

3327-22-8

В001815 21.09.2017

358.

3-Циклогексил-1,5,6,7-тетрагідроциклопентапіримідин-2,4(3H)-діон

2164-08-1

В001161 26.12.2016

359.

3-[(1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4′-бромобіфеніл-4-їл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідрокси-1-бензотіїн-2-он

104653-34-1

В000776 25.04.2006

360.

3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-3-гідрокси-1-фенілпропіл]-4-гідроксикумарин

28772-56-7

В000655 02.04.2020

361.

35-(4-Нонілфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтанол-1

113890-11-4

В001586 14.09.2014

362.

3Н-Піразол-3-он, 4,4'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[2,4-дигідро-5-метил-2-(4-метилфеніл)-

15793-73-4

В001694 27.12.2015

363.

4,4'-Біс(2-дисульфокислоти стирил) біфеніл

54351-85-8

В001601 03.10.2014

364.

4,4'-Ди(діетиламіно)-4',6'-дисульфотрифенілметанол ангідрид, сільнатрію

129-17-9

В001843 11.12.2017

365.

4,4,15,15-Тетраетокси-3,16-діокса-8,9,10,11-тетратіа-4,15-дісилаоктадекан

40372-72-3

В001828 18.03.2020

366.

4,4-Диметилоксазолідин

51200-87-4

В001782 13.03.2019

367.

4,5-Діацетилокси-9,10-діоксо-антрацен-2-карбонова кислота

13739-02-1

В001302 23.03.2011

368.

4-(2,2-Дифтор-1,3- бензодіоксол-4-іл)пірол-3-карбонітрил

131341-86-1

В001175 20.05.2021

369.

4-(Феніламіно)-фенол

122-37-2

В001280 10.01.2013

370.

4-2-Нафталеніламінофенол

93-45-8

В000858 13.10.2007

371.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіридин-2-карбонова кислота

1918-02-1

В000210 28.12.2023

372.

4-Аміно-5-окси-2,7-нафталіндисульфонова кислота

90-20-0

В000734 22.01.2009

373.

4-Аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-1,2,4-триазин-5(4Н)-он

21087-64-9

В000597 28.03.2020

374.

4-Гідрокси-3-(3-оксо-1-фенілбутил)-2Н-1-бензопіран-2-он

81-81-2

В000906 30.01.2010

375.

4-Гідроксибензойна кислота, полімер з формальдегідом

28087-79-8

В001227 05.07.2011

376.

4-Гідроксибензойної кислоти метиловий ефір

99-76-3

В001239 29.05.2023

377.

4-Гідроксибензойної кислоти пропіловий ефір

94-13-3

В001242 12.01.2017

378.

4-Діазодіетиланілін

21906-90-1

В000446 28.03.2006

379.

4-Метиланілін

106-49-0

В000832 11.08.2009

380.

4-Метилпентанон-2

108-10-1

В000540 23.07.2017

381.

4-Нітро-1,3-бензолдіамін

5131-58-8

В000855 11.10.2007

382.

4-Нітротолуол

99-99-0

В000392 13.10.2015

383.

4-Нонілфенол, розгалужений

84852-15-3

В001924 27.03.2022

384.

4-Тіа-1-азабіцикло(3.2.0)гептан-2-карбонова кислота, 3,3-диметил-7-оксо-,4,4-діоксид, натрієва сіль, (2S-цис)-

68388-84-7

В000696 12.05.2015

385.

4Н-1,3,5-Оксадіазин-4-он, тетрагідро-3,5-біс(гідроксиметил)

7327-69-7

В001582 04.09.2014

386.

5,12-Нафтацендіон, 8-ацетил-10-((3-аміно-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ліксо-гексопіранозил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-1-метокси-,гідрохлорид,(8S,10S)-

23541-50-6

В001660 27.09.2017

387.

5,5'-Дифенілгідантоїн

57-41-0

В000305 24.12.2015

388.

5,5-Диметилгідантоїн

77-71-4

В000805 22.02.2023

389.

5,6-Дигідро-2-метил-1,4-оксаті-ін-3-карбоксанілід

5234-68-4

В001343 26.07.2021

390.

5-(2-Хлор-α,α,α-трифтор-n-толілокси)-2-нітробензойна кислота

50594-66-6

В001873 20.01.2022

391.

5-Аміно-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)феніл]-4-[(трифторметил)сульфініл]-1-Н-піразол-3-карбонітрил

120068-37-3

В001921 20.11.2021

392.

5-Бензофуранол, 2-eтокси-2,3-дигiдро-3,3-диметил-, метансульфонат, (+-)-

26225-79-6

В001144 25.12.2019

393.

5-Метил-3-[(5-метил-1,3-оксазолідин-3-іл)метил]-1,3-оксазолідин

66204-44-2

В000216 23.09.2015

394.

5-Тіа-1-азабіцикло(4,2,0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-((ацетилокси)метил)-7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, (6R-(6α,7β(Z))) натрієва сіль

64485-93-4

В000200 19.11.2023

395.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 3-(((амінокарбоніл)окси)метил)-7-((2-фураніл(метоксиіміно)ацетил)аміно)-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6-альфа,7-бета(Z)))-

56238-63-2

В000693 28.11.2023

396.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((((4-етил-2,3-діоксо-1-піперазиніл)карбоніл)аміно)(4-гідроксифеніл)ацетил) аміно)-3-(((1-метил-1Н-тетразол-5-іл)тіо)метил)-8-оксо, мононатрієва сіль, (6R-(6-альфа,7-бета(R)))-

62893-20-3

В000707 25.11.2023

397.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбонової кислоти, 7-(((2-аміно-4-тіазоліл)(метоксііміно)ацетил)аміно)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагідро-2-метил-5,6-діоксо-1,2,4-триазин-3-іл)тіо)метил)-, натрієва сіль, гідрат (2:4:7) (6R-(6α,7β(Z)))-

74578-69-1

В000182 05.09.2023

398.

5-Тіа-1-азабіцикло(4.2.0)окт-2-ене-2-карбонова кислота, 7-[[(2-аміно-4-тіазоліл)(метоксиіміно)ацетил]аміно]-]3-[[(2-фуранілкарбоніл)тіо]метил]-8-оксо-, мононатрієва сіль (6R-(6 альфа,7 бета(Z))-

104010-37-9

В001736 07.08.2016

399.

5-Фторурацил.

51-21-8

В000477 11.07.2006

400.

5-Хлор-2((2-гідрокси-1-нафталеніл)азо)-4-метил-бензолсульфонат барію

5160-02-1

В000004 14.11.2011

401.

5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол

3380-34-5

В001742 12.09.2016

402.

5-Хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он

26172-55-4

В000778 20.06.2017

403.

5-[(3aS,4S,6aS)-2-Оксогексагідротієно[3,4-d]імідазол-4-іл]пентанова кислота

58-85-5

В001911 22.05.2021

404.

5-[2-(2-бутоксіетокси)етоксиметил]-6-пропіл-1,3-бензодіоксол

51-03-6

В000786 25.07.2020

405.

6,14-Етенморфінан-7-метанол,17-(циклопропілметил)-альфа-(1,1-диметилетил)-4,5-епокси-18,19-дигідро-3-гідрокси-6-метокси-альфа-метил-,гідрохлорид,(5-альфа,7-альфа(S))-

53152-21-9

В001458 29.01.2013

406.

6,7-Диметил-9-рибітілізоалоксазин

83-88-5

В001096 23.07.2022

407.

6-Хроманол,2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-,ацетат,(+)-

58-95-7

В000416 29.05.2018

408.

6-Циклогексил-3,4-дигідрокарбазол-1-(2Н)-он

86-74-8

В000825 14.11.2013

409.

7-Гідрокси-8-[2-метокси-5-[(2-сульфоетил)-сульфонил]азо]-нафталіндисульфонат-1,3 калію, динатрію

-

В000737 28.01.2009

410.

8,18-Дихлор-5,15-діетил-5,15-дигідроіндол[3,2-b:3',2'-m]трифенодіоксазин

6358-30-1

В000864 06.06.2014

411.

8-Хінолінол, 5-нітро-

4008-48-4

В001034 18.06.2023

412.

8-Хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперидиніліден)-5H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин

100643-71-8

В001920 11.11.2023

413.

9-Октадеценова кислота (Z)-, етиловий ефір

111-62-6

В001747 06.10.2016

414.

Aspergillus niger, штам L-4

А000022 26.12.2009

415.

Aspergillus oryzae, штам 42-5-1

А000297 11.10.2004

416.

Aлкани, C11-15-ізо-

90622-58-5

В001270 17.04.2020

417.

Bacillus megaterium, штам ССМ 3360

-

А001590 21.09.2021

418.

Bacillus mucilaginosus, штам В-4901

А000407 27.04.2011

419.

Blakeslea trispora, штам IMB F-100022

-

A000788 13.05.2009

420.

Bradyrhizobium japonicum, штам 71Т

-

A001395 18.03.2014

421.

C10-13-Алкілбензолсульфонова кислота, натрієва сіль

68411-30-3

В001181 26.02.2012

422.

C12-14-Алкіл(етилбензил)диметил амоній хлорид

85409-23-0

В001005 24.05.2016

423.

Cпирти С 10-18, етоксильовані

12627-29-1

В000774 23.02.2018

424.

D-Глюкоза

50-99-7

В000231 06.04.2020

425.

D-Глюкоза, 2-аміно-2-дезокси-

3416-24-8

В000972 19.07.2010

426.

D-Глюкопіраноза олігомерна, децил октил глюкозиди

68515-73-1

В001434 24.11.2016

427.

D-Глюкопіраноза олігомерна, С9-11 алкіл глюкозиди

132778-08-6

В001848 18.02.2018

428.

D-Еритро-гексен-2-ової кислоти гама-лактон

89-65-6

В001712 14.05.2016

429.

D-Сорбіт

50-70-4

В000556 12.12.2018

430.

DL-альфа-Токоферол

10191-41-0

В001910 15.04.2021

431.

Escherichia coli, strain pCIM61

-

A001346 23.07.2011

432.

Escherichia coli, strain pISYN2

-

A001347 23.07.2011

433.

Eшеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETpc-ins

-

A001700 01.04.2016

434.

Klebsiella oxytoca, штам ВН-13

А000406 06.05.2011

435.

L-Гідро-O-гідроксиполі-(оксі-1,2-етандіїл)октадеканат

67167-59-3

В000731 18.01.2009

436.

L-Лізин моногідрохлорид

657-27-2

В000135 16.05.2018

437.

L-Лізин сульфат

60343-69-3

В001628 21.03.2017

438.

L-Треонін

72-19-5

В001709 12.04.2018

439.

L-Триптофан

73-22-3

В001710 28.04.2018

440.

L-Цистин

56-89-3

В001451 28.01.2015

441.

N'-(3,4-Дихлорфеніл)-N,N-диметилкарбамід

330-54-1

В001276 07.12.2020

442.

N,N',N''-Трис(диметиламінопропіл)-s-гексагідротріазин

15875-13-5

В001729 07.07.2018

443.

N,N'-(Оксибіс(2,1-етандіілокси-4,1-фенілен))бісацетамід

36141-82-9

В001340 25.06.2011

444.

N,N'-1,2-Етандіїл-біс[N-(карбоксиметил)-гліцин]

60-00-4

В000165 18.01.2016

445.

N,N'-Біс(2-аміноетил)-1,2-етандіамін

112-24-3

В001120 29.01.2016

446.

N,N,N-Триметилметанамінійхлорид

75-57-0

B001672 25.11.2015

447.

N,N-Біс(2-гідроксіетил)додеканамід

120-40-1

B001933 03.02.2023

448.

N,N-Біс(карбоксиметил)-L-глутамінова кислота

58976-65-1

В001896 07.12.2020

449.

N,N-Біс(карбоксиметил)гліцин тринатрієва сіль

5064-31-3

В001014 24.06.2015

450.

N,N-Дидецил-N-метил-полі(оксіетил) амоній пропіонат

94667-33-1

В001299 19.02.2020

451.

N,N-диметил-1-додеканамін N-оксид

1643-20-5

В001026 05.08.2020

452.

N,N-Диметил-N-алкіл(С6-18)бензолметанамі­нійхлорид

61789-71-7

В000700 03.05.2020

453.

N,N-Диметилметанамін, гідрохлорид

593-81-7

В001816 23.09.2017

454.

N,N-Диметилформамід

68-12-2

В000195 13.06.2021

455.

N-(ß-ціанетил)-триетилентетрамін

-

В001099 26.04.2010

456.

N-(1,1-диметилетил)-N'-етил-6-(метилтіо)-1,3,5-триазин-2,4-діамін

886-50-0

В001320 08.09.2016

457.

N-(1-Етилпропіл)-3,4-диметил-2,6-динітробензоламін

40487-42-1

В001413 11.07.2019

458.

N-(2-(3-Хлор-5-(трифторметил)-2-піридиніл)eтил)-2-(трифторметил)бензамід

658066-35-4

В001930 15.09.2022

459.

N-(4,6-диметилпіримідин-2-іл)анілін

53112-28-0

В001512 29.09.2020

460.

N-(4-Метил-2-пентил)-N'-феніл-1,4-діамінобензол

793-24-8

В000536 08.07.2016

461.

N-(5-феніліміно-1,3-пентадієн-1-іл) анілін гідрохлорид

1497-49-0

В000754 18.03.2005

462.

N-(n-бутил) тіофосфорний триамід

94317-64-3

В001730 19.03.2020

463.

N-(Гідроксіетил)кокоалкіламід

68140-00-1

В001793 07.04.2020

464.

N-(Трихлорметилтіо)циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимід

133-06-2

В001188 25.03.2011

465.

N-(Фосфонометил)гліцин

1071-83-6

В000455 19.09.2021

466.

N-Алкіл(таловий)-триметилендіамін, пропоксильований

68603-75-8

В001351 05.10.2016

467.

N-Дихлорфторметилтіо-N',N'-диметил-N-п-толілсульфамід

731-27-1

В001262 29.05.2016

468.

N-Етил-N-гідроксіетанамін

3710-84-7

В000217 26.06.2015

469.

N-Кокоалкіл-N,N-диметиламін оксид

61788-90-7

В001527 19.01.2017

470.

N-Кокоалкіл-N,N-ди[полі(оксіетилен)]амін

61791-14-8

В001048 31.10.2020

471.

N-Метил-2,2'-імінодіетанол

105-59-9

В000898 09.07.2020

472.

N-Метил-2-піролідон

872-50-4

В000610 12.09.2016

473.

N-Метил-4-бензилкарбамідопіридинію йодид

201349-37-3

В001209 02.06.2021

474.

N-Метиланілін

100-61-8

В000617 01.05.2021

475.

N-Метилметанамін полімер з (хлорметил)оксираном

25988-97-0

В000591 06.02.2020

476.

N-Нітрозодифеніламін

156-10-5

В000330 22.05.2007

477.

N-Пропіл-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1Н-імідазол-1-карбоксамід

67747-09-5

В001748 22.12.2020

478.

N-Таловий- N,N,N',N',N'-пентаметил-1,3-пропандіамоній дихлорид

68607-29-4

В001353 20.10.2015

479.

N-трет-Бутил-2-бензтіазол-2-сульфенамід

95-31-8

В001745 25.09.2016

480.

N-Хлорбензолсульфонамід натрію

127-52-6

В001097 25.04.2009

481.

N-Циклогексил-2-бензотіазилсульфенамід

95-33-0

В000331 08.12.2018

482.

N-циклопропіл-1,3,5-триазин-2,4,6-триамін

66215-27-8

В001440 10.11.2012

483.

N-[2-(1,3-диметилбутил)феніл]-5-фтор-1,3-диметил-1Н-піразол-4-карбоксамід

494793-67-8

В001768 04.12.2018

484.

N-[[[2,5-Дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)феніл]аміно]карбоніл]-2,6-дифторбензамід

103055-07-8

В000561 04.12.2020

485.

N2-терт-бутил-6-хлор-N4-етил-1,3,5-триазин-2,4-діамін

5915-41-3

В001613 03.03.2020

486.

O,O-Диметил S-метилкарбамоїлметил фосфородитіоат

60-51-5

В001156 20.12.2021

487.

O-2-Діетиламіно-6-метилпіримідин-4-іл O,O-диметил фосфоротіоат

29232-93-7

В000258 25.12.2020

488.

o-Ацетотолуїдид, 2-хлор-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил)-

51218-45-2

В001139 13.12.2023

489.

Pseudomonas aureofaciens, штам ІМБГ164

-

A001214 12.06.2012

490.

Pseudomonas fluorescens, штам ІМБГ163

-

A001213 11.06.2010

491.

Pseudomonas putida, штам ІМБГ162

-

A001212 10.06.2010

492.

Rhizobium leguminosarum, штам ІМБГ171

-

A001216 14.06.2012

493.

Rhizobium sp., штам ССМ 2835

-

А001591 28.09.2021

494.

RS)-a-Ціано-4-фтор-3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

68359-37-5

В000208 04.11.2020

495.

S-1,2-біс(Етоксикарбоніл)етил O,O-диметил фосфородитіоат

121-75-5

В000531 24.12.2022

496.

S-Аденозилметіонін 1,4-бутандисульфонат

101020-79-5

В001313 30.03.2011

497.

S-Метил (EZ)-N-(метилкарбамоїлокси)тіоацетімідат

16752-77-5

В001027 08.11.2008

498.

S-Метолахлор

87392-12-9

В000903 19.10.2020

499.

s-Триазин, 2,4-біс(ізопропіламіно)-6-(метилтіо)-

7287-19-6

В000101 27.11.2022

500.

s-Триазин-2,4,6-тріол

108-80-5

В001134 21.12.2016

501.

Stenotrophomonas maltophilia, штам ІМБГ147

-

A001215 13.06.2010

502.

Streptomyces avermitilis, штам ВНДІСГМ-54

А000287 16.08.2004

503.

Trichoderma harzianum, штам ССМ F-340

67892-34-6

A001592 02.10.2021

504.

Xanthomonas campestris pv. campestris, штам IMB В-7001

-

A000880 14.11.2009

505.

z-Циперметрин

52315-07-8

В000835 28.01.2015

506.

аs-Триазин-5(4Н)-он, 4-аміно-3-метил-6-феніл-

41394-05-2

В001160 23.01.2020

507.

Абамектин

71751-41-2

В000989 24.05.2023

508.

Аверсектин С

181658-85-5

В001132 03.03.2020

509.

Аденозин 5’-(тетрагідро трифосфат), динатрієва сіль

987-65-5

В001062 26.03.2011

510.

Адипінова кислота, діізодециловий ефір

27178-16-1

В001490 30.07.2022

511.

Азбест хризотиловий

12001-29-5

В000264 08.10.2017

512.

Азитроміцин

83905-01-5

В000173 26.08.2017

513.

Азот

7727-37-9

В000324 19.02.2023

514.

Азот діоксид

10102-44-0

В001324 27.05.2013

515.

Азот оксид

10102-43-9

В000800 29.01.2020

516.

Акриламід, співполімер з енпосаном

В000726 13.01.2007

517.

Алкани, С14-17, хлор

85535-85-9

В001870 25.09.2019

518.

Алкіл похідні 1-(фенілметил)-піридинію, хлориди

100765-57-9

В001466 04.05.2013

519.

Алкіл-С12-14-поліглюкозид

141464-42-8

В001067 08.02.2010

520.

Алкіламіни талові етоксильовані

61791-26-2

В000132 25.05.2018

521.

Алкілбензолсульфокислота лінійна

42615-29-2

В000458 08.07.2013

522.

АлкілС10-18 диметилбензиламоній хлорид

64365-16-8

В001204 22.04.2011

523.

АлкілС12-18диметилбензиламоній хлорид

68391-01-5

В001111 17.01.2021

524.

Алкілфенат сульфід і алкілсаліцилат, кальцієва сіль

-

В000912 13.02.2007

525.

Алое вера, екстракт

85507-69-3

В001892 26.10.2020

526.

Алое, фармацевтичне

8001-97-6

В001797 27.02.2017

527.

Альгінова кислота, натрієва сіль

9005-38-3

В000449 02.08.2021

528.

альфа-(1-Оксо-9-октадеценіл)-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)-, (Z)-

9004-96-0

В001886 14.08.2020

529.

альфа-D-Глюкопіраноза, 4-О-бета-D-галактопіранозил-, моногідрат

5989-81-1

В001281 07.01.2012

530.

альфа-Алкени С24-54 розгалужені та лінійні

131459-42-2

В001802 15.05.2017

531.

альфа-Амілаза

9000-90-2

B001552 28.12.2023

532.

альфа-Бутил-омега-гідроксиполі[окси (метил-1,2-етандіїл)]

9003-13-8

В000996 01.09.2015

533.

альфа-Гідро-омега-гідроксиполі(оксипропілен)

25322-69-4

В001756 10.11.2016

534.

альфа-Додецил-омега-гідрокси-поліоксіетилен

9002-92-0

В001206 14.06.2013

535.

альфа-С16-18-Алкіл-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

61791-28-4

В001246 20.12.2018

536.

альфа-Ундецил-омега-гідроксиполі(окси-1,2-етандііл)

34398-01-1

В001674 27.11.2015

537.

альфа-Феніл-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-этандіїл), фосфат

39464-70-5

В000922 01.03.2008

538.

Альфациперметрин

67375-30-8

В000448 22.05.2022

539.

Алюміній

7429-90-5

В000235 20.09.2014

540.

Алюміній (III) силікат(2:1)

1302-76-7

В000385 03.10.2016

541.

Алюміній гідроксид

21645-51-2

В000298 19.03.2025

542.

Алюміній дигідросилікат

1318-74-7

В000372 05.10.2016

543.

Алюміній кобальт оксид

12672-27-4

В001295 17.02.2013

544.

Алюміній натрій діоксид

1302-42-7

В001163 07.01.2016

545.

Алюміній оксид

1344-28-1

В000106 09.08.2022

546.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом барію і оксидом магнію, активований європієм

1021100-17-8

В001374 23.10.2011

547.

Алюміній оксид (Al2O3), твердий розчин з оксидом церію (CeO2) та оксидом магнію, активований тербієм

102110-19-0

В001373 21.10.2011

548.

Алюміній оксид, тригідрат

12252-70-9

В001399 25.04.2024

549.

Алюміній стеарат

637-12-7

В001689 14.02.2021

550.

Алюміній сульфат

10043-01-3

В000016 23.05.2016

551.

Алюміній трис(етилфосфіт)

39148-24-8

В000568 21.09.2020

552.

Алюміній фосфід

20859-73-8

В001029 18.11.2020

553.

Алюміній фторид

7784-18-1

В000367 20.07.2005

554.

Алюміній хлорид гідроксид

1327-41-9

В001499 16.09.2019

555.

Алюміній хлорид гідроксид сульфат

39290-78-3

В000730 29.03.2019

556.

Алюміній(III)нітрат, нонагідрат (1:3:9)

7784-27-2

В000961 20.08.2015

557.

Аміак

7664-41-7

В000161 04.04.2023

558.

Аміди, коко, N,N-біс(гідроксиетил)

68603-42-9

В001779 16.10.2020

559.

Амідопірин

58-15-1

В000979 13.02.2016

560.

Амікацин сульфат

39831-55-5

В000716 09.01.2019

561.

Амілодекстрин

9005-84-9

В001519 20.12.2018

562.

Аміни (С10-С14) аліфатичні первинні

-

В001856 21.03.2021

563.

Аміни (С16-С22) аліфатичні первинні

68037-92-3

В000573 27.09.2017

564.

Аміни, коко алкіл

61788-46-3

В001857 23.03.2021

565.

Аміни, С12-16-алкілдиметил, N-оксиди

85408-49-7

В001770 10.12.2016

566.

Амінобензол

62-53-3

В001105 30.05.2011

567.

Амінобензол гідрохлорид

142-04-1

В000981 04.07.2015

568.

Амлодипін бесилат

111470-99-6

В001115 30.07.2009

569.

Амоксициліну натрієва сіль

34642-77-8

В001486 03.04.2017

570.

Амоксициліну тригідрат

61336-70-7

В000213 09.12.2018

571.

Амоній ацетат

631-61-8

В001823 29.09.2017

572.

Амоній бікарбонат

1066-33-7

В000134 01.12.2018

573.

Амоній бромід

12124-97-9

В001250 04.11.2017

574.

Амоній гідродифторид

1341-49-7

В000118 22.12.2007

575.

Амоній гідроксид

1336-21-6

В000453 12.04.2023

576.

Амоній дихромат

7789-09-5

В000753 14.03.2019

577.

Амоній метаванадат

7803-55-6

В000665 19.11.2018

578.

Амоній молібдат (VI)

12027-67-7

B001445 14.01.2020

579.

Амоній молібдат(VI) тетрагідрат

12054-85-2

В001127 20.10.2021

580.

Амоній нітрат

6484-52-2

В000087 25.06.2022

581.

Амоній оксалат

1113-38-8

В000179 02.04.2008

582.

Амоній персульфат

7727-54-0

В000660 14.07.2017

583.

Амоній сульфат

7783-20-2

В000212 22.11.2024

584.

Амоній тіосульфат

7783-18-8

В000227 15.02.2011

585.

Амоній тіоціанат

1762-95-4

В000192 07.06.2022

586.

Амоній фосфат двоосновний

7783-28-0

В000015 10.06.2020

587.

Амоній фосфат одноосновний

7722-76-1

В000014 08.06.2020

588.

Амоній хлорид

12125-02-9

В000388 11.05.2021

589.

Амоній, (2-хлоретил)триметил-, хлорид

999-81-5

В000621 15.05.2024

590.

Амоній, алкіл(C12-C16) диметилбензил-, хлорид

68424-85-1

В001004 17.05.2023

591.

Амоній, алкіл(С14-16)диметилбензил-, хлориди

63449-41-2

В001580 01.09.2014

592.

Амоній, бензилдіетил((2,6-ксилілкарбомоїл)метил)-, бензоат

3734-33-6

В000874 18.09.2016

593.

Амоній, дидецилдиметил-, хлорид

7173-51-5

В000701 24.06.2020

594.

Ампіцилін натрій

69-52-3

В000563 04.12.2017

595.

Ампіцилін тригідрат

7177-48-2

В000319 01.12.2014

596.

Анаприлін

318-98-9

В000080 11.11.2007

597.

Ангідрид малеїнової кислоти

108-31-6

В000114 09.01.2018

598.

Ангідрид нафталін-1,8-дикарбонової кислоти

81-84-5

В000794 01.06.2009

599.

Ангідрид оцтовий

108-24-7

В000172 02.04.2020

600.

Ангідрид пропіоновий

123-62-6

В000390 29.12.2013

601.

Ангідрид фталевої кислоти

85-44-9

В000108 17.01.2018

602.

Анілін, о-нітро-

88-74-4

В000110 12.12.2012

603.

Антраль

В000314 13.11.2022

604.

Антрахінон

84-65-1

В000793 20.05.2009

605.

Антрацен

120-12-7

В000780 07.05.2024

606.

Аргон

7440-37-1

В000262 02.01.2025

607.

Арсен

7440-38-2

В000060 15.02.2023

608.

Арсен триоксид

1327-53-3

В000602 19.04.2023

609.

Арсен(ІІІ) хлорид

7784-34-1

В000887 02.12.2009

610.

Арсін

7784-42-1

В001548 25.04.2016

611.

Артикаїн гідрохлорид

23964-57-0

В000936 20.02.2007

612.

Асфальт сульфонат натрію

68201-32-1

В001659 18.06.2023

613.

Аценафтен

83-32-9

В000340 06.04.2020

614.

Ацетальдегід

75-07-0

В000096 18.12.2007

615.

Ацетамід, 2,2',2'',2'''-(1,2-етандіілдинітрил)тетракіс-, N,N,N',N',N'',N'',N''',N'''-окта-C12-18-алкіл дериват

136920-07-5

В001251 15.05.2013

616.

Ацетамід, 2-бромо-2-ціано-

1113-55-9

В001577 28.08.2014

617.

Ацетамід, N-(((5S)-3-(3-фтор-4-(4-морфолініл)феніл)-2-оксо-5-оксазолідиніл)метил)-

165800-03-3

В001740 08.09.2016

618.

Ацетат свинцю (II), тригідрат

6080-56-4

В000720 10.05.2024

619.

Ацетилен

74-86-2

В000261 22.08.2024

620.

Ацетон

67-64-1

В000058 01.11.2022

621.

Ацетонціангідрин

75-86-5

В000201 04.03.2008

622.

Ацикловір

59277-89-3

В001355 04.07.2017

623.

Барвник активний блакитний 21.

12236-86-1

В001894 29.11.2022

624.

Барвник активний червоний 195.

93050-79-4

В001895 29.11.2020

625.

Барвник кислотний родамін В

3520-42-1

В000569 21.07.2007

626.

Барвник органічний аніонний коричневий 5 ЗМ

-

В001088 10.04.2009

627.

Барвник органічний аніонний коричневий Ж

-

В001089 11.04.2009

628.

Барвник органічний аніонний темнокоричневий 2Ч

-

В001090 13.04.2009

629.

Барвник органічний аніонний чорний для шкіри

В000181 09.04.2017

630.

Барвник органічний прямий чорний СВ-У

6428-38-2

В000374/01 04.07.2007

631.

Барій

7440-39-3

В001477 11.07.2016

632.

Барій 2-етилгексаноат

2457-01-4

В000006 16.04.2018

633.

Барій гідроксид октагідрат

12230-71-6

В000633 07.07.2018

634.

Барій дихлорид

10361-37-2

В000837 06.09.2014

635.

Барій карбонат

513-77-9

В000452 17.06.2009

636.

Барій нітрат

10022-31-8

В000991 01.06.2022

637.

Барій оксид

1304-28-5

В001408 10.06.2012

638.

Барій сульфат

7727-43-7

В000032 25.06.2022

639.

Барію(VI) хромат

10294-40-3

В001430 29.09.2019

640.

Беладонна

8007-93-0

В000459 24.05.2004

641.

Бенз(а)пірен

50-32-8

В000468 12.07.2024

642.

Бензалконій хлорид

8001-54-5

В000589 20.07.2017

643.

Бензамід, N,N'-(дитіоди-2,1-фенілен)біс-

135-57-9

В000974 04.05.2015

644.

Бензамід, N,N-діетил-3-метил-

134-62-3

В000163 22.03.2020

645.

Бензатину бензилпеніцилін

1538-09-6

В000086 16.02.2017

646.

Бензил хлорид

100-44-7

В000674 22.10.2018

647.

Бензилбутиловий ефір фталевої кислоти

85-68-7

В001135 16.11.2011

648.

Бензилдиметил [3-(міристоіламіно)пропіл]амонію хлорид

15809-19-5

В001812 14.08.2019

649.

Бензиловий спирт

100-51-6

В001263 20.05.2018

650.

Бензиловий спирт, 3,4-дигідрокси-альфа-((метиламіно)метил)-

51-43-4

В000994 01.09.2010

651.

Бензилпеніцилін натрієва сіль

69-57-8

В000918 06.11.2021

652.

Бензилпеніцилін, калієва сіль

113-98-4

В000164 26.11.2018

653.

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

54-35-3

В000913 30.05.2015

654.

Бензин

8032-32-4

В000483 30.11.2022

655.

Бензин розчинник

86290-81-5

В000520 08.09.2024

656.

Бензин, що містить ароматичні вуглеводні (нафтовий)

68603-08-7

В001585 11.09.2016

657.

Бензоїл хлорид

98-88-4

В000673 07.10.2008

658.

Бензойна кислота, 2-метилпропіловий ефір

120-50-3

В001147 10.12.2009

659.

Бензоксазол, 2,2'-(1,2-етендіїлди-4,1-фенілен)біс-

1533-45-5

В001236 26.07.2010

660.

Бензоксазол, 2,2'-(2,5-тіофендііл)біс(5-(1,1-диметилетил)-

7128-64-5

В001260 13.11.2013

661.

Бензол

71-43-2

В000146 20.12.2024

662.

Бензол, (1-метилетеніл)-

98-83-9

В000253 23.04.2020

663.

Бензол, 1,1'-метиленбіс[ізоціанато-, гомополімер

39310-05-9

В001310 07.04.2011

664.

Бензол, 1,3,5-триметил-

108-67-8

В001581 03.10.2021

665.

Бензол, 1,3-діізоціанатметил-

26471-62-5

В000653 13.09.2023

666.

Бензол, 1-етил-2-метил-

611-14-3

В001720 02.08.2023

667.

Бензол, 1-хлор-4-нітро-

100-00-5

В001375 29.10.2013

668.

Бензол, 2-метил-1,3,5-тринітро-

118-96-7

В000186 28.08.2023

669.

Бензол, C10-13-алкіл похідні

67774-74-7

В001341 10.10.2013

670.

Бензол, етеніл-

100-42-5

В000246 21.02.2022

671.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном

9003-55-8

В000153 13.09.2017

672.

Бензол, етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном, гідрований

66070-58-4

В001862 08.06.2018

673.

Бензол, метил-

108-88-3

В000148 20.12.2022

674.

Бензол, хлорнітро- (суміш ізомерів)

25167-93-5

В000944 16.05.2010

675.

Бензоламін, N-феніл-, продукт реакції з 2,4,4-триметилпентеном

68411-46-1

В001028 13.11.2008

676.

Бензолацетамід, 4-хлор-N-(2-(3-метокси-4-(2-пропінілокси)феніл)етил)-альфа-(2-пропінілокси)-

374726-62-2

В001663 05.12.2020

677.

Бензолоцтова кислота

103-82-2

В001604 06.10.2014

678.

Бензолсульфонова кислоита, додец-, сполука з ізопроіламіном (1:1)

26264-05-1

В001842 08.12.2017

679.

Бензолсульфонова кислота, 4,4'-оксибіс-, дигідразид

80-51-3

В001653 04.09.2015

680.

Бензолсульфонова кислота, 4-додецил-

121-65-3

В000647 19.06.2008

681.

Бензолсульфонова кислота, C10-60-алкіл деривати, кальцієві солі

90194-27-7

В000288 13.03.2011

682.

Бензолсульфонова кислота, моно-C10-16-алкіл похідна, натрієва сіль

68081-81-2

В000877 17.12.2019

683.

Бензолсульфоновая кислота

98-11-3

В000735 06.03.2018

684.

Бентоніт

1302-78-9

В000141 01.08.2021

685.

Берилій

7440-41-7

В001093 28.04.2016

686.

Берилій оксид

1304-56-9

В001094 31.05.2016

687.

бета-D-Галактопіранозид, 1-метилетил 1-тіо-

367-93-1

В001632 24.04.2015

688.

бета-D-Глюкан, (1-3)-

9051-97-2

В001611 13.11.2014

689.

бета-Аланін, N-(2-карбоксіетил)-N-додецил, мононатрієва сіль

14960-06-6

В001298 15.09.2013

690.

Бігуанід, 1,1-диметил-, гідрохлорид

1115-70-4

В001378 01.12.2011

691.

Біс(1-метил-1-фенілетил)пероксид

80-43-3

В000279 08.03.2021

692.

біс(2-Етилгексил) натрій сульфосукцинат

577-11-7

В001406 14.09.2016

693.

Біс(2-етилгексил)адипат

103-23-1

В001494 09.04.2019

694.

Біс(2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти

6422-86-2

В001871 11.12.2021

695.

Біс(2-етилгексиловий) ефір фталевої кислоти

117-81-7

В000113 12.04.2021

696.

Біс(D-Глюкоза, 2-аміно-2-деокси-)сульфат комплекс з натрій хлоридом

38899-05-7

В001488 08.08.2015

697.

Біс(диметилтіокарбамоїл)дисульфід

137-26-8

В000170 28.12.2023

698.

Біс(трифенілсиліл)хромат

1624-02-8

В000472 08.07.2006

699.

Біс(циклопентадієніл)магній

1284-72-6

В001476 30.05.2015

700.

Бісмуту гідроксид нітрат оксид

1304-85-4

В001203 14.01.2018

701.

Бісопролол фумарат

104344-23-2

В001114 01.11.2018

702.

Бітум нафтовий

8052-42-4

В000500 18.01.2012

703.

Бітуми

128683-24-9

В000893 08.02.2020

704.

Бітуми окислені

64742-93-3

В001546 20.04.2021

705.

Біцикло(2,2,1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, смесь с фенолом

8002-06-0

В000911 06.02.2008

706.

Біцикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-

76-22-2

В001330 03.06.2013

707.

Біцикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-ол, 4,6,6-триметил-, (1S,2S,5S)-

18881-04-4

В001878 16.03.2020

708.

Боксит

1318-16-7

В001830 30.10.2019

709.

Боксит кальцинований

92797-42-7

В001831 09.11.2019

710.

Бор нітрид

10043-11-5

В000817 11.07.2009

711.

Бор трифторид

7637-07-2

В001707 14.04.2018

712.

Бор, (бензолметанамін)трифторзаміщений-, (Т-4)-

696-99-1

В000580 19.01.2016

713.

Борат(1-), тетрафтор-, водень

16872-11-0

В000736 17.07.2020

714.

Бродифакум

56073-10-0

В000257 26.12.2019

715.

Бром

7726-95-6

В000034 20.04.2020

716.

Бромхлор-5,5-диметилгідантоїн

32718-18-6

В000757 02.08.2013

717.

Бутан, 1-(етенілокси)-

111-34-2

В001339 17.06.2013

718.

Бутан, 2-метил-

78-78-4

В000247 14.01.2019

719.

Бутанамід, 2,2'-[(3,3'-дихлор[1,1'-біфеніл]-4,4'-діїл)біс(азо)]біс[N-(4-хлор-2,5-диметоксифеніл)-3-оксо-

5567-15-7

В001695 27.01.2015

720.

Бутандіова кислота

110-15-6

В001268 01.03.2022

721.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-

87-69-4

В001418 01.06.2016

722.

Бутандіова кислота, 2,3-дигідрокси- [R-(R*,R*)]-, монокалієва сіль

868-14-4

В001421 21.07.2012

723.

Бутанова кислота, 2-аміно-4-(гідроксиметилфосфініл)-, моноамонієва сіль

77182-82-2

В001913 03.07.2021

724.

Бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил -2-піридилокси)фенокси]пропіонат

79241-46-6

В000682 15.11.2021

725.

Бутилетаноат

123-86-4

В000955 08.07.2020

726.

Бутильована поліоксиметиленсечовина

68002-19-7

В001757 10.11.2018

727.

Ванадій

7440-62-2

В000705 01.10.2015

728.

Ванадій(V) оксид

1314-62-1

В000346 26.02.2022

729.

Ванкоміцин гідрохлорид

1404-93-9

В000950 12.03.2016

730.

Вапортрин

54406-48-3

В001168 09.02.2021

731.

Верапаміл гідрохлорид

152-11-4

В000396 04.10.2005

732.

Вінілацетат

108-05-4

В000263 20.05.2019

733.

Віск бджолиний

8012-89-3

В001464 08.04.2015

734.

Віско-314

55353-26-9

В001066 28.07.2009

735.

Водень

1333-74-0

В000606 06.06.2023

736.

Водень пероксид

7722-84-1

В000123 11.04.2021

737.

Водень сульфід

7783-06-4

В001370 24.10.2023

738.

Водень фторид

7664-39-3

В000296 23.01.2025

739.

Водень хлорид

7647-01-0

В000046 21.03.2024

740.

Водню бромід

10035-10-6

В001367 23.12.2024

741.

Воластоніт

13983-17-0

В000275 25.03.2017

742.

Вольфрам триоксид

1314-35-8

В000380 26.02.2012

743.

втор-АлкілС10-13-похідні бензолсульфонової кислоти

85536-14-7

В001741 11.09.2016

744.

Вугільної кислоти дихлорид, полімер з 4,4’-(1-метилетиліден)біс[фенолом], 4-(1,1-диметилетил)феніловим ефіром

103598-77-2

В001124 10.09.2017

745.

Вуглеводні С9

93924-40-4

В000831 09.10.2024

746.

Вуглеводні, С4

87741-01-3

В001578 01.09.2016

747.

Вуглеводні,С3-С4

68476-40-4

В000484 30.08.2021

748.

Вуглець

7440-44-0

В000292 04.04.2020

749.

Вуглець дисульфід

75-15-0

В000242 21.05.2023

750.

Вуглець діоксид

124-38-9

В000295 13.06.2022

751.

Вуглець діоксид хлорид, полімер з 4,4'-(1-метилетиліден)біс[2,6-дибромфенол] та фенолом.

94334-64-2

В000530 26.05.2008

752.

Вуглець монооксид

630-08-0

В000174 18.10.2023

753.

Вуглець технічний

1333-86-4

В000289 15.12.2020

754.

Газойль (нафтовий) важкий вакуумний

64741-57-7

В000479 30.08.2016

755.

Газойль (нафтовий), крекінгований парою

68527-18-4

В000876 26.10.2015

756.

Газолін

8006-61-9

В000284 27.03.2008

757.

Галій

7440-55-3

В000885 20.05.2022

758.

Галій арсенід

1303-00-0

В001271 14.04.2018

759.

Гафній

7440-58-6

В001542 15.05.2020

760.

Гафній (IV) фторид

13709-52-9

В001922 30.01.2022

761.

Гафній (ІV) оксид

12055-23-1

В001541 19.01.2021

762.

Гафній хлорид оксид октагідрат

14456-34-9

В001515 19.10.2013

763.

Гафній(IV) гідроксид

12027-05-3

В001901 26.12.2020

764.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он

105-60-2

В000162 20.05.2018

765.

Гексагідро-2Н-азепін-2-он гомополімер

25038-54-4

В000797 07.05.2019

766.

Гексадеканова кислота

57-10-3

В001234 30.07.2011

767.

Гексаметилентетрамін

100-97-0

В000191 06.10.2017

768.

Гексаметилентетрамінрезорцин

53516-77-1

В001256 30.11.2017

769.

Гексан

110-54-3

В000155 13.05.2023

770.

Гексан, 1,6-діізоціанат-, гомополімер

28182-81-2

В001357 12.10.2016

771.

Гександіова кислота полімер з 2,2'-імінобісетиламіном, алкілований 2-(хлорметил)оксираном

-

В001017 19.10.2010

772.

Гелій

7440-59-7

В000323 10.04.2021

773.

Гентамицін сульфат

1405-41-0

В000214 25.12.2021

774.

Гепарин

9005-49-6

В000564 20.06.2007

775.

Германій діоксид

1310-53-8

В001318 12.05.2013

776.

Германій хлорид

10038-98-9

В001323 27.05.2013

777.

Гідантоїн, 1,3-дибромо-5,5-диметил-

77-48-5

В000525 26.12.2006

778.

Гідразин дигідрохлорид

5341-61-7

В000791 20.05.2019

779.

Гідразин моногідрат

7803-57-8

В000370 21.02.2022

780.

Гідразин сульфат (1:1)

10034-93-2

В001621 20.12.2021

781.

Гідрогель метилкремнієвої кислоти

немає

В001465 24.04.2018

782.

Гідрокортизону ацетат

50-03-3

В000418 19.11.2014

783.

Гідроксиламін сульфат (2:1)

10039-54-0

В000234 09.08.2016

784.

Гідроксипропіл 2-метил-2-пропеноат

923-26-2

В001207 06.05.2010

785.

Гільсоніт

12002-43-6

В001690 07.01.2018

786.

Гіпан

54242-37-4

В000704 30.11.2008

787.

Глауконіт

В000336 21.05.2008

788.

Глина

1302-87-0

В000371 25.09.2012

789.

Гліцериди, C12-18 моно-, ди- і три-

91052-53-8

В001184 27.02.2011

790.

Гліцериди, С16-18 і С18-ненасичені

67701-30-8

В001868 07.09.2019

791.

Гліцидиловий ефір фенолу, полімер з формальдегідом

28064-14-4

В001534 13.09.2017

792.

Гліцин, N,N-біс(2-(біс(карбоксиметил)аміно)етил)-

67-43-6

В001442 19.11.2012

793.

Гліцин, N,N-біс[2-[біс(карбоксиметил)аміно]етил]-, пентанат-рієва сіль

140-01-2

В001800 20.03.2017

794.

Гліцин, N-(карбоксиметил)-N-(2-гідроксіетил)-, динатрієва сіль

135-37-5

В001784 27.01.2017

795.

Гліцин, N-[2-[(2-гідроксіетил)аміно]етил]-, N'-кокоацилпохідні, мононатрієва сіль

61791-32-0

В001039 13.12.2008

796.

Глюкозамін сульфат калій хлорид

38899-05-7

В001259 11.11.2011

797.

Глюкопротамін

147600-91-7

В001015 16.10.2007

798.

Гомополімер декандіової кислоти

26776-29-4

В000577 25.06.2014

799.

Графіт

7782-42-5

В000839 26.09.2024

800.

Гризеофульвін

126-07-8

В000769 21.10.2024

801.

Гуанідин моногідрохлорид

50-01-1

В001404 13.03.2015

802.

Гуарова смола

9000-30-0

В001575 29.10.2016

803.

Гудрон кислий

68132-09-2

В001061 25.01.2011

804.

Гумінових кислот калієві солі

68514-28-3

В001814 27.01.2020

805.

Гумінові кислоти, солі натрію

68131-04-4

В001866 22.08.2019

806.

ди-1-п-Ментен

34363-01-4

В001044 05.12.2022

807.

Ди-n-бутилстанум оксид

818-08-6

В001331 27.05.2011

808.

Дибазол

621-72-7

В000265 18.07.2005

809.

Дибензoфуран

132-64-9

В001059 21.08.2020

810.

Дибензоїлпероксид

94-36-0

В000278 18.01.2021

811.

Дибор триоксид

1303-86-2.

В001021 11.11.2015

812.

Дибромоацетонітрил

3252-43-5

В001576 11.07.2018

813.

Дибутилбіс(лауроїлокси)станнан

77-58-7

В001199 21.03.2017

814.

Дибутилфталат

84-74-2

В000515 21.11.2016

815.

Дивінілбензол (суміш ізомерів)

1321-74-0

В001532 17.03.2016

816.

Дигідрат 9-деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоеритроміцину А

11772-70-0

В001737 07.08.2016

817.

Дигідро-2-(3Н)-фуранон

96-48-0

В001485 11.11.2020

818.

Дигідрогексафторсилікат (2-)

16961-83-4

В000147 11.05.2021

819.

Дигідрогексафторцирконат(2-)

12021-95-3

В001569 19.07.2016

820.

Дигліцидиловий ефір полі(1-хлорметилетиленгліколю)

117277-19-7

В000486 23.07.2011

821.

Дигоксин

20830-75-5

В000168 28.03.2017

822.

Дикалій гексафторцирконат

16923-95-8

В001393 18.09.2021

823.

Дикалій фосфат

7758-11-4

В001759 10.11.2018

824.

Дикалій хромат

7789-00-6

В001664 23.11.2022

825.

Диклофенак-натрій

15307-79-6

В000294 27.12.2017

826.

Димедрол

147-24-0

В000465 05.06.2017

827.

Димери С18-ненасичених жирних кислот, полімери з жирними кислотами талового масла і триетилентетраміном

68082-29-1

В001735 05.09.2018

828.

Диметил 4,4'-(о-фенілен)біс(3-тіоалофанат)

23564-05-8

В000740 03.06.2020

829.

Диметил дикарбонат

4525-33-1

В001402 01.05.2020

830.

Диметил дисульфід

624-92-0

В000763 02.03.2016

831.

Диметил сульфоксид

67-68-5

В000317 29.03.2023

832.

Диметиламін

124-40-3

В000088 16.11.2019

833.

Диметиламоній (2,4-дихлорфенокси)ацетат

2008-39-1

В000919 16.11.2020

834.

Диметилбензол

1330-20-7

В000925 28.05.2020

835.

Диметилбензол-о-дикарбоксилат

131-11-3

В000733 10.03.2019

836.

Диметилнафталін

28804-88-8

В001060 29.03.2021

837.

Диметилсульфат

77-78-1

В001401 23.07.2019

838.

Диметоксиметан

109-87-5

В000620 06.06.2015

839.

Динатрієва сіль етиленбіс(дитіокарбамінової) кислоти

142-59-6

В000233 23.07.2018

840.

Динатрій гексафторсилікат (2-)

16893-85-9

В000749 03.04.2021

841.

диНатрій оксид

1313-59-3

В000959 17.02.2019

842.

Динатрій октаборат

12008-41-2

В001824 29.09.2017

843.

диНатрій пероксидисульфат

7775-27-1

В001558 29.09.2016

844.

Динатрій станат

12058-66-1

В001559 30.05.2014

845.

диНатрій тетраборат декагідрат

1303-96-4

В001864 22.09.2022

846.

Динатрій тетраборат пентагідрат

12179-04-3

В000349 21.11.2015

847.

Динатрій фосфат

7558-79-4

В001449 12.01.2015

848.

Динатрій-ді-µ-пероксо-біс-(дигідроксоборат) моногідрат

10332-33-9

В000954 07.06.2010

849.

Динатрій-[29H,31H-фталоціанінди­сульфонат(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-)

1330-38-7

В001036 05.12.2010

850.

Динатрію [[N,N'-етиленбіс[N-(карбоксиметил)гліцината]](4-)-N,N',O,O']купрат(2-)

39208-15-6

В001446 29.11.2012

851.

Динітроген оксид

10024-97-2

В001069 23.02.2016

852.

Дипропіленгліколю монометиловий ефір

34590-94-8

В001806 14.08.2019

853.

Дисилан

1590-87-0

В001547 26.04.2014

854.

диСтибій триоксид

1309-64-4

В000980 07.10.2020

855.

Дистиляти (нафтові) гідроочищені нафтени важкі

64742-52-5

В001116 08.12.2021

856.

Дистиляти (нафтові), гідроочищені легкі

64742-47-8

В001091 26.02.2022

857.

Дистиляти (нафтові), депарафінізовані важкі парафінові, гідроочищені

91995-39-0

В000967 11.07.2010

858.

Дистиляти (нафтові), залишок з установки каталітичного реформінгу з ректифікаційною колоною, низькокиплячі, сульфовані, натриєва сіль

111163-74-7

В000206 20.10.2014

859.

Дистиляти (нафтові), селективноочищені легкі нафтенові

64741-97-5

В001020 25.10.2010

860.

Дистиляти нафтові, селективноочищені легкі парафінові

64741-89-5

В001018 20.10.2010

861.

Дистиляти(нафтові), гідроочищені важкі парафінові

64742-54-7

В001840 03.12.2019

862.

Дистиляти(нафтові), кислотооброблені важкі парафінові

64742-20-7

В001461 21.03.2015

863.

Дистиляти(нафтові), селективно-очищені важкі парафінові

64741-88-4

В001460 15.03.2015

864.

Дистиляти(нафтові), хімічно нейтралізовані важкі парафінові

64742-27-4

В001462 23.03.2015

865.

Дитіофосфорної кислоти О,О-ди-C1-14-алкілефір, цинкова сіль

68649-42-3

В000229 04.03.2011

866.

Дифеніламін

122-39-4

В001627 05.03.2019

867.

Дифеніловий ефір

101-84-8

В001365 21.09.2013

868.

Дифенілолпропан оксипропільований

116-37-0

В000053 09.05.2007

869.

Дифеноконазол

119446-68-3

В000023 08.02.2022

870.

Дифосфор пентоксид

1314-56-3

В000896 22.04.2015

871.

Дифосфорної кислоти тетракалієва сіль

7320-34-5

В001311 08.04.2013

872.

Дифторметан

75-10-5

В001192 29.12.2014

873.

Дициклопентадієн

77-73-6

В001622 28.12.2021

874.

Диціанамід натрію

1934-75-4

В001850 11.11.2018

875.

Ді-(2-етилгексил)фосфорна кислота

298-07-7

В000594 25.04.2013

876.

Діазинон

333-41-5

В000614 01.09.2013

877.

Діазолін

6153-33-9

В000011 15.12.2020

878.

Діазот тетраоксид

10544-72-6

В001030 21.06.2017

879.

діАлюміній стронцій тетраоксид, активований європієм і диспрозієм

-

В001002 21.09.2008

880.

Діетиленгліколь

111-46-6

В000091 04.12.2022

881.

Діетиленглікольдинітрат

693-21-0

В000690 20.10.2008

882.

Діетилентриамін, 1,1,4,7,7-пентаметил-

3030-47-5

В001164 28.10.2016

883.

Діетилентриамін, N-ціаноетил-

65216-94-6

В000202 28.10.2018

884.

Діетилентриамін, біс-N,N’-ціанетил-

3216-99-7

В000986 20.09.2020

885.

Діетилентриамінометилфенол

51505-90-9

В000746 29.07.2019

886.

Діізобутил фталат

84-69-5

В001441 16.11.2014

887.

Діізононіловий ефір 1,2-бензолдикарбонової кислоти

28553-12-0

В001126 26.10.2022

888.

Діоктадецил 3,3'-тіодипропіонат

693-36-7

В001497 01.09.2013

889.

Додециламін

124-22-1

В001243 23.09.2012

890.

Додецилбензолсульфонова кислота

27176-87-0

В000865 12.09.2018

891.

Додециловий спирт

112-53-8

В001713 14.05.2018

892.

Додецилсульфат натрію

151-21-3

В001810 13.08.2019

893.

Доксорубіцину гідрохлорид

25316-40-9

В001381 15.01.2014

894.

Е-2-Амінодиметилбут-2-ендіоат

В000350 04.04.2005

895.

ЕДТА тетранатрієва сіль тетрагідрат

13235-36-4

В001642 04.07.2015

896.

Екстракт дріжджовий

8013-01-2

В000615 10.04.2008

897.

Еналаприл малеат

76095-16-4

В001290 29.01.2012

898.

Епірубіцину гідрохлорид

56390-09-1

В001382 18.01.2014

899.

Ериторбат натрію

6381-77-7

В001685 17.07.2018

900.

Еритроміцин

114-07-8

В000654 12.07.2023

901.

Еритроміцин стеарат

643-22-1

В000803 24.08.2014

902.

Еритроміцин, 6-О-метил-

81103-11-9

В000627 15.06.2014

903.

Еритроміцин, 9-[О-(2-метоксіетокси)метил]оксим

80214-83-1

В000871 19.09.2013

904.

Ерукової кислоти амідопропіл диметил бетаїн

149879-98-1

В001675 28.11.2015

905.

Етан, 1,2-дибром-

106-93-4

В001883 24.05.2020

906.

Етандіова кислота

144-62-7

В000646 10.01.2021

907.

Етанол

64-17-5

В000508 02.08.2023

908.

Етанол, 2,2'-(кокоалкіліміно)біс-

61791-31-9

В000658 02.03.2015

909.

Етанол, 2-(гексилоксі)-

112-25-4

В000625 18.04.2020

910.

Етанол, 2-аміно-, фосфат(сіль)

29868-05-1

В001763 25.11.2016

911.

Етанол, 2-хлор-

107-07-3

В001145 04.09.2017

912.

Етанон, 1-(4-(1,1-диметилетил)-2,6-диметил-3,5-динітрофеніл)-

81-14-1

В001146 07.12.2009

913.

Етанон, 1-феніл-

98-86-2

В001743 15.09.2018

914.

Етантіол

75-08-1

В000595 16.01.2023

915.

Етен

74-85-1

В000360 23.06.2020

916.

Етен, тріхлоро-

79-01-6

В000494 18.10.2017

917.

Етеніловий ефір оцтової кислоти, полімер з етеном

24937-78-8

В001226 21.12.2018

918.

Етенол гомополімер

9002-89-5

В000171 17.03.2020

919.

Етену гомополімер сульфований

-

В000272/01 22.03.2014

920.

Етил (R)-2-[4-(6-хлорхіноксалін-2-ілокси)фенокси]пропіонат

100646-51-3

В000607 09.10.2019

921.

Етил (R)-2-[4-[(6-хлоро-2-бензоксазоліл)окси]фенокси]пропіонат

71283-80-2

В001231 22.07.2017

922.

Етил 2 -бромпентаноат

615-83-8

В001523 04.06.2024

923.

Етил [3-[[(феніламіно)карбоніл]окси]феніл]карбамат

13684-56-5

В001140 11.12.2021

924.

Етил(2-(4-феноксифенокси) етил) карбамат

72490-01-8

В001237 22.08.2012

925.

Етилбензол

100-41-4

В000539 13.07.2022

926.

Етиленоксид

75-21-8

В000507 11.06.2022

927.

Етилетаноат

141-78-6

В000427 25.01.2023

928.

Етилціаноакрилат

7085-85-0

В001717 02.07.2019

929.

Етоксильовані продукти реакції коко-жирних кислот з етаноламіном

61791-08-0

В001820 29.09.2017

930.

Еуфілін

317-34-0

В000412 08.01.2006

931.

Ефедрин гідрохлорид

50-98-6

В001647 18.07.2017

932.

Ефір метиловий (R)-2[(2,6-диметилфеніл)-метоксиацетиламіно]пропіонової кислоти

70630-17-0

В000024 23.06.2021

933.

Ефір поліарилфеніловий, фосфат, амінна сіль

105362-40-1

В000131 09.01.2008

934.

Ефіри смоляних кислот з триетиленгліколем

8050-25-7

В001851 25.11.2018

935.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETA(21G)B(31R/32R)

-

А001703 08.04.2016

936.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28D)

-

А001706 11.04.2016

937.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(28R/29P)

-

А001704 09.04.2016

938.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETB(3K/29E)

-

А001701 07.04.2016

939.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETifn.a2b

-

A001697 26.03.2016

940.

Ешеріхія колі, штам BL21(DE3)/pETmet-hGH

-

А001699 28.03.2016

941.

Ешеріхія колі, штам BL21/PIK8-proins

-

A001265 05.03.2023

942.

Желатин

9000-70-8

В000511 15.03.2017

943.

Жир норковий

8023-74-3

В001915 18.07.2021

944.

Жиринокс-С

В000668 26.08.2006

945.

Жирні кислоти С14-18 і С16-18 ненасичені

67701-06-8

В001859 26.04.2019

946.

Жирні кислоти талового масла

61790-12-3

В001248 07.04.2020

947.

Жирні кислоти, C14-18

67701-02-4

В001247 27.09.2011

948.

Жирні кислоти, C18-ненасичені, димери, продукти реакції з поліетиленполіамінами

68410-23-1

В001098 02.07.2015

949.

Жирні кислоти, С16-18, солі плюмбуму

91031-62-8

В001676 13.09.2023

950.

Жирні кислоти, С18 і С18-ненасич., калієві солі

68647-90-5

В001463 28.03.2015

951.

Жирні кислоти, талове масло, солі кальцію

68154-86-9

В001481 07.09.2017

952.

Залишки дистиляції 2-Етилгексанолу

68609-68-7

В001719 03.06.2016

953.

Залишок (нафтовий), вакуумний

64741-56-6

В001202 11.04.2012

954.

Залізо

7439-89-6

В001070 16.02.2011

955.

Залізо (ІІ) глюконат

299-29-6

В001681 13.12.2015

956.

Залізо (ІІ, ІІІ) оксид

1317-61-9

В000988 24.02.2021

957.

Залізо амоній фероціанід

25869-00-5

В000618 04.05.2008

958.

Залізо гідроксид оксид

20344-49-4

В000019 22.05.2020

959.

Залізо кремній марганець

51183-98-3

В000883 26.05.2022

960.

Залізо марганець

12604-53-4

В000882 26.05.2022

961.

Залізо трихлорид

7705-08-0

В001305 19.04.2021

962.

Залізо трихлорид, гексагідрат

10025-77-1

В000040 02.07.2020

963.

Залізо(II) бромід

7789-46-0

В001211 07.06.2009

964.

Залізо(II) гідроксид

18624-44-7

В000819 13.07.2009

965.

Залізо(II) оксид

1345-25-1

В000355 06.10.2014

966.

Залізо(II) сульфат

7720-78-7

В000010 09.09.2022

967.

Залізо(II) сульфат гептагідрат

7782-63-0

В000306 09.03.2020

968.

Залізо(III) гідроксид

1309-33-7

В000818 11.07.2009

969.

Залізо(III) оксид

1309-37-1

В000020 27.05.2020

970.

Залізо(III) сульфат

10028-22-5

В000157 28.11.2021

971.

Залізо(ІІІ) декстран

9004-66-4

В001085 27.03.2010

972.

Ідарубіцину гідрохлорид

57852-57-0

В001384 22.01.2014

973.

Ізобутилацетат

110-19-0

В000725 08.01.2009

974.

Ізононілфеніл оксіетильований.

37205-87-1

В000042 03.02.2007

975.

Ізопентилетаноат

123-92-2

В000927 21.03.2010

976.

Ізопропіл 2-метил-1-[(1-n-толілетил)карбомоїл]-(S)-пропілкарбомат

140923-17-7(140923-25-7)

В001766 04.12.2018

977.

Ізопропіламінова сіль N-(фосфонометил)гліцину

38641-94-0

В000050 19.03.2022

978.

Ізофорон

78-59-1

В001529 25.01.2016

979.

Ізохінолін, 2-(фенілметил)-, хлорид

35674-56-7

В001599 29.09.2014

980.

Ільменіт

12168-52-4

В000365 13.07.2020

981.

Імідазол, 2-метил-

693-98-1

В001386 05.02.2014

982.

Іміпенем моногідрат

74431-23-5

В001725 08.07.2018

983.

Іміпротрін

72963-72-5

В001008 13.05.2022

984.

Індол-3-метанол

700-06-1

В001366 22.09.2011

985.

Інозин

58-63-9

В000348 24.05.2020

986.

Інсулін людський (синтезований)

11061-68-0

В001080 21.06.2014

987.

Іод

7553-56-2

В000339 01.03.2022

988.

Іод-125

14158-31-7

В001257 01.11.2022

989.

Іодсульфурон-метил натрію

144550-36-7

В001348 23.07.2013

990.

Йодид ртуті (ІІ)

7774-29-0

В001667 28.12.2022

991.

Кадмій

7440-43-9

В000640 26.05.2018

992.

Кадмій 2-етилгексаноат

2420-98-6

В000444 09.02.2014

993.

Кадмій дихлорид

10108-64-2

В001543 12.05.2021

994.

Кадмій оксид

1306-19-0

В000717 16.12.2018

995.

Кадмій сульфат (1:1) гідрат (3:8)

7790-84-3

В000813 09.02.2020

996.

Калієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

25608-12-2

В001561 12.05.2016

997.

Калієва сіль метаборної кислоти (НВО2)

13709-94-9

В001829 28.10.2017

998.

Калій 2,4-гексадіаноат

24634-61-5

В001905 26.03.2021

999.

Калій ацетат

127-08-2

В001068 09.02.2013

1000.

Калій біс(ціано-С)аурат(1-)

13967-50-5

В000628 10.06.2018

1001.

Калій бромід

7758-02-3

В000758 11.08.2019

1002.

Калій гідроксид

1310-58-3

В000159 26.05.2023

1003.

Калій дигідрофосфат

7778-77-0

В001758 10.11.2018

1004.

Калій дихромат

7778-50-9

В000637 28.11.2023

1005.

Калій йодат

7758-05-6

В000565 14.03.2024

1006.

Калій йодид

7681-11-0

В000585 27.08.2022

1007.

Калій карбонат

584-08-7

В000248 22.06.2023

1008.

Калій нітрат

7757-79-1

В000260 01.07.2024

1009.

Калій нітрит

7758-09-0

В001000 16.08.2015

1010.

Калій оксид

12136-45-7

В000963 01.02.2017

1011.

Калій оротат

24598-73-0

В000411 21.03.2021

1012.

Калій перманганат

7722-64-7

В000403 18.12.2020

1013.

Калій персульфат

7727-21-1

В001733 14.07.2016

1014.

Калій силікат

1312-76-1

В001064 21.12.2022

1015.

Калій сульфат

7778-80-5

В000029 22.07.2024

1016.

Калій фероціанід тригідрат

14459-95-1

В000699 14.03.2022

1017.

Калій форміат

590-29-4

В001197 17.08.2020

1018.

Калій хлорат

3811-04-9

В001400 11.06.2022

1019.

Калій хлорид

7447-40-7

В000036 24.07.2024

1020.

Калій ціанат

590-28-3

В000960 19.08.2015

1021.

Калій ціанід

151-50-8

В000626 01.08.2023

1022.

Кальцинований боксит

66402-68-4

В001705 01.11.2023

1023.

Кальцієва сіль альгінової кислоти

9005-35-0

В001809 10.07.2017

1024.

Кальцій

7440-70-2

В000237 13.09.2019

1025.

Кальцій 2-етилгексаноат

136-51-6

В000267 26.03.2015

1026.

Кальцій ацетат моногідрат

5743-26-0

В000992 30.08.2010

1027.

Кальцій бромід

7789-41-5

В000812 10.08.2015

1028.

Кальцій гідроксид

1305-62-0

В000582 09.04.2021

1029.

Кальцій гіпохлорит

7778-54-3

В000544 21.02.2018

1030.

Кальцій глюконат

299-28-5

В000442 07.08.2019

1031.

Кальцій дигідрофосфат

7758-23-8

В000018 27.10.2016

1032.

Кальцій диформіат

544-17-2

В001344 19.06.2022

1033.

Кальцій додецилбензолсульфонат

26264-06-2

В000609 08.12.2015

1034.

Кальцій карбід

75-20-7

В000056 25.10.2022

1035.

Кальцій карбонат

471-34-1

В000117 01.10.2022

1036.

Кальцій карбонат природний

1317-65-3

В000199 13.12.2023

1037.

Кальцій лігносульфонат

8061-52-7

В001288 26.08.2015

1038.

Кальцій магній карбонат

16389-88-1

В001564 20.12.2022

1039.

Кальцій нітрат

10124-37-5

В000789 12.06.2024

1040.

Кальцій оксид

1305-78-8

В000097 12.12.2020

1041.

Кальцій силікат

1344-95-2

В001032 01.03.2012

1042.

Кальцій силіцид

12013-56-8

В001416 21.03.2015

1043.

Кальцій стеарат

1592-23-0

В000436 27.02.2021

1044.

Кальцій сульфат напівгідрат

26499-65-0

В000656 01.08.2023

1045.

Кальцій фторид

7789-75-5

В000489 28.08.2021

1046.

Кальцій фторид фосфат

12015-73-5

В000815 22.02.2015

1047.

Кальцій хлорид

10043-52-4

В000432 15.03.2021

1048.

Кальцій(II),сульфат, дигідрат (1:1:2)

10101-41-4

В000657 20.01.2025

1049.

Камедь ксантанова

11138-66-2

В000567 16.01.2020

1050.

Канаміцин сульфат (1:1) (сіль)

25389-94-0

В000723 16.03.2019

1051.

Каніфоль

8050-09-7

В000522 12.09.2020

1052.

Каніфольталова, модифікована малеїновим ангідридом

8050-28-0

В001102 10.05.2014

1053.

Каолін

1332-58-7

В000007 15.05.2023

1054.

Капреоміцину сульфат

1405-37-4

В001282 14.08.2013

1055.

Каприлова кислота, калієва сіль

764-71-6

В000783 04.05.2009

1056.

Карбодигідразид

497-18-7

В001506 14.10.2020

1057.

Карбоксиметиловий ефір крохмалю

9057-06-1

В001354 22.12.2020

1058.

Карбоксиметиловий ефір целюлози, натрієва сіль

9004-32-4

В001289 29.01.2023

1059.

Карбоксиметилцелюлоза натрію поперечно-зшита

74811-65-7

В001337 06.06.2017

1060.

Карбоксипентидаза

9025-24-5

В001633 26.04.2015

1061.

Карбонілдіамід

57-13-6

В000126 19.06.2023

1062.

Катіоніт КУ-2-8Кр

69011-20-7

В000119/07/01 08.06.2018

1063.

Каучук натуральний

9006-04-6

В000519 15.12.2016

1064.

Кверцетин

117-39-5

В000909 24.03.2011

1065.

Керосин

8008-20-6

В000502 20.08.2022

1066.

Кетотифен фумарат

34580-14-8

В000154 09.02.2008

1067.

Кисень

7782-44-7

В000104 18.03.2025

1068.

Кислота 1-піперидинкарбонова, 2-(2-гідроксіетил)-, 1-метилпропіловый ефір

119515-38-7

В000678 03.09.2008

1069.

Кислота 2,4-дихлорфеноксіоцтова

94-75-7

В000342 16.02.2020

1070.

Кислота 2-амінобензойна

118-92-3

В000025 01.10.2012

1071.

Кислота 2-амінооцтова

56-40-6

В000579 12.07.2021

1072.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова

77-92-9

В000379 16.02.2017

1073.

Кислота 2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова, моногідрат

5949-29-1

В001630 09.03.2018

1074.

Кислота 2-гідроксибутандіонова

6915-15-7

В001882 21.05.2020

1075.

Кислота 2-етилгексанова

149-57-5

В000377 29.11.2015

1076.

Кислота 3,5-динітробензойна

99-34-3

В000394 02.12.2020

1077.

Кислота 4-аміномасляна

56-12-2

В000308 24.12.2017

1078.

Кислота 4-додецилбензолсульфонова, натрієва сіль.

2211-98-5

В000428 11.02.2006

1079.

Кислота DL-аспарагінова

617-45-8

В000523 17.07.2021

1080.

Кислота адипінова

124-04-9

В000223 25.05.2022

1081.

Кислота азотна

7697-37-2

В000259 15.05.2021

1082.

Кислота акрилова, полімер

9003-01-4

В000488 17.05.2022

1083.

Кислота амідосульфонова

5329-14-6

В000603 20.01.2022

1084.

Кислота амінокапронова

60-32-2

В000524 09.04.2017

1085.

Кислота аскорбінова

50-81-7

В000066 27.03.2019

1086.

Кислота бензойна

65-85-0

В000107 19.06.2020

1087.

Кислота гіпохлориста

7790-92-3

В001636 24.08.2017

1088.

Кислота мета-кремнієва

63231-67-4

В000473 20.08.2017

1089.

Кислота метавинна

56959-20-7

В001422 23.07.2012

1090.

Кислота метакрилова, полімер з бутадієном

-

В000555 10.03.2018

1091.

Кислота метанова

64-18-6

В000188 28.08.2023

1092.

Кислота мефенамінова

61-68-7

В000083 11.11.2007

1093.

Кислота н-октадеканова

57-11-4

В000537 14.03.2018

1094.

Кислота н-октанова

124-07-2

В001525 13.01.2016

1095.

Кислота нафтенова, кобальтова сіль

61789-51-3

В000120 11.07.2018

1096.

Кислота нікотинова

59-67-6

В000337 13.03.2005

1097.

Кислота о-борна

10043-35-3

В000557 08.02.2023

1098.

Кислота о-фосфорна

7664-38-2

В000158 09.08.2023

1099.

Кислота октадеканова, продукти реакції з діетилентриаміном

68412-13-5

В000650 10.07.2010

1100.

Кислота олеїнова

112-80-1

В000021 06.11.2020

1101.

Кислота оцтова

64-19-7

В000225 16.07.2020

1102.

Кислота пероксиоктанова

33734-57-5

В001528 23.01.2014

1103.

Кислота саліцилова

69-72-7

В000476 11.07.2006

1104.

Кислота сірчана

7664-93-9

В000017 19.05.2022

1105.

Кислота сірчана динатрієва сіль

7757-82-6

В000706 16.04.2022

1106.

Кислота ундец-10-енова

112-38-9

В001568 14.07.2014

1107.

Кислота фосфориста

13598-36-2

В000670 11.04.2021

1108.

Кислота хлорсульфонова

7790-94-5

В000422 11.05.2015

1109.

Кислоти сульфонові, С13-17-втор-алкани, натрієві солі

85711-69-9

В000043 14.01.2017

1110.

Клавуланат калію

61177-45-5

В001487 24.04.2016

1111.

Кліндаміцин гідрохлорид

21462-39-5

В000666 08.09.2014

1112.

Кліндаміцину фосфат

24729-96-2

В000870 21.08.2016

1113.

Клофелін

4205-91-8

В000255 12.12.2011

1114.

Кобальт

7440-48-4

В000302 21.11.2004

1115.

Кобальт (II) нітрат, гексагідрат

10026-22-9

В001267 28.11.2012

1116.

Кобальт (ІІ)сульфат (1:1), гептагідрат

10026-24-1

И001803 26.05.2019

1117.

Кобальт 2-етилгексаноат

136-52-7

В000268 12.02.2019

1118.

Кобальт фталоціанін

3317-67-7

В000572 26.02.2019

1119.

Кобальт(II) оксид

1307-96-6

В000303 28.03.2017

1120.

Кобальт(II) стеарат

13586-84-0

В000671 10.07.2018

1121.

Кобальт(II) хлорид, гексагідрат

7791-13-1

В000904 15.12.2015

1122.

Кобальтат(2-), [29H, 31H-фталоціанін-C,C-дисульфонат(4-)-N29,N39,N31,N32]-, динатрій

61045-13-4

В000054 26.02.2019

1123.

Кобінамід, О-(5'-деоксіаденазин-5')похідна, гідроксид, дигідрофосфат (ефір), внутрішня сіль, 3'-ефір з 5,6-диметил-1-альфа-D-рибофуранозилбензімідазол

13870-90-1

В001524 07.12.2013

1124.

Кодеїн

76-57-3

В001359 04.09.2011

1125.

Комплексна сполука інозина з сіллю моно[4-(ацетиламіно)бензоата] з 1-(диметиламіно)-2-пропанолом (1:3)

В001928

36703-88-5 04.07.2022

1126.

Кремнезем, кристобаліт

14464-46-1

В001657 20.09.2017

1127.

Кремнезем, тридиміт

15468-32-3

В001658 23.09.2017

1128.

Кремнієва кислота (Н2Si2O5), динатрієва сіль

13870-28-5

В001492 17.08.2015

1129.

Кремнієва кислота, сіль магнію

1343-88-0

В001427 05.10.2020

1130.

Кремній

7440-21-3

В001183 10.11.2016

1131.

Кремній діоксид аморфний

7631-86-9

В000311 27.11.2021

1132.

Кремній карбід

409-21-2

В000090 21.11.2012

1133.

Кремній натрій оксид

13870-30-9

В000457 21.07.2007

1134.

Кремній тетрахлорид

10026-04-7

В000664 30.11.2019

1135.

Кремній(IV) оксид кристалічний

14808-60-7

В000274 23.04.2019

1136.

Криптон

7439-90-9

В000322 12.04.2021

1137.

Криптон-85

13983-27-2

В001379 09.12.2013

1138.

Крохмаль

9005-25-8

В000821 01.03.2021

1139.

Крохмаль гідрофосфат

55963-33-2

В000782 18.10.2022

1140.

Ксантинол нікотинат

437-74-1

В000413 14.11.2018

1141.

Ксенон

7440-63-3

В001051 13.04.2021

1142.

Ксероформ

В000509 30.10.2004

1143.

Купрум

7440-50-8

В000175 01.07.2018

1144.

Купрум(II) оксид

1317-38-0

В000487 25.03.2022

1145.

Лактоза

63-42-3

В000312 27.09.2016

1146.

Ланолін

8006-54-0

В001333 04.06.2011

1147.

Лауретсульфат магнію

67762-21-4

В001792 11.02.2017

1148.

Лаурил триоксіетилен сульфат натрію

13150-00-0

В001787 25.07.2020

1149.

Лаурилмеркаптан

112-55-0

В000437 27.02.2006

1150.

Левоміцетин

56-75-7

В000503 26.10.2021

1151.

Левоміцетину сукцинат натрієва сіль

982-57-0

В000722 23.12.2013

1152.

Левофлоксацину гемігідрат

100986-85-4

В000695 09.11.2016

1153.

Лігнін

9005-53-2

В000129 11.07.2004

1154.

Лігносульфонової кислоти сіль хрому та заліза (Ферохромлігносульфонат)

8075-74-9

В001649 01.08.2015

1155.

Лігроїн (нафтовий) гідродесульфуризований важкий

64742-82-1

В001826 09.10.2019

1156.

Лідокаїн гідрохлорид моногідрат

73-78-9

В000419 27.07.2011

1157.

Лінкоміцин гідрохлорид моногідрат

7179-49-9

В000151 22.11.2023

1158.

Ліпо-хітоолігосахарид SP104

168843-28-5

В001917 26.09.2021

1159.

Літій

7439-93-2

В001513 10.10.2013

1160.

Літій 2-етилгексаноат

15590-62-2

В000445 26.03.2015

1161.

Літій бромід

7550-35-8

В000041 31.01.2015

1162.

Літій гідроксид, моногідрат

1310-66-3

В000634 12.11.2024

1163.

Літій карбонат

554-13-2

В000941 19.12.2019

1164.

Літій ніобат(V)

12031-63-9

В000770 08.04.2009

1165.

Літій перхлорат

7791-03-9

В001708 17.04.2016

1166.

Літій сульфат (2:1)

10377-48-7

В001722 24.06.2016

1167.

Літій танталат(V)

12031-66-2

В000771 08.04.2009

1168.

Літій хлорид

7447-41-8

В001738 14.08.2018

1169.

Лоратадин

79794-75-5

В001240 06.05.2023

1170.

Магній 2-етилгексаноат

15602-15-0

В000616 11.05.2014

1171.

Магній гідроксид

1309-42-8

В001629 29.05.2018

1172.

Магній динітрат

10377-60-3

В001007 04.11.2020

1173.

Магній карбонат

546-93-0

В000038 15.04.2020

1174.

Магній монопероксифталат гексагідрат

84665-66-7

В000702 16.01.2021

1175.

Магній оксид

1309-48-4

В000037 29.08.2021

1176.

Магній пероксид

1335-26-8

В001732 14.07.2016

1177.

Магній силікат гідрат

14807-96-6

В000143 01.09.2021

1178.

Магній стеарат

557-04-0

В000435 09.12.2022

1179.

Магній сульфат

7487-88-9

В001469 17.05.2015

1180.

Магній сульфат гептагідрат

10034-99-8

В000430 25.07.2021

1181.

Магній титан хлорид, компаунд з диметилфталатом

-

В000772 11.08.2014

1182.

Магній фосфід

12057-74-8

В001038 12.12.2020

1183.

Мадуроміцин А, моноамонієва сіль

84878-61-5

В001711 12.05.2016

1184.

Манган

7439-96-5

В001137 15.03.2022

1185.

Манган метилциклопентадієнилтрикарбоніл

12108-13-3

В000600 27.03.2008

1186.

Манган нафтенат

1336-93-2

В001054 16.01.2013

1187.

Манган(II) оксид

1344-43-0

В001103 06.06.2017

1188.

Манган(II, III) оксид

1317-35-7

В000521 25.04.2022

1189.

Манган(IV) оксид

1313-13-9

В000203 26.08.2018

1190.

Манганат(2-),((N,N'-1,2-етандіілбіс(N-(карбоксиметил)гліцинат))(4-)-N,N',O,O',ON,ON')-, динатрій, (ОС-6-21)-

15375-84-5

В001447 30.11.2014

1191.

Мангану етиленбіс(дитіокарбамат)(полімерний) комплекс з сіллю цинку

8018-01-7

В001159 24.12.2019

1192.

Марганець 2-етилгексаноат

15956-58-8

В000269 26.03.2015

1193.

Марганець(II) сульфат(1:1)

7785-87-7

В000811 08.06.2017

1194.

Масло апельсинове

8008-57-9

В001329 29.04.2011

1195.

Масло касторове етоксильоване

61791-12-6

В000611 12.10.2014

1196.

Масло мінеральне

8020-83-5

В000541 19.06.2017

1197.

Масло мінеральне, нафтовий екстракт, розчинник важкого парафінового дистиляту

64742-04-7

В001117 14.08.2011

1198.

Масло мінеральне, нафтові дистилянти, депарафінове важке парафінове

64742-65-0

В000619 17.11.2019

1199.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, гідроочищене (м’яке) легке нафтенове

64742-53-6

В000894 08.08.2021

1200.

Масло мінеральне, нафтові дистиляти, депарафіноване легке парафінове

64742-56-9

В000684 25.11.2008

1201.

Масло ріпакове оксіетильоване

70377-91-2

В000732 19.01.2009

1202.

Масло сланцеве

68308-34-9

В000329 19.11.2012

1203.

Мастило мінеральне, нафтові дистиляти, важке парафінове

64741-51-1

В000381 21.08.2017

1204.

Меланіни

8049-97-6

В001609 06.09.2018

1205.

Ментол

89-78-1

В000316 30.10.2019

1206.

Меркурат(1-), етил[2-меркаптобензоат(2-)-О, S]-, натрій

54-64-8

В001752 05.02.2019

1207.

Меркурій

7439-97-6

В000241 23.02.2019

1208.

Метан

74-82-8

В000897 20.10.2020

1209.

Метан, дихлордифтор-

75-71-8

В000286 04.04.2005

1210.

Метан, дихлорфтор-

75-43-4

В001788 07.01.2017

1211.

Метан, сульфонілбіс-

67-71-0

В001294 13.02.2012

1212.

Метан, трихлор-

67-66-3

В000624 15.11.2019

1213.

Метанол

67-56-1

В000102 18.12.2020

1214.

Метансульфінова кислота, аміноіміно-

1758-73-2

В001861 19.05.2019

1215.

Метансульфонова кислота

75-75-2

В001074 01.03.2013

1216.

Метацикліну гідрохлорид

3963-95-9

В000766 01.04.2019

1217.

Метил (E)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат

131860-33-8

В000681 05.11.2021

1218.

Метил (E)-метоксиіміно-{(E)-

141517-21-7

В000748 29.09.2020

1219.

Метил (E)-метоксііміно[α-(o-толілокси)-о-толіл]ацетат

143390-89-0

В001612 27.03.2021

1220.

Метил 1-(бутилкарбамоїл)бензимідазол-2-ілкарбамат

17804-35-2

В001187 22.03.2020

1221.

Метил 2-ціаноакрилат

137-05-3

В001734 17.07.2016

1222.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6 метил-1,3,5-триа­зин-2-іл)метиламіно]карбоніл]аміно]сульфо­ніл]бензоат

101200-48-0

В001191 27.12.2019

1223.

Метил 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-іл)аміно]карбоніл]аміно]сульфоніл]бензоат

74223-64-6

В000613 19.07.2019

1224.

Метил 3-(3-метилкарбанілоілокси)карбанілат

13684-63-4

В001142 18.01.2022

1225.

Метил N-(метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат

57837-19-1

В001154 28.12.2019

1226.

Метил бензимідазол-2-ілкарбамат

10605-21-7

В000426 06.07.2022

1227.

Метил бромистий

74-83-9

В000156 23.02.2008

1228.

Метил іодид

74-88-4

В001454 16.05.2018

1229.

Метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

26590-20-5

В000945 24.05.2010

1230.

Метилакрилат

96-33-3

В000138 18.08.2020

1231.

Метилацетат

79-20-9

В001860 11.05.2021

1232.

Метиленхлорид

75-09-2

В000124 11.06.2024

1233.

Метиловий ефір ріпакової олії

73891-99-3

В001839 13.09.2020

1234.

Метиловий ефір соєвої олії

67784-80-9

В001841 01.12.2020

1235.

Метиловий ефір целюлози

9004-67-5

В001245 18.12.2018

1236.

Метилсилантріол натрієва сіль

4493-34-9

В001686 19.12.2015

1237.

Метилурацил

27942-00-3

В000318 01.10.2011

1238.

Метилфенілдифеніловий ефір фосфорної кислоти

26444-49-5

В001264 25.11.2010

1239.

Мідь гідроксид

20427-59-2

В000741 03.06.2022

1240.

Мідь біс(2-етилгексаноат)

149-11-1

В000137 08.09.2016

1241.

Мідь хлорид гідроксид

1332-40-7

В001876 13.02.2022

1242.

Мідь [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24-гексадекахлор-29H,31Н-фталоціанінат(2-)-N29,N30,N31,N32]-(SP-4-1)-

1328-53-6

В000002 10.11.2020

1243.

Мідь [29H,31H-фталоціанінат(2)-N(29),N(30),N(31),N(32)]-, (SP-4-1)-

147-14-8

В000001 11.01.2021

1244.

Мідь(I) сульфід

22205-45-4

В000588 27.10.2007

1245.

Мідь(II) оксихлорид

1332-65-6

В000152 21.02.2013

1246.

Мідь(II) ціанід

14763-77-0

В000166 01.08.2023

1247.

Мідь(ІІ) метансульфонат

54253-62-2

В001078 02.03.2013

1248.

Мідь(ІІ) сульфат

7758-98-7

В001890 16.10.2022

1249.

Мідь(ІІ) сульфат пентагідрат (1:1:5)

7758-99-8

В000820 27.11.2019

1250.

Мінеральне масло біле

8042-47-5

В000796 23.02.2022

1251.

міо-Інозитол, гексакіс(дигідрофосфат), кальцію магнію сіль

3615-82-5

В001055 24.09.2017

1252.

Мірамістин

126338-77-0

В000076 22.06.2008

1253.

Молібден

7439-98-7

В001363 19.09.2013

1254.

Молібден дисульфід

1317-33-5

В000742 01.12.2016

1255.

Молібден триоксид

1313-27-5

В000344 10.09.2017

1256.

Молібденової кислоти динатрієва сіль, дигідрат

10102-40-6

В001177 25.02.2012

1257.

Молочна кислота

50-21-5

В001450 12.04.2018

1258.

Монензину натрієва сіль

22373-78-0

В001634 26.04.2015

1259.

Моно-N-бутилолово трихлорид

1118-46-3

В001272 02.01.2015

1260.

Моноамонієва сіль N-(фосфонометил)гліцину

40465-66-5

В001854 03.02.2021

1261.

Монобензиловий ефір поліетиленгликолю, ефіри спиртів C10-16

68603-21-4

В001335 28.05.2011

1262.

Моноефір 2-метилпропанової кислоти з 2,2,4-триметил-1,3-пентандіолом

25265-77-4

В001291 25.06.2017

1263.

Моноефіри поліетиленгліколю з жирними кислотами кокосової олії

61791-29-5

В001817 22.09.2017

1264.

Моноізопропіламін

75-31-0

В000464 02.04.2020

1265.

Мононатрієва сіль D-глюконової кислоти

527-07-1

В001688 23.12.2017

1266.

Монтан-віск

8002-53-7

В001319 03.08.2016

1267.

Монтморилоніт

1318-93-0

В001009 29.09.2010

1268.

Монтморилоніт кальцинований

70892-59-0

В000856 29.12.2019

1269.

Морфінан-6-альфа-ол,7,8-дидегідро-4,5-альфа-епокси-3-метокси-17-метил-, фосфат(1:1)

52-28-8

В001651 07.08.2015

1270.

Морфолін, 4,4'-дитіоди-

103-34-4

В000841 14.09.2019

1271.

Морфолін, 4-(3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл-1-оксо-2-пропеніл)-

110488-70-5

В001680 02.12.2015

1272.

Морфолоній 3-метил-1,2,4,-триазоліл-5-тіоацетат

357172-63-5

В001501 28.03.2018

1273.

Муліт

1302-93-8

В001600 28.09.2016

1274.

Мусковіт

12001-26-2

В000144 02.11.2020

1275.

н-Гептадекан

629-78-7

В001392 24.05.2014

1276.

н-Нонілфенол (суміш ізомерів)

25154-52-3

В001415 10.04.2020

1277.

н-Пентан

109-66-0

В001312 25.12.2023

1278.

н-Пропілацетат

109-60-4

В000593 23.02.2014

1279.

Надпероксид калію

12030-88-5

В001619 07.12.2014

1280.

Насичені вуглеводні: парафін нафтовий твердий

8002-74-2

В001110 29.05.2016

1281.

Натаміцин

7681-93-8

В001744 22.09.2016

1282.

Натрієва сіль 2-пропенової кислоти, гомополімеру

9003-04-7

В001317 07.12.2019

1283.

Натрієва сіль гіалуронової кислоти

9067-32-7

В001303 01.04.2016

1284.

Натрієва сіль лігносульфонової кислоти

8061-51-6

В001691 07.01.2016

1285.

Натрієва сіль метафосфорної кислоти [HPO3], гомополімер

10361-03-2

В000068 16.07.2013

1286.

Натрієва сіль октанової кислоти

1984-06-1

В001334 27.05.2011

1287.

Натрієва сіль поліфосфорної кислоти

68915-31-1

В000975 20.11.2021

1288.

Натрієва сіль сульфокислоти співполімеру стиролу і дивінілбензолу

78922-04-0

В000300/01 16.09.2009

1289.

Натрієві солі талових жирних кислот

8052-48-0

В001833 10.11.2017

1290.

Натрій

7440-23-5

В001844 02.01.2020

1291.

Натрій 1,3-фенілендіамінсульфонат

3177-22-8

В000680 08.10.2006

1292.

Натрій 2-метокси-3,6-дихлорбензоат

1982-69-0

В001414 25.06.2019

1293.

Натрій N,N-диметилдитіокарбамат

128-04-1

В000033 22.02.2019

1294.

Натрій азид

26628-22-8

В001432 12.03.2016

1295.

Натрій ацетат

127-09-3

В000895 16.12.2012

1296.

Натрій ацетат тригідрат

6131-90-4

В000920 08.02.2020

1297.

Натрій ацетиламінокапронат

В000315 23.12.2004

1298.

Натрій бензоат

532-32-1

В000715 01.11.2017

1299.

Натрій бета-антрахінонсульфонат

131-08-8

В000630 12.06.2014

1300.

Натрій бікарбонат

144-55-8

В000105 05.10.2020

1301.

Натрій біфторид

1333-83-1

В001431 29.09.2014

1302.

Натрій бромат

7789-38-0

В001665 31.10.2015

1303.

Натрій бромід

7647-15-6

В000035 07.07.2021

1304.

Натрій гексаметафосфат

10124-56-8

В001520 16.11.2015

1305.

Натрій гідроксид

1310-73-2

В000469 06.03.2023

1306.

Натрій гідроксіацетат

2836-32-0

В001297 05.03.2011

1307.

Натрій гідросульфат

7681-38-1

В000729 14.03.2014

1308.

Натрій гідросульфат моногідрат

10034-88-5

В000661 06.08.2008

1309.

Натрій гідросульфід

16721-80-5

В000976 08.02.2020

1310.

Натрій гідросульфіт

7631-90-5

В000533 14.03.2017

1311.

Натрій гідрофосфат додекагідрат

10039-32-4

В000382 18.09.2005

1312.

Натрій гіпофосфіт моногідрат

10039-56-2

В000948 29.05.2010

1313.

Натрій гіпохлорит

7681-52-9

В000039 09.04.2023

1314.

Натрій дихромат

10588-01-9

В000648 26.06.2018

1315.

Натрій дихромат дигідрат

7789-12-0

В001531 21.06.2023

1316.

Натрій додецилбензолсульфонат

25155-30-0

В001498 04.09.2023

1317.

Натрій йодид

7681-82-5

В000808 24.06.2014

1318.

Натрій карбонат (2:1)

497-19-8

В000252 07.02.2022

1319.

Натрій кофеїн-бензоат

8000-95-1

В000450 04.04.2006

1320.

Натрій метабісульфіт

7681-57-4

В000949 13.07.2019

1321.

Натрій метаборат тетрагідрат (октагідрат)

10555-76-7

В001834 13.11.2017

1322.

Натрій метоксид

124-41-4

В001639 13.06.2015

1323.

Натрій монохлорацетат

3926-62-3

В000629 06.10.2013

1324.

Натрій нітрат

7631-99-4

В000244 23.07.2022

1325.

Натрій нітрит

7632-00-0

В000245 25.06.2021

1326.

Натрій оксибутират

502-85-2

В000351 14.11.2020

1327.

Натрій октадеканоат

822-16-2

В001881 02.05.2020

1328.

Натрій перборат

7632-04-4

В000059 07.02.2013

1329.

Натрій перкарбонат

15630-89-4

В001377 22.08.2019

1330.

Натрій селеніт

10102-18-8

В000335 04.12.2017

1331.

Натрій силікат

1344-09-8

В000389 19.10.2020

1332.

Натрій сульфацил

127-56-0

В000491 25.07.2006

1333.

Натрій сульфід

1313-82-2

В000586 01.03.2023

1334.

Натрій сульфіт (2:1)

7757-83-7

В001047 15.07.2020

1335.

Натрій тіосульфат

7772-98-7

В001832 26.12.2024

1336.

Натрій тіосульфат пентагідрат

10102-17-7

В001232 25.06.2022

1337.

Натрій тіоціанат

540-72-7

В000194 07.06.2022

1338.

Натрій форміат

141-53-7

В000393 23.12.2017

1339.

Натрій фторид

7681-49-4

В000387 21.05.2019

1340.

Натрій хлорат

7775-09-9

В000676 03.02.2022

1341.

Натрій хлорид

7647-14-5

В000368 07.12.2022

1342.

Натрій хлорит

7758-19-2

В000804 28.09.2019

1343.

Натрій ціанід

143-33-9

В000373 28.08.2020

1344.

Натрій [(2,3-Дигідро-1,5-диметил-3-оксо-2-феніл-1H-піразол-4-іл)метиламіно]метан­сульфонат

68-89-3

В000309 17.04.2018

1345.

Натрію перманганат

10101-50-5

В001849 10.03.2021

1346.

Натрію пірофосфат

7722-88-5

В000224 28.09.2015

1347.

Нафта

8030-30-6

В000197 14.02.2023

1348.

Нафта

8002-05-9

В000482 30.08.2021

1349.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

64742-48-9

В000867 29.11.2020

1350.

Нафталін

91-20-3

В000291 19.05.2022

1351.

Нафталін, 1-бром-

90-11-9

В000914 03.02.2012

1352.

Нафталін, метил-

1321-94-4

В001057 16.03.2021

1353.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль

1321-69-3

В000784 05.05.2006

1354.

Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом

9008-63-3

В000935 19.04.2010

1355.

Нафтові залишки, крекінговані парофазно

64742-90-1

В001228 20.07.2022

1356.

Неон

7440-01-9

В001049 12.04.2021

1357.

Неонол

63035-21-2

В000374 08.04.2015

1358.

Нікель

7440-02-0

В000353 27.04.2020

1359.

Нікель (II) сульфат (1:1)

7786-81-4

В001364 21.05.2019

1360.

Нікель дихлорид гексагідрат

7791-20-0

В000790 20.05.2024

1361.

Нікель нітрат

13138-45-9

В001537 11.03.2016

1362.

Нікель основний карбонат тетрагідрат

39430-27-8

В001084 26.03.2011

1363.

Нікель тетракарбоніл

13463-39-3

В000641 26.05.2008

1364.

Нікель(II) нітрат гексагідрат

13478-00-7

В000638 04.10.2013

1365.

Нікель(II) гідроксид

12054-48-7

В000642 28.12.2020

1366.

Нікель(II) оксид

1313-99-1

В000204 24.05.2017

1367.

Нікель(II) сульфамат

13770-89-3

В000364 21.09.2018

1368.

Нікель(III) оксид

1314-06-3

В000354 27.04.2005

1369.

Нікель(ІІ) сульфат гептагідрат

10101-98-1

В000635 12.07.2023

1370.

Німодипін

66085-59-4

В000907 25.03.2010

1371.

Ніобій пентаоксид

1313-96-8

В000345 31.03.2015

1372.

Ністатин

1400-61-9

В000240 28.05.2022

1373.

Нітробензол

98-95-3

В001380 07.01.2019

1374.

Нітрометан

75-52-5

В001510 29.11.2020

1375.

Нітроцелюлоза

9004-70-0

В000928 18.10.2016

1376.

Новокаїн гідрохлорид

51-05-8

В000321 21.05.2010

1377.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю

9016-45-9

В001620 08.12.2014

1378.

Норфлоксацин

70458-96-7

В000081 11.11.2007

1379.

О,О-діетил

14816-18-3

В000829 05.08.2009

1380.

О,О-Діетил О-3,5,6-трихлор-2-піридил фосфоротіоат

2921-88-2

В000532 03.10.2021

1381.

о-Амінотолуол

95-53-4

В000592 12.12.2007

1382.

о-Крезол

95-48-7

В000196 19.05.2022

1383.

о-Крезол, 4,6-динітро-

534-52-1

В000115 14.10.2012

1384.

о-Фосфорна кислота, сіль алюмінія (3:1)

13530-50-2

В000947 01.10.2016

1385.

Озон

10028-15-6

В000990 28.08.2020

1386.

Оксациклогексадекан-2-он

106-02-5

В001141 30.11.2009

1387.

Оксациклогептадекан-2-он

109-29-5

В001143 05.12.2009

1388.

Оксацилін натрій

1173-88-2

В000313 05.12.2014

1389.

Оксибіспропанол (суміш ізомерів)

25265-71-8

В001162 27.12.2010

1390.

Оксид ітрію (Y2O3), активований європієм

65585-82-0

В001372 22.10.2013

1391.

Оксиран, метил-, полімер з оксираном, моно(2-пропілгептил)ефір

166736-08-9

В001596 19.07.2020

1392.

Окситетрациклін гідрохлорид

2058-46-0

В000764 21.04.2019

1393.

Октадеканамід, N,N'-1,2-етандіїлбіс-

110-30-5

В001362 16.09.2011

1394.

Октадеканової кислоти сіль свинцю (нейтральна)

7428-48-0

В001300 12.09.2018

1395.

Октадецен-1

112-88-9

В001801 14.05.2017

1396.

Октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат

2082-79-3

В000454 11.06.2013

1397.

Олеандоміцин фосфат

7060-74-4

В000767 07.04.2009

1398.

Олеїнова кислота компаунд з N-октадец-9-енілпропан-1,3-діаміном (2:1)

94199-84-5

В001109 12.07.2009

1399.

Олеїнова кислота, метиловий ефір

112-62-9

В001887 15.08.2020

1400.

Олівін

1317-71-1

В000462 26.10.2020

1401.

Олія евкаліптова

8000-48-4

В001502 22.11.2015

1402.

Олія евкаліпту лимонного, гідратована, циклізована.

1245629-80-4

В001929 26.08.2022

1403.

Олія м'яти перцевої

8006-90-4

В000347 21.12.2017

1404.

Олія мигдальна

8007-69-0

В001785 18.04.2020

1405.

Олія обліпихова

225234-03-7

В000460 23.12.2022

1406.

Олія соєва

8001-22-7

В001652 10.05.2022

1407.

Олія соняшникова

8001-21-6

В001880 06.04.2022

1408.

Олія талова

8002-26-4

В001692 16.01.2016

1409.

Олія терпентинна

8006-64-2

В001522 20.07.2021

1410.

Олія ши

194043-92-0

В001796 26.02.2017

1411.

Олово

7440-31-5

В000853 17.03.2017

1412.

Олово(II) октаноат

1912-83-0

В000395 17.01.2011

1413.

Олово(ІІ) 2-етилгексаноат

301-10-0

В001535 01.03.2014

1414.

Олово(ІІ)метансульфонат

53408-94-9

В001075 02.03.2013

1415.

Ортофосфорної кислоти цирконієва (4++) сіль (2:1)

13772-29-7

В001224 04.07.2011

1416.

Офлоксацин

82419-36-1

В000719 18.12.2013

1417.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль

139-33-3

В000755 08.04.2016

1418.

Оцтова кислота, (етилендинітрил)тетра-, динатрієва сіль, дигідрат

6381-92-6

В000069 26.12.2021

1419.

п-Бензохінон

106-51-4

В000599 09.04.2018

1420.

п-Ізопропіламінодифеніламін

101-72-4

В000352 14.12.2016

1421.

п-Толуолсульфонова кислота

104-15-4

В001173 12.02.2010

1422.

п-Фенілендіамін

106-50-3

В000112 04.03.2019

1423.

Паладій

7440-05-3

В000667 26.08.2008

1424.

Паладій нітрат

10102-05-3

В000310 22.12.2004

1425.

Паливо дизельне

68334-30-5

В000480 30.08.2021

1426.

Паливо дизельне №2

68476-34-6

В001574 18.08.2016

1427.

Паливо нафтове №6

68553-00-4

В000501 28.12.2016

1428.

Паливо рідке важке

68476-33-5

В000478 29.08.2016

1429.

Паливо ТС-1 для реактивних двигунів

50815-00-4

В000463 30.08.2016

1430.

Палигорскіт

12174-11-7

В000189 30.05.2011

1431.

Панкреатин

8049-47-6

В000047 03.02.2007

1432.

Пантотенова кислота, кальцієва сіль (2:1), (+)-

137-08-6

В001095 20.04.2009

1433.

Папаверин гідрохлорид

61-25-6

В000398 14.12.2005

1434.

Парафін рідкий

8012-95-1

В000277 26.11.2024

1435.

Парафіни рідкі (нафтові) гідровані

92062-09-4

В000254 21.02.2004

1436.

Параформальдегід

30525-89-4

В000823 27.07.2009

1437.

Парацетамол

103-90-2

В000400 29.08.2012

1438.

Пек кам'яновугільний

65996-93-2

В000957 30.06.2020

1439.

Пенконазол

66246-88-6

В000496 31.01.2022

1440.

Пентаеритриттетракис [3-(2,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)пропіонат]

6683-19-8

В000219 14.10.2014

1441.

пентаМагній тетракарбонат гідроксид пентагідрат

56378-72-4

В001426 24.08.2012

1442.

Пентанатрій трифосфат

13573-18-7

В000103 07.07.2015

1443.

Пентафторетан

354-33-6

В001193 13.12.2014

1444.

Пентоксифілін

6493-05-6

В000085 11.11.2007

1445.

Перліт

130885-09-5

В001605 16.10.2016

1446.

Перметрин

52645-53-1

В000293 25.04.2022

1447.

Пероксид, біс(2,4-дихлорбензоїл)-

133-14-2

В000421 02.02.2009

1448.

Пероксисірчана кислота, калієва сіль

10361-76-9

В000728 14.01.2009

1449.

Пероцтова кислота

79-21-0

В001104 22.08.2020

1450.

Пил тютюновий

8037-19-2

В001662 18.10.2017

1451.

Пігмент жовтий 14

5468-75-7

В001003 25.09.2008

1452.

Пігмент жовтий 74

6358-31-2

В000142 11.07.2004

1453.

Пігмент червоний 48:2

7023-61-2

В001006 27.10.2017

1454.

Пілокарпін гідрохлорид

54-71-7

В000490 25.07.2006

1455.

Піперазин адипінат

142-88-1

В000414 08.01.2006

1456.

Піперидин

110-89-4

В001602 02.04.2022

1457.

Пірен

129-00-0

В001012 15.07.2020

1458.

Піридин

110-86-1

В000290 19.05.2022

1459.

Піридин, 2-етеніл-, полімер з 1,3-бутадієном і етенілбензолом

25053-48-9

В000542 27.08.2011

1460.

Піридин, 2-хлор-6-(трихлорметил)-

1929-82-4

В001897 06.12.2017

1461.

Піридин, 3-(1-метил-2-піролідиніл)-, (S)-, (R-(R*,R*))-2,3-дигідроксибутандіоат (1:2), дигідрат

6019-06-3

В001387 21.07.2015

1462.

Піридин-4-карбонова кислота

55-22-1

В001583 05.09.2016

1463.

Піридиній, 1-((7-(((2-аміно-4-тіазоліл)((1-карбокси-1-метилетокси)іміно)ацетил) аміно)-2-карбокси-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло(4.2.0) окт-2-ен-3-іл)метил)-, гідроксид, внутрішня сіль, (6R-(6-альфа, 7-бета-(Z)))

72558-82-8

В000708 21.11.2023

1464.

Піридоксин

65-23-6

В000220 15.05.2018

1465.

Піридоксин гідрохлорид

58-56-0

В001424 04.08.2012

1466.

Пірит (залізо дисульфід)

1309-36-0

В001025 30.11.2014

1467.

Піролідинон, 1-етеніл-, гомополімер

9003-39-8

В000378 19.12.2016

1468.

Плантаглюцид

8063-16-9

В000526 26.12.2006

1469.

Платина

7440-06-4

В000892 13.02.2019

1470.

Полі [цис-бута-1,4-дієн, транс-бута-1,4-дієн, бута-1,2-дієн]

-

В001625 29.12.2014

1471.

Полі(1,2-дигідро-2,2,4-триметилхінолін)

26780-96-1

В001169 20.06.2019

1472.

Полі(2-метил-1,3-бутадієн)

26702-92-1

В001170 28.12.2016

1473.

Полі(гексаметиленбігуанід) гідрохлорид

32289-58-0

В001001 27.09.2013

1474.

Полі(гексаметиленбігуанід)гідрохлорид

27083-27-8

В001637 29.06.2020

1475.

Полі(гексаметиленгуанідин) гідрохлорид

57029-18-2

В000067 11.12.2017

1476.

Полі(іміноімідокарбоніліміно-гекметилен)фосфат

89697-78-9

В001804 03.06.2017

1477.

Полі(метиленфеніленізоціанат)

9016-87-9

В000847 28.07.2017

1478.

Полі(окси(метил-1,2-етандііл)), альфа,альфа’,альфа’’-1,2,3-пропантриїлтрис(омега-гідрокси-

25791-96-2

В001167 18.08.2017

1479.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2,4,6-трис(1-фенілетил)феніл)-омега-гідрокси-

70559-25-0

В001656 16.09.2015

1480.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-(2-пропілгептил)-омега-гідрокси-

160875-66-1

В001869 22.09.2019

1481.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-гексил-омега-гідрокси-

31726-34-8

В001687 10.12.2015

1482.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-метил-омега-(2-пропенілокси)-

27252-80-8

В001845 20.09.2020

1483.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С10-16-алкіл ефір, сіль натрію

68585-34-2

В001767 04.12.2016

1484.

Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-гідрокси-,С12-14-алкіл ефіри, солі натрію

68891-38-3

В001764 07.04.2020

1485.

Полі(окси-1,2-етандііл),.альфа.-ізодецил-.омега.-гідрокси-, фосфат

108818-88-8

В001753 31.10.2020

1486.

Полі(окси-1,2-етандііл)-, альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

127087-87-0

В001626 19.02.2021

1487.

Полі(окси-1,2-етандіілоксикарбоніл -1,4-феніленкарбоніл)

25038-59-9

В001397 25.05.2019

1488.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(4-нонілфеніл)-омега-гідрокси-

26027-38-3

В001435 15.10.2012

1489.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(ізононілфеніл)-омега-гідрокси-

37205-87-1

В000042/01 08.08.2015

1490.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-(нонілфеніл)-омега-гідрокси-, розгалужений

68412-54-4

В001122 06.11.2020

1491.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізодецил-омега-гідрокси-

61827-42-7

В000571 08.01.2025

1492.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-ізотридецил-омега-гідрокси-

9043-30-5

В000711 01.11.2020

1493.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тетрадецил-омега-гідрокси-

27306-79-2

В000710 07.04.2017

1494.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-

24938-91-8

В000958 15.06.2008

1495.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-тридецил-омега-гідрокси-, розгалужений

69011-36-5

В001218 20.02.2021

1496.

Полі(окси-1,2-етандіїл), альфа-[біс(1-метилпропіл)феніл]-омега-гідрокси-

53964-94-6

В001655 16.09.2015

1497.

Полі(окси-1,2-етандіїл),альфа-октил-омега-гідрокси-

27252-75-1

В001557 25.05.2014

1498.

Полі(окси-1,4-бутандіїл), альфа-гідро-омега-гідрокси-

25190-06-1

В000985 02.08.2008

1499.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа, альфа'-[(9-октадеценіліміно)ді-2,1-етендііл]біс[омега-гідрокси-,(Z)-

26635-93-8

В001836 07.12.2019

1500.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-гідро-омега-гідрокси-, моно-С8-10-алкіл ефіри, фосфати

68130-47-2

В001888 22.08.2020

1501.

Полі(оксі-1,2-етандііл), альфа-октадецил-омега-гідрокси-

9005-00-9

В001781 23.01.2017

1502.

Поліакриламід

9003-05-8

В000122 10.04.2019

1503.

Поліакриламід, співполімер з ксантаном

-

В001420 30.08.2021

1504.

Поліалкіл С10-14-бензол

-

В000929 23.03.2008

1505.

Поліалкіленгліколю монобутиловий ефір, (молекулярна маса 2660)

9038-95-3

В000836 15.01.2017

1506.

Поліалкілметакрилат

85256-73-1

В000149 11.03.2013

1507.

Полібутен

9003-29-6

В001438 27.10.2014

1508.

Полівінілбутиловий ефір

не має

В000221 20.10.2011

1509.

Полівінілхлорид

9002-86-2

В001274 24.12.2022

1510.

Полідиметилсилоксан

9016-00-6

В000570 21.07.2007

1511.

Поліетенілацетат

9003-20-7

В000327 25.05.2016

1512.

Поліетилен

9002-88-4

В000272 16.05.2023

1513.

Поліетиленгліколь

25322-68-3

В000493 26.07.2020

1514.

Поліетиленгліколь моно(3-(тетраметил-1-(триметилсилокси)дисилоксаніл)пропіл)ефір

27306-78-1

В001837 19.09.2020

1515.

Поліетиленгліколь моностеарат

9004-99-3

В000669 16.01.2020

1516.

Поліетиленполіаміни, продукти конденсації з дімеризованими метиловими ефірами рослинних жирних кислот

9008-75-7

В000651 05.12.2015

1517.

Полікарбонат

25766-59-0

В000738 01.02.2009

1518.

Полімер 1,2-етандіамін з (хлорметил)оксираном і N-метилметанаміном

42751-79-1

В000232 26.07.2018

1519.

Полімер 1,3-бутадієну

9003-17-2

В000243 11.09.2017

1520.

Полімер 1-бутену з етеном

25087-34-7

В001041 05.06.2021

1521.

Полімер 1-гексену з етеном

25213-02-9

В001042 11.09.2021

1522.

Полімер 1-пропена з етеном

9010-79-1

В000873 08.06.2016

1523.

Полімер 2,4,6-триамін-1,3,5-триазину і формальдегіду

9003-08-1

В000886 11.11.2018

1524.

Полімер 2-гідроксипропілового ефіру крохмалю з (хлорметил)оксираном

68412-87-3

В001650 05.08.2015

1525.

Полімер 2-метилбутадієну-1,3 з 2-метил-1-пропеном

9010-85-9

В000549 26.07.2016

1526.

Полімер 2-метилпропенової кислоти з етилакрилатом і поліетиленгліколевими С16-18-алкіл ефірами монометакрилату

70879-60-6

В001702 07.04.2018

1527.

Полімер 2-нафталінсульфонової кислоти з формальдегідом, натрієва сіль

36290-04-7

В001614 03.11.2014

1528.

Полімер 2-пропеннітрилу з діетенілбензолом і етенілбензолом сульфований

68442-37-5

В001396 24.03.2017

1529.

Полімер 4,4'-(1-метилетиліден)бісфенолу з (хлорметил)оксираном

25068-38-6

В000084 17.06.2017

1530.

Полімер 4,4-(1-метилетиліден)бісфенолу з метилоксираном

29694-85-7

В000218 29.10.2013

1531.

Полімер D-глюкопірануронової кислоти з 6-деокси- L-манозою, D-глюкозою і D-манозою, кальцію калію натрію сіль

72121-88-1

В001693 08.01.2016

1532.

Полімер N,N,N-триметил-2-[(1-оксо-2-пропеніл)окси]-етанамінійхлорид з 2-пропенамідом

69418-26-4

В000590 22.08.2023

1533.

Полімер алкілфенолів з гексаметилентетраміном

75433-57-7

В000538 19.09.2016

1534.

Полімер амідів жирних кислот талового масла з тетраетиленпентаміном

68155-17-9

В001352 16.10.2016

1535.

Полімер бісфенолу А з епіхлоргідрином

25036-25-3

В000084/01 26.05.2017

1536.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРК)

25034-68-8

В000543/01 22.05.2007

1537.

Полімер бутадієну і альфа-метилстиролу (СКМС-30АРКМ-15)

25034-68-8

В000543 14.09.2017

1538.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етенілацетатом

25067-01-0

В000926 11.04.2015

1539.

Полімер бутилового ефіру 2-пропенової кислоти з етиленом

25750-84-9

В001043 19.12.2010

1540.

Полімер вінілхлориду і вініліденхлориду

9011-06-7

В000125 24.12.2007

1541.

Полімер гександіонової кислоти, 1,4-бутандіолу і 1,2-етандіолу

26570-73-0

В001452 04.09.2016

1542.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом

9003-70-7

В000300 14.11.2016

1543.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом сульфований, натрієва сіль

69011-22-9

В000119/07/04 11.09.2016

1544.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

69011-19-4

В000119/07/02 02.04.2019

1545.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом сульфований

68037-26-3

В000300/02 16.11.2016

1546.

Полімер діетенілбензолу з етенілбензолом хлорметильований, триметиламін-четвертинний

68441-30-5

В000300/03 22.10.2011

1547.

Полімер етенілацетату з бутиловим ефіром 2-пропенової кислоти та етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000934 13.04.2015

1548.

Полімер етенілацетату з етеніловим ефіром неононанової кислоти

-

В000933 23.06.2020

1549.

Полімер етенілбензолу з 1H-інденом

26102-44-3

В000548 19.06.2017

1550.

Полімер етенілбензолу з 2-метил-1,3-бутадієном гідрований

68648-89-5

В000230 16.03.2011

1551.

Полімер етенілбензолу з 2-метилбутаді-1,3-єном

25038-32-8

В001129 29.10.2011

1552.

Полімер етенілбензолу з 2-пропеновою кислотою

25085-34-1

В000802 13.08.2019

1553.

Полімер етиленоксиду і пропіленоксиду

9003-11-6

В000180 27.11.2017

1554.

Полімер етилену і акрилової кислоти

В000273 26.05.2004

1555.

Полімер етилену і пропілену

61789-00-2

В000546 19.06.2017

1556.

Полімер кислоти 2-пропенової і 2-пропенаміду, натрієва сіль

25987-30-8

В000045 03.02.2007

1557.

Полімер метакрилової кислоти, тріетиленгліколю та фталевого ангідриду

77251-94-6

В000672 26.08.2008

1558.

Полімер метилоксирана з оксираном, моно[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсиліл)окси]дисилоксаніл]пропіл]

134180-76-0

В001635 29.01.2019

1559.

Полімер метилоксирану з ефіром оксирану і 1,2,3-пропантріолу (3:1)

9082-00-2

В000072 13.09.2018

1560.

Полімер натрій 2-пропеноату з 2-пропенамідом

25085-02-3

В000079 02.07.2023

1561.

Полімер оксирану з метилоксираном, ефір з 1,2-етандіолом

11104-97-5

В000180/01 08.10.2011

1562.

Полімер поліметиленполіфеніленового ефіру ізоціанової кислоти з 1,2-етандіаміном, метілоксіраном і 1,2-пропандіолом

67815-87-6

B001825 08.10.2017

1563.

Полімер проп-2-енаміда з N,N,N,-триметил-3-[(1-оксопроп-2-еніл)аміно-1-пропанамінійхлоридом]

75150-29-7

В001556 01.06.2016

1564.

Полімер сечовини з формальдегідом, марка Б

9011-05-6

В000187/03 24.09.2010

1565.

Полімер сечовини, формальдегіду та 2-фурилкарбінолу

В000584 22.08.2007

1566.

Полімер стироловий (катіоніт КУ-2-8-ЧС).

9003-53-6

В000119/03 29.09.2007

1567.

Полімер стиролу

9003-53-6

В000119 12.09.2021

1568.

Полімер стиролу, етилстиролу і дивінілбензолу

В000119/07 29.09.2007

1569.

Полімер фенолу і формальдегіду

9003-35-4

В000434 19.06.2016

1570.

Полімер фенолу і формальдегіду за ГОСТ 200437-89

9003-35-4

В000434/02 30.06.2007

1571.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05-1859-83

9003-35-4

В000434/01 30.10.2006

1572.

Полімер фенолу і формальдегіду за ТУ 6-05751768-73-94

9003-35-4

В000434/03 01.06.2008

1573.

Полімер фенолу і формальдегіду резольного типу

9003-35-4

В000434/04 25.11.2009

1574.

Полімер формальдегіду з дисульфідалкілфенолом

В000643 29.06.2018

1575.

Полімери уретану

9009-54-5

В000441 09.09.2011

1576.

Полімерний цинк пропілен біс(дитіокарбамат)

12071-83-9

В000596 01.10.2020

1577.

Поліміксин Є сульфат

1264-72-8

В001388 11.04.2017

1578.

Поліоксипропіленпентол

39290-21-6

В001478 21.10.2016

1579.

Поліоксіетилен сорбітан монолаурат

9005-64-5

В001286 06.06.2021

1580.

Поліоксіетилен(20) сорбітан моно-олеат

9005-65-6

В000917 09.08.2018

1581.

Полісилоксан-поліалкілен-блокспівполімер

63148-62-9

В000074 17.01.2020

1582.

Політетрафторетилен

9002-84-0

В000816/01 08.07.2009

1583.

Полі[окси(метил-1,2-етандіїл)], альфа-гідро-омега-гідрокси-, ефір з бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопіранозидом

9049-71-2

В001166 27.12.2009

1584.

Пралетрин

23031-36-9

В001082 21.02.2021

1585.

Прегн-4-ен-3,20-діон

57-83-0

В001503 28.09.2010

1586.

Продукт взаємодії адипінової кислоти з гексан-1,6-діаміном (1:1)

3323-53-3

В000266 05.03.2013

1587.

Продукт реакції N-C10-16-алкілтриметилендіамінів з хлороцтовою кислотою

139734-65-9

В001811 07.11.2020

1588.

Продукт реакції етиленглiколю, сечовини і параформу

1628834-01-4

В001906 28.03.2021

1589.

Продукт реакції каніфолі з формальдегідом

91081-53-7

В001128 13.11.2016

1590.

Продукт реакції кокосової олії з діетаноламіном

8051-30-7

В001773 19.12.2016

1591.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з N-метил-метанаміном

69011-17-2

В000119/07/03 14.09.2011

1592.

Продукт реакції полімера діетенілбензолу з етенілбензолом і етенілетилбензолом хлорметильованого з піридином

-

В000119/07/05 14.10.2011

1593.

Продукти гідроформілювання октену, висококиплячі

68526-89-6

В001867 30.08.2019

1594.

Прозерин

51-60-5

В000256 29.01.2013

1595.

Проп-2-енова кислота

79-10-7

В000962 23.06.2024

1596.

Проп-2-ін-1-ол

107-19-7

В001684 10.12.2017

1597.

Пропан, 1,2,3-трихлоро-, полімер з 1,1’-[метиленбіс(окси)]біс[2-хлоретаном] і натрій сульфідом (Na2(Sx)), відновлений

68611-50-7

В001046 06.10.2014

1598.

Пропан, 2-метокси-2-метил

1634-04-4

В000093 16.11.2022

1599.

Пропан-1,2-діол

57-55-6

В000709 08.12.2018

1600.

Пропандіамід, 2,2-дибром-

73003-80-2

В001579 28.08.2014

1601.

Пропен

115-07-1

В000359 24.06.2020

1602.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат

24579-73-5

В001865 30.10.2021

1603.

Пропіл 3-(диметиламіно)пропілкарбамат гідрохлорид

25606-41-1

В001180 07.05.2021

1604.

Пропілен, гомополімер

25085-53-4

В000481 11.04.2022

1605.

Протеаза

9014-01-1

В000044 28.12.2023

1606.

Раунатин

39379-46-9

В000420 15.01.2006

1607.

Реакційна маса N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній карбонат і N,N-Дидецил-N,N-диметиламоній біка-рбонат

894406-76-9

В001932 10.10.2022

1608.

Реній

7440-15-5

В000891 09.12.2012

1609.

Ретинол ацетат

127-47-9

В001031 24.08.2017

1610.

Ретинол пальмітат

79-81-2

В000009 20.04.2016

1611.

Риб'ячий жир

8001-69-2

В001496 27.03.2022

1612.

Рифабутин

72559-06-9

В000869 27.10.2007

1613.

Ріпакова олія

8002-13-9

В001714 14.05.2016

1614.

Розчинник Стоддарда

8052-41-3

В000848 05.12.2024

1615.

Ртуть (ІІ) бромід(1:2)

7789-47-1

В001666 01.11.2017

1616.

Ртуть (ІІ) сульфат (1:1)

7783-35-9

В001669 27.12.2022

1617.

Ртуть(II) нітрат моногідрат

7783-34-8

В001130 16.01.2023

1618.

Ртуть(II) оксид

21908-53-2

В000639 22.08.2018

1619.

Ртуть(II) хлорид

7487-94-7

В000238 18.05.2019

1620.

Рутеній

7440-18-8

В000356 10.07.2010

1621.

Рутеній(IV) гідроксид хлорид

16845-29-7

В000683 16.10.2013

1622.

Рутин

153-18-4

В000415 09.03.2016

1623.

С12-14Алкілдиметилбензил амоній хлорид

85409-22-9

В001923 27.02.2024

1624.

С12-18-алкілдиметиламін N-оксид

68955-55-5

В001799 26.02.2017

1625.

С8-18 Алкілдиметилбензиламоній хлорид

63449-41-2

В001321 24.09.2017

1626.

Сандалова олія

8006-87-9

В001138 27.11.2009

1627.

Сахароза

57-50-1

В000510 21.02.2018

1628.

Свинець

7439-92-1

В000333 20.02.2022

1629.

Свинець (II) сульфат(1:1)

7446-14-2

В001746 01.10.2018

1630.

Свинець (ІІ) хромат

7758-97-6

В000369 07.10.2020

1631.

Свинець (ІІ)біс(метансульфонат)

17570-76-2

В001076 15.03.2016

1632.

Свинець 2-етилгексаноат

301-08-6

В000833 15.04.2018

1633.

Свинець азид

13424-46-9

В001640 17.06.2017

1634.

Свинець карбонат гідроксид

1319-46-6

В000721 22.12.2018

1635.

Свинець нафтенат

61790-14-5

В001053 16.01.2015

1636.

Свинець оксид сульфат (Pb5O4(SO4))

12065-90-6

В000211 03.11.2018

1637.

Свинець оксид фосфонат

12141-20-7

В000843 14.11.2024

1638.

Свинець сульфохромат жовтий

1344-37-2

В000943 30.05.2015

1639.

Свинець тетраоксид

1314-41-6

В000744 24.03.2019

1640.

Свинець хлорид

7758-95-4

В000999 25.12.2023

1641.

Свинець хромат молібдат сульфат червоний

12656-85-8

В000956 13.06.2015

1642.

Свинець(1:2) октадеканоат

1072-35-1

В000844 19.09.2014

1643.

Свинець(II) нітрат

10099-74-8

В000852 03.10.2019

1644.

Свинець(IV) оксид

1309-60-0

В000851 29.09.2019

1645.

Свинець(ІІ) оксид

1317-36-8

В000636 25.06.2018

1646.

Свинець, (1,2-бензолдикарбоксилат(2-)) діоксотри-

69011-06-9

В000997 15.10.2020

1647.

Свинець, біс(октадеканоато)діокситри-

12578-12-0

В000845 03.11.2024

1648.

Селен

7782-49-2

В000334 14.05.2021

1649.

Селен діоксид

7446-08-4

В001538 10.03.2016

1650.

Селеніста кислота

7783-00-8

В000965 04.07.2008

1651.

Сечовина нітрат

124-47-0

В001306 30.03.2013

1652.

Сечовина, N-[1,3-біс(гідроксиметил)-2,5-діоксо-4-імідазолідиніл]-N,N'-біс(гідроксиметил)-

78491-02-8

В001907 19.03.2021

1653.

Сечовина, полімер з формальдегідом

9011-05-6

В000187 24.03.2020

1654.

Сечовина, полімер з формальдегідом (Смола карбамід на КС-11)

9011-05-6

В000187/01 28.02.2010

1655.

Сечовина, полімер з формальдегідом та 2-фуранметанолом

25154-81-8

В001174 12.02.2010

1656.

Сибазон

439-14-5

В000475 29.01.2013

1657.

Силан, 3-(2,3-епоксипропокси)пропілтриметокси-

2530-83-8

В001045 12.10.2018

1658.

Силан, етенілтриметокси-

2768-02-7

В000910 28.05.2018

1659.

Силан, циклогексилдиметоксиметил-

17865-32-6

В000659 06.12.2014

1660.

Силантріол, метил-, сіль калію

31795-24-1

В001683 17.12.2015

1661.

Силіцій нітрид

12033-89-5

В001307 21.04.2018

1662.

Сірка

7704-34-9

В000251 09.07.2021

1663.

Сірка триоксид

7446-11-9

B001570 24.07.2016

1664.

Сірка хлорид

10025-67-9

В000136 20.05.2009

1665.

Сірка, гомополімер

9035-99-8

В000332 26.07.2017

1666.

Сірчана кислота, моно-С10-16-алкіл ефір, солі натрію

68585-47-7

В001765 04.12.2016

1667.

Сірчана кислота, сіль алюмінію (3:2), октадекагідрат

7784-31-8

В000587 07.04.2016

1668.

Сірчаної кислоти заліза (2+) сіль (1:1), гідрат

13463-43-9

В001403 03.08.2019

1669.

Сірчаної кислоти сіль алюмінію(3:2), тетрадекагідрат

16828-12-9

В001761 19.11.2016

1670.

Скляне волокно

65997-17-3

В001371 14.10.2013

1671.

Смола акації

2593-22-8

В001760 10.11.2016

1672.

Смола кам'яновугільна

8007-45-2

В000968 12.07.2020

1673.

Смола кам'яновугільна, високотемпературна

65996-89-6

В001448 20.12.2024

1674.

Смола сукциногліканова

73667-50-2

В000612 07.04.2008

1675.

Сольвент кам'яновугільний

65996-79-4

В001314 17.05.2023

1676.

Сольвент нафта (нафтовий) важкий ароматичний

64742-94-5

В000866 07.05.2020

1677.

Сольвент нафта легкий ароматичний

64742-95-6

В000834 18.11.2020

1678.

Сольвент-нафта (нафтовий), легкий аліфатичний

64742-89-8

В001019 27.10.2015

1679.

Сорбітан, моно-9-октадеценоат, (Z)-

1338-43-8

В001838 25.11.2017

1680.

Сорбітан, три-9-октадеценоат, полі(оксі-1,2-етандііл)похідні, (Z,Z,Z)-

9005-70-3

В001835 19.11.2017

1681.

Спектиноміцину сульфат

23312-56-3

В001398 05.04.2015

1682.

Спирти (C16-C18) етоксильовані

68439-49-6

В001325 29.05.2018

1683.

Спирти C10-16 етоксильовані

68002-97-1

В001327 29.04.2011

1684.

Спирти C12-14 вторинні, діетаноламіновий ефір компаунд з ЕО

160441-82-7

В001113 26.07.2009

1685.

Спирти C12-15-розгалужені та лінійні, етоксильовані пропоксильовані

120313-48-6

В001361 11.09.2011

1686.

Спирти C13-15 етоксильовані

64425-86-1

В001326 29.04.2011

1687.

Спирти C16-18 і C18-ненасичені, етоксильовані

68920-66-1

В001308 27.02.2018

1688.

Спирти C9-С16, етоксиловані

97043-91-9

В001918 04.11.2021

1689.

Спирти етоксильовані пропоксильовані С10-12

68154-97-2

В000608 07.04.2008

1690.

Спирти С11-15-вторинні етоксильовані

68131-40-8

В000077 04.08.2018

1691.

Спирти С12-14, етоксильовані

68439-50-9

В000307 28.09.2018

1692.

Спирти С12-15 етоксильовані

68131-39-5

В001092 13.05.2012

1693.

Спирти С12-18, етоксильовані пропоксильовані, рідкі

69227-21-0 (68002-96-0)

В001436 17.08.2017

1694.

Спирти С13-15, розгалужені та лінійні, етоксильовані

157627-86-6

В001789 18.07.2020

1695.

Спирти С14-15, етоксильовані

68951-67-7

В001121 11.12.2015

1696.

Спирти С6-12, етоксильовані

68439-45-2

В001783 14.04.2020

1697.

Спирти С9-11, етоксильовані

68439-46-3

В001670 19.06.2021

1698.

Спирти С9-11-ізо-, С10-збагачені, етоксильовані

78330-20-8

В001479 26.08.2016

1699.

Спирти, С12-16, етоксильовані пропоксильовані

68213-24-1

В001855 14.02.2019

1700.

Спирти, С12-18, етоксильовані

68213-23-0

В001526 19.01.2014

1701.

Спирти, С12-С14, етоксильовані, пропоксильовані.

68439-51-0

В001898 29.11.2020

1702.

Співполімер 2,5-Фурандіона і 1-пропена

25722-45-6

В000973 27.04.2019

1703.

Спіраміцин

8025-81-8

В000916 29.09.2016

1704.

Сполука імідазолію, 1-[2-(2-карбоксіетокси)етил]-(або 3)-(2-карбоксіетил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідроксид, динатрієва сіль

68604-71-7

В001794 16.02.2017

1705.

Сполуки імідазолію, 1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-1-(гідроксиетил)-2-норкокоалкіл, гідроксиди, внутрішні солі

68334-21-4

В001776 23.12.2016

1706.

Сполуки імідазолію, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дигідро-2-норкокоалкіл, гідрокси, внутрішні солі, динатрієві солі

68650-39-5

В001775 19.12.2016

1707.

Срібло

7440-22-4

В000970 28.12.2016

1708.

Срібло нітрат

7761-88-8

В000828 26.02.2022

1709.

Срібло хлорид

7783-90-6

В001539 24.03.2016

1710.

Станан, біс(додеканоілокси)діоктил

3648-18-8

В001914 29.07.2021

1711.

Станум (II) тетрафторборат

13814-97-6

В001332 05.06.2011

1712.

Стеаринова кислота, 12-гідрокси-

106-14-9

В001131 31.10.2009

1713.

Стибій

7440-36-0

В000130 08.01.2023

1714.

Стибій(III) сульфід

1345-04-6

В000566 31.08.2013

1715.

Стрептоміцину сульфат

3810-74-0

В000713 23.01.2019

1716.

Стронцій карбонат

1633-05-2

В000451 17.06.2009

1717.

Стронцій хромат

7789-06-2

В001050 10.01.2011

1718.

Строфантидин-

508-75-8

В000222 22.11.2005

1719.

Субтилізини

9014-01-1

В001550 09.05.2016

1720.

Сульфадиметоксин

122-11-2

В000417 15.01.2016

1721.

Сульфаметоксазол

723-46-6

В000408 08.01.2006

1722.

Сульфаніламід

63-74-1

В000401 14.12.2005

1723.

Сульфонова кислота, C14-16-алкан гідрокси і С14-16-алкен, натрієва сіль

68439-57-6

В000878 02.12.2018

1724.

Сульфоселенід кадмію червоний

58339-34-7

В001409 14.06.2014

1725.

Сульфосукцинат етоксильованих спиртів С10-16, динатрієва сіль

68815-56-5

В001777 16.01.2017

1726.

Сульфур діоксид

7446-09-5

В000724 15.03.2024

1727.

Суматриптан сукцинат

103628-48-4

В000169 30.03.2008

1728.

Суперфосфат

8011-76-5

В000027 25.01.2015

1729.

Таловий алкіламін

61790-33-8

В001350 01.10.2019

1730.

Танінова кислота

1401-55-4

В000977 23.12.2017

1731.

Твердник марки УП-6201

-

В001112 24.07.2009

1732.

Тейкопланін

61036-62-2

В001698 25.03.2016

1733.

Телур

13494-80-9

В000622 06.05.2018

1734.

Телур діоксид

7446-07-3

В000810 29.06.2009

1735.

Терпени і терпеноїди олії солодкого апельсина

68647-72-3

В001818 09.11.2019

1736.

Терпенові вуглеводні, побічні продукти перероблення

68956-56-9

В001821 28.09.2017

1737.

Терпінеол (суміш ізомерів)

8000-41-7

В000969 27.04.2021

1738.

Тестостерон пропіонат

57-85-2

В000905 22.04.2020

1739.

Тестостерон ундеканоат

5949-44-0

В001258 07.11.2011

1740.

Тетраацетилетилендіамін

10543-57-4

В000953 22.08.2020

1741.

Тетрабром-п-ксилол

23488-38-2

В000249 04.02.2004

1742.

Тетрадеканова кислота, ізопропіловий ефір

110-27-0

В001509 31.10.2017

1743.

Тетраетиленгліколь

112-60-7

В001648 26.07.2017

1744.

Тетраетиленпентаміноме­тилфенол

-

В001101 27.04.2009

1745.

Тетранатрію {[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат

64-02-8

В001217 17.06.2015

1746.

Тетранатрію{[2-(біс-карбоксиметил-аміно)-етил]-карбоксиметиламіно}-ацетат дигідрат

10378-23-1

В001457 15.02.2013

1747.

Тетрасвинець триоксид сульфат

12202-17-4

В000070 14.12.2022

1748.

Тетрахлоретилен

127-18-4

В000743 22.02.2024

1749.

Тетрахлорметан

56-23-5

В000842 16.09.2014

1750.

Тилмікозину фосфат

137330-13-3

В001391 17.04.2017

1751.

Тилозин

1401-69-0

В000768 06.10.2021

1752.

Тилозин тартрат

1405-54-5

В001285 21.01.2015

1753.

Титан

7440-32-6

В001037 04.04.2021

1754.

Титан гідроксид оксид (TiO(OH)2)

12026-28-7

В000190 26.03.2022

1755.

Титан карбід

12070-08-5

В001073 20.02.2009

1756.

Титан(IV) оксид

13463-67-7

В000055 19.06.2022

1757.

Тифенсульфуронметил

79277-27-3

В000840 16.02.2020

1758.

Тіазолій, 3-[(4-аміно-2-метил-5-піримідиніл)метил]-5-(2-гідроксіетил)-4-метил-хлорид, моногідрохлорид

67-03-8

В000338 12.12.2018

1759.

Тіаметоксам

153719-23-4

В000495 07.05.2021

1760.

Тіамулін фумарат

55297-96-6

В001551 28.04.2017

1761.

Тіамфенікол гліцинат

2393-92-2

В000605 06.04.2008

1762.

Тіоніл хлорид

7719-09-7

В001433 29.09.2012

1763.

Тіоціанат ртуті (ІІ)

595-85-8

В001668 12.11.2017

1764.

Тіоціанова кислота, сіль свинцю (2+)

592-87-0

В001472 29.05.2015

1765.

Толуол, о-нітро-

88-72-2

В000513 09.01.2019

1766.

Толуолдіамін, полімер з пропіленоксидом

63641-63-4

В001755 03.11.2016

1767.

Трамадол

27203-92-5

В000512 07.12.2022

1768.

Трансфлутрин

118712-89-3

В001081 20.10.2021

1769.

трет-Бутил

3457-61-2

В001200 29.03.2010

1770.

Трет-бутиловий ефір пероксибензойної кислоти

614-45-9

В000280 27.04.2020

1771.

трет-Бутилперокси-2-етилгексаноат

3006-82-4

В001437 22.10.2014

1772.

Три(2-гідроксиетил)амін

102-71-6

В000849 06.11.2022

1773.

Три(полінонілфеніл)фосфіт

58968-53-9

В000005 10.11.2008

1774.

Три-н-бутилфосфат

126-73-8

В000978 08.11.2017

1775.

Триацилгліцерол ліпаза

9001-62-1

В001536 17.02.2022

1776.

Триетилалюміній

97-93-8

В000470 27.02.2019

1777.

Триетиламін

121-44-8

В000827 27.09.2014

1778.

Триетилентетраміноме­тилфенол

-

В001100 27.04.2009

1779.

Триетиловий ефір фосфорної кислоти

78-40-0

В001153 17.12.2011

1780.

Триізотридецил фосфіт

77745-66-5

В001678 29.11.2015

1781.

Триіодметан

75-47-8

В000884 18.11.2014

1782.

Трикальцій фосфат

7758-87-4

В000283 13.10.2019

1783.

Триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценіл)аміно]пропіламоній метил сульфат

94313-91-4

В001603 13.12.2017

1784.

Триметилалюміній

75-24-1

В001473 30.05.2015

1785.

Триметиламін

75-50-3

В000423 04.02.2016

1786.

Триметилгалій

1445-79-0

В001474 30.05.2015

1787.

Триметиліндій

3385-78-2

В001475 30.05.2015

1788.

Триметоприм

738-70-5

В000409 22.01.2017

1789.

Тринатрій (1-гідроксіетиліден)дифосфонат

2666-14-0

В000375 03.09.2008

1790.

Тринатрій фосфат додекагідрат

10101-89-0

В000431 12.07.2020

1791.

Тринатрію [{2-[біс(карбоксилатометил)аміно]етил}(2-гідроксіетил)аміно]ацетат

139-89-9

В001798 26.04.2020

1792.

Трипсин

9002-07-7

В001631 22.04.2015

1793.

Трис(метилфеніловий)ефір фосфорної кислоти

1330-78-5

В001530 26.01.2016

1794.

Трифлусульфурон-метил

126535-15-7

В001148 10.12.2016

1795.

Трифосфорної кислоти пентанатрієва сіль

7758-29-4

В000485 21.12.2020

1796.

Трифтороцтова кислота

76-05-1

В001233 30.07.2012

1797.

Трихлорметилбензол

98-07-7

В000923 09.03.2010

1798.

Трихлорметилсилан

75-79-6

В001108 06.06.2020

1799.

Трихлорсилан

10025-78-2

В001107 10.05.2017

1800.

Трицинк дифосфід

1314-84-7

В000937 14.07.2015

1801.

Тулатроміцин А

217500-96-4

В001467 07.05.2013

1802.

Улексит

1319-33-1

В001827 29.09.2017

1803.

Ультрамарин синій

57455-37-5

В000003 10.01.2021

1804.

Уран(IV,VI) оксид

1344-59-8

В000438 13.03.2021

1805.

Фамотидин

76824-35-6

В000082 11.11.2007

1806.

Феназепам

51753-57-2

В000271 15.07.2015

1807.

Фенантрен

85-01-8

В000824 27.07.2024

1808.

Фенгексамід

126833-17-8

В000915 29.09.2020

1809.

Фенілгідразин

100-63-0

В000492 10.04.2018

1810.

Фенілгідразин гідрохлорид

59-88-1

В001287 24.01.2018

1811.

Фенілендіізопропіліден-біс(трет-бутилпероксид)

25155-25-3

В000809 23.01.2017

1812.

Фенілін

83-12-5

В000178 30.03.2008

1813.

Фенобарбітал

50-06-6

В000443 16.05.2018

1814.

Феноксиметилпеніцилін калію

132-98-9

В000714 10.12.2009

1815.

Фенол

108-95-2

В000098 19.05.2022

1816.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилетил)-

96-76-4

В001225 04.07.2011

1817.

Фенол, 2,4,6-трис(диметиламінометил)-

90-72-2

В000574 30.08.2012

1818.

Фенол, 2,4-біс(1,1-диметилфеніл)-, фосфіт (3:1)

31570-04-4

В000762 27.02.2016

1819.

Фенол, 2-аміно-4-нітро-

99-57-0

В000679 11.09.2008

1820.

Фенол, 2-метокси-5-нітро-,сіль натрію

67233-85-6

В001899 21.12.2020

1821.

Фенол, 2-нітро-

88-75-5

В001369 06.10.2013

1822.

Фенол, 2-нітро-, сіль натрію

824-39-5

В001902 08.01.2021

1823.

Фенол, 4,4'-ізопропіліденди-

80-05-7

В001136 17.05.2022

1824.

Фенол, 4-нітро-, сіль натрію

824-78-2

В001903 17.01.2021

1825.

Фенол, ноніл-, фосфіт

26523-78-4

В000471 08.07.2006

1826.

Фенотіазин, 10-(3-(4-метил-1-піперазиніл)пропіл)-2-(трифторметил)-, дигідрохлорид

440-17-5

В001562 02.06.2016

1827.

Ферат (Fe12O192-), стронцій (1:1)

12023-91-5

В001023 30.10.2010

1828.

Ферит марганець-цинковий

12645-49-7

В000645 21.08.2013

1829.

Фероалюміній

120423-17-0

В001573 09.08.2016

1830.

Феробор

12006-84-7

В000366 04.07.2005

1831.

Ферованадій

12604-58-9

В000167 27.03.2008

1832.

Феросилікомагній

В000236 17.01.2004

1833.

Феросиліцій

8049-17-0

В000881 27.04.2019

1834.

Фероцен

102-54-5

В000601 27.03.2008

1835.

Флорасулам

145701-23-1

В001641 06.09.2020

1836.

Флуметсулам

98967-40-9

В001874 15.12.2021

1837.

Формальгегід, полімер з (хлорметил)оксираном, 4,4'-(1-метилетилыден)быс[фенол] і фенолом

40216-08-8

В001598 27.09.2014

1838.

Формальдегід

50-00-0

В000099 20.02.2023

1839.

Формальдегід, полімер з (1,1,3,3-тетраметилбутил)фенолом

9086-40-2

В000554 19.03.2018

1840.

Формальдегід, полімер з (хлорметил)оксираном і фенолом

9003-36-5

В001123 17.09.2011

1841.

Формальдегід, полімер з 4-(1,1-диметилетил)фенолом

25085-50-1

В000644 14.08.2018

1842.

Формамід, 1,1'-aзобіс-

123-77-3

В000861 11.08.2015

1843.

Фосфатидилхолін

8002-43-5

В001083 13.08.2020

1844.

Фосфін

7803-51-2

В000930 27.03.2010

1845.

Фосфоміцин трометамол

78964-85-9

В000604 10.09.2016

1846.

Фосфонова кислота, (1,6-гександіїлбіс(нітрилобіс(метилен)))тетракіс-, сіль калію

38820-59-6

В001428 17.09.2012

1847.

Фосфонової кислоти, [1,2-етандіілбіс[(метилен)]]тетракіс-, пентанатрієва сіль

7651-99-2

В001607 24.10.2014

1848.

Фосфор

7723-14-0

В000064 26.12.2022

1849.

Фосфор нітрид

12136-91-3

В001278 25.12.2009

1850.

Фосфор оксид трихлорид

10025-87-3

В000799 14.06.2021

1851.

Фосфор трихлорид

7719-12-2

В000798 29.07.2014

1852.

Фосфорит сірійський, фосфат

-

В000815/01 06.07.2009

1853.

Фосфорити

65996-94-3

В001283 10.02.2018

1854.

Фосфорна кислота, сіль (3:1) хрому(3++)

27096-04-4

В000951 31.05.2010

1855.

Фосфорна кислота, сіль кальцію(1:1), дигідрат

7789-77-7

В001338 18.06.2013

1856.

Фосфорна кислота, тринатрієва сіль

7601-54-9

В000777 25.04.2009

1857.

Фосфорної кислоти, [1,2-етандіілбіс[нітрилобіс(метилен]]тетракіс-, гексанатрієва сіль

15142-96-8

В000013 12.10.2018

1858.

Фосфорної кислоти, [[(фосфонометил)іміно]біс[2,1-етандіілнітрилобіс(метилен)]]тетракіс-, натрієва сіль

22042-96-2

В001563 20.06.2014

1859.

Фрітта хімічна

65997-18-4

В000971 18.07.2010

1860.

Фталазол

85-73-4

В000399 14.12.2005

1861.

Фталімід, N-(циклогексилтіо)-

17796-82-6

В000535 28.08.2017

1862.

Фторфенікол

73231-34-2

В001390 16.04.2017

1863.

Фуразидин

1672-88-4

В000499 22.12.2020

1864.

Хінолін, 1-(фенілметил)-, хлорид

15619-48-4

В001595 25.09.2014

1865.

Хінолін, 2-метил-, гідрохлорид

62763-89-7

В001587 20.09.2014

1866.

Хітозан

9012-76-4

В001606 19.10.2014

1867.

Хлор

7782-50-5

В000276 18.07.2024

1868.

Хлор діоксид

10049-04-4

В001638 01.08.2024

1869.

Хлорбензол

108-90-7

В000094 14.11.2007

1870.

Хлордифторметан

75-45-6

В000128 28.05.2018

1871.

Хлоретен

75-01-4

В000328 07.01.2025

1872.

Хлорид брому

13863-41-7

В001549 21.04.2014

1873.

Хлорит

1318-59-8

В000139 11.07.2004

1874.

Хлоровані парафіни

63449-39-8

В000127 14.06.2014

1875.

Хлорпрен, полімер

9010-98-4

В000518 19.03.2016

1876.

Хлортетрациклін

57-62-5

В000343 14.06.2019

1877.

Хондроїтин водень сульфат, натрієва сіль

9082-07-9

В001284 20.01.2011

1878.

Хром (ІІІ) нітрат

13548-38-4

В001571 27.07.2016

1879.

Хром (ІІІ) нітрат нонагідрат (1:3:9)

7789-02-8

В001715 16.05.2018

1880.

Хром (ІІІ) фосфат

7789-04-0

В001572 02.08.2016

1881.

Хром гідроксид сульфат

12336-95-7

В000932 07.08.2015

1882.

Хром гідроксид сульфат суміш з динатрій сульфатом

39380-78-4

В001186 21.03.2012

1883.

Хром карбід (Cr3C2)

12012-35-0

В001072 20.02.2009

1884.

Хром(III) оксид

1308-38-9

В000386 11.01.2021

1885.

Хром(III) хлорид гексагідрат (1:3:6)

10060-12-5

В001419 03.04.2022

1886.

Хром(VI) оксид

1333-82-0

В000051 20.07.2022

1887.

Хромат(1-), гідрокси [2-гідрокси-5-нітро-3-[[2-оксо-1-[(феніламіно)карбоніл]пропіл]азо]бензолсульфонат(3-)]-, сполука з 3-[(2-етилгексил)окси]-1-пропанамін (1:1)

94276-33-2

В001726 25.06.2018

1888.

Хромова кислота, цинкова сіль (1:1)

13530-65-9

В000993 01.09.2010

1889.

Хрому(3+) сіль хромової кислоти

24613-89-6

В001315 02.06.2018

1890.

Цезій гідроксид

21351-79-1

В001560 01.06.2021

1891.

Цезій іодид

7789-17-5

В000759 14.08.2019

1892.

Целюлоза

9004-34-6

В000140 21.12.2020

1893.

Целюлози ефір з альфа -[2-гідрокси-3-(триметиламоній)пропіл]-омега-гідрокси-полі(окси-1,2-етандііл)хлорид

68610-92-4

В001795 25.02.2017

1894.

Цемент, портланд

65997-15-1

В001615 05.12.2021

1895.

Цеоліт, NaA

68989-22-0

В000691 27.10.2008

1896.

Цеоліти

1318-02-1

В001425 01.02.2021

1897.

Цефадроксил моногідрат

66592-87-8

В000692 15.10.2013

1898.

Цефазоліну натрієва сіль

27164-46-1

В000176 10.09.2023

1899.

Цефаклор

53994-73-3

В000814 07.07.2009

1900.

Цефалексин

15686-71-2

В000765 06.04.2019

1901.

Цефепім гідрохлорид

123171-59-5

В001322 17.07.2023

1902.

Цефуроксиму аксетил

64544-07-6

В000697 03.11.2018

1903.

Циклогексан

110-82-7

В000325 24.01.2020

1904.

Циклогексанметанамін, 5-аміно-1,3,3-триметил-

2855-13-2

В001119 18.09.2014

1905.

Циклогексанол

108-93-0

В000133 14.02.2018

1906.

Циклогексанон

108-94-1

В000326 24.01.2020

1907.

Циклогексанон, 2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)-, гідрохлорид, (+-)-

1867-66-9

В001483 13.11.2017

1908.

Циклогексиламін

108-91-8

В001405 02.07.2019

1909.

Циклогексиламін, N,N-диметил-

98-94-2

В001155 28.10.2018

1910.

Циклопентан

287-92-3

В001316 19.02.2016

1911.

Циклопентасилоксан, декаметил-

541-02-6

В001511 11.12.2016

1912.

Циластатин натрію

81129-83-1

В001724 07.07.2018

1913.

Цинк

7440-66-6

В000795 20.05.2016

1914.

Цинк 2-етилгексаноат

136-53-8

В000270 26.03.2015

1915.

Цинк ацетат

557-34-6

В000792 05.09.2022

1916.

Цинк біс(дибутилдитіокарбамат)

136-23-2

В000781 28.04.2007

1917.

Цинк біс(диметилкарбамодитіоат-S,S')-

137-30-4

В000552 22.05.2015

1918.

Цинк біс(діетилдитіокарбамат)

14324-55-1

В000779 26.04.2009

1919.

Цинк етиленбіс(дитіокарбамат) (полімерний)

12122-67-7

В001875 21.03.2022

1920.

Цинк нітрат

7779-88-6

В000998 15.09.2010

1921.

Цинк оксид

1314-13-2

В000160 02.08.2022

1922.

Цинк стеарат

557-05-1

В000282 06.10.2019

1923.

Цинк сульфат

7733-02-0

В000361 26.07.2019

1924.

Цинк сульфат гептагідрат

7446-20-0

В000830 16.01.2021

1925.

Цинк хлорид

7646-85-7

В000121 05.08.2019

1926.

Цинкат(2-), [[N,N'-1,2-етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,динатрій,(ОС-6-21)-

14025-21-9

B001443 24.11.2012

1927.

Цинкова сіль фосфорної кислоти (2:3)

7779-90-0

В001205 24.04.2012

1928.

Ципродиніл

121552-61-2

В000562 03.09.2020

1929.

Ципрофлоксацин гідрохлорид

93107-08-5

В000908 10.08.2011

1930.

Цирконій

7440-67-7

В000447 08.09.2021

1931.

Цирконій 2-етилгексаноат

22464-99-9

В000008 15.04.2018

1932.

Цирконій динітрат оксид

13826-66-9

В000739 13.09.2018

1933.

Цирконій дихлороксо-, октагідрат

13520-92-8

В001165 11.01.2013

1934.

Цирконій карбонат основний

-

В000686 15.09.2016

1935.

Цирконій ортосилікат

10101-52-7

В001328 29.05.2018

1936.

Цирконій сульфат основний

-

В000685 07.10.2008

1937.

Цирконій тетрафторид

7783-64-4

В000461 06.09.2021

1938.

Цирконій(IV) оксид

1314-23-4

В000675 05.09.2021

1939.

цис-1,2-Етилендикарбонова кислота

110-16-7

В001565 30.06.2014

1940.

Цис-4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид

В000576 01.08.2007

1941.

Цитрусовий екстракт

94266-47-4

В001555 23.09.2016

1942.

Ціано(3-феноксифеніл)метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропеніл)циклопропанкарбоксилат

39515-40-7

В000497 29.12.2021

1943.

Ціаногуанідин

461-58-5

В001417 23.06.2019

1944.

Ціанокобаламін

68-19-9

В000466 21.01.2020

1945.

Четвертинні амонієві сполуки, ді-С8-10-алкілдиметил, хлориди

68424-95-3

В001885 15.06.2020

1946.

Шлак доменний

65996-69-2

В001554 06.09.2021

1947.

Штам вірусу сказу Л.Пастера

-

A001682 15.12.2017

1948.

Штам мікроорганізму Haemophilus influenzae (тип В)

-

А001584 11.09.2014

1949.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pIET32

-

А001643 15.07.2017

1950.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі BL/pMII2

-

A001644 10.10.2024

1951.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі M15/pSHD11

-

A001646 16.07.2017

1952.

Штам мікроорганізму Ешеріхія колі SG/pKLM4

-

A001645 16.07.2017

1953.

Штам мікроорганізму Клостридіум Тетані CN1339

-

А001624 28.12.2014

1954.

[2,3,5,6-тетрафтор-4-(метоксиметил)феніл] метил 2,2-диметил-3-(1-пропеніл)циклопропанкарбонової кислоти

240494-70-6

В001791 23.04.2024

1955.

[2-Етил-2-[[2-[(1-оксоаліл)окси]етокси]метил]-1,3-пропандіїл]біс(окси-2,1-етандіїл) діакрилат

75577-70-7

В001208 10.05.2009

1956.

[2-[(2R,3R, 4S)-3,4-Дигідрокситетрагідрофуран-2-іл]-2-гідроксі-етил]додеканоат

1338-39-2

В001780 20.01.2017

1957.

[N,N'-1,2-Етандіілбіс[N-(карбоксиметил)гліцинат](4-)-N,N',O,O',O,O феррат(І-)натрію

15708-41-5

В001444 25.11.2012

1958.

[Нітрилотрис(метилен)]трифосфонова кислота

6419-19-8

В001407 27.12.2022
     

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, кабінет 332

тел.:  +380 - 44 - 289 - 47 - 05,
факс: +380 - 44 - 289 - 36 - 43
Надіслати електронного листа

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Всі права захищено.

Розробка сайту - CIET

Головна сторінкаНадіслати листа
mask boys gangbang xvideos donas de casa jobenessexo